New War in Denmark.

26-02-2022. Dear all in Denmark, we have a big problem with corruption and camaraderie, the Danish government knows that Jyske Bank has committed many criminal activities, such as forgery, fraud, bribery of Lundgren’s lawyers, but still the Danish authorities cover the criminal Jyske Bank, and dopmers and lawyers participate.

IT IS DENMARK’s BIGGEST SCANDAL EVER, What does the Prime Minister Mette Frederiksen say?

 

26-02-2022. her den rettet seneste mail kl. 14.40 til de korrupte Lundgrens advokater. god lørdag.
Det her er for at i skal se jeg ønske komme i dialog, men alle holder mund.

New War


Lundgren’s lawyers have escalated the war after they sued my company for 232,000 Danish kroner, after I persuaded them to be corrupt, so we step up, so you guys out there, here is a warning against large Danish companies, lawyers and banks, if you read my diary, you will understand that it is not without risk to do business with Danish companies, and below I mention Jyske Bank and Lundgren’s lawyers, in that the Danish state and judge cover this type of crime, so legal certainty does not apply when these companies deceive.


Questions or corrections should be directed to

Carsten Storbjerg on

+4522227713.

 

Min personlige historie finder du helt nederst under link til dokumenter, SPAR på papiret her mange sider.

26-02-2022. Til de korrupte Lundgrens advokater som ledende medarbejdere i Jyske Bank A/S bestak, tænker at Philip Baruch og Anders Christian Dam har en andel i denne korruption. Og her er lidt bilag fra sagen 05-06-2020, hvor De korrupte Lundgrens advokater kræver 232.000, samtidig med Jyske Bank ved returkommission bestak Lundgrens advokater, hvilket Statsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet alle dækker over.

A.P.Møller A/S, LEGO A/S, ATP Pension, PFA Pension, B&O A/S, Vestas A/S, Politi, Folketinget, JYSKE BANKS PENSIONSTILSKUDSFOND, AndersChristianDam JyskeBank, Anette Kirkeby, Atp, Birgit Buch Thuesen, Casper Dam Olsen, Dan Terkildsen, Danish Civil Defense, Danish Ministry of Finance, Danish Parliament, Danmarks billigste Bank, Danmarks nationalbank, danmarks største svindler, direktion@jyskebank.dk, find jyske bank, Fundamentet i Jyske Bank, Gratis billeder af Jyske Bank bil, Jeanett Kofoed-Hansen, juridisk@jyskebank.dk, Jyske Bank, Jyske Bank A/S, jyske bank århus, jyske bank bil, Jyske Bank biler, jyske bank billån, Jyske Bank Huslån, jyske bank lån, kristian ambjørn buus nielsen, Mette Marie Nielsen, Nicolai Hansen, Philip baruch

Is it a criminal offense for the Danish state to cover up a criminal Danish bank’s, or is it completely normal in Denmark.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Tør du stole på en bank der, som Jyske Bank A/S laver stribevis af lovovertrædelser.
Så som Bedrageri og Dokumentfalsk.

Rettet små fejl. og påført tekst og LINK i opslaget, samt sætter efterfølgende lidt stemnings billeder ind.

SE MINE YOUTUBE KANAL.

OG GRIN BARE. DENNE HER SKANDALE BØR LUKKE, IKKE KUN JYSKE BANK A/S, MEN OGSÅ LUNDGRENS ADVOKATER.

 

Og til Jyske Bank samt Lundgrens advokater, i har valgt den forkerte at gå i krig med.

Jyske banks fundament er falsk. Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #

30 januar 2019. Jyske Bank bilen på besøg i Silkeborg

Medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 11 års svindel / bedrageri mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Jyske bank holder fast, og nægter at standse bankens bedrageri imod deres kunder.
Ledelsen od deres advokater som har løjet over for retten VIL have bankens bedrageri forældet, således banke kan blive ved med det banken nu er bedst til.

Hvis i som kender til sagen, og den danske stat stadig ikke griber ind, så er staten selv direkte medvirkende til at underminere det i kalder en retsstat, og i er medskyldig i den kriminalitet som Jyske Bank har lavet og formentlig ikke vil stoppe med. Vil i fortsætte med at tie og dække over Jyske Bank og Lundgrens advokater, så har Danmark ikke kun en skaldale, men et alvorligt  troværdigheds problem.

 

Jeg ved godt at jeg ikke kan stoppe jeres brug af korruption og kammerateri, men jeg gør jer i Statsministeriet, Finanstilsynet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Erhvervsministeriet, Domstolsstyrelsen, Retsudvalget, Folketinget og ATP, PFA, Codan, og øvrige Banker opmærksom på, at her er et problem, og CEO Anders Christian Dam er det største problem, han kunne jo bare tale med mig, det her handler ikke om mig om min sag, men om danskernes retssikkerhed, når de store danske virksomheder bedrager dem.

Denne mail kan du læse på banknyt.dk i dette link. hvor den deles første sted. jeg forventer at lægge den op på flere sider.

Til de korrupte Lundgrens advokater som blev bestukket af Jyske Bank, for ikke at fremlægge min sag mod Jyske Bank.

 

Her er lidt bilag fra sagen sag BS-32089/2021-Hel Lundgrens mod Storbjerg Erhverv ApS og nederst finder du direkte Link til alle bilag i Klage 05-06-2020 over Lundgrens Advokater, for 27 forhold, som der er klaget over, men som i vil kunne se er der et dybt kammerateri i advokat navnets medlemmer, som flere er medlemmer af den danske frimurer orden.

Hvem har magten i Danmark.

Og hvorfor er det muligt for den danske stat og myndigheder, herunder medlemmer af domstolsstyrelsen, Finanstilsynet bevidst og uhæderligt at dækker over en dansk bank, der bevisligt har overtrådt stribevis at strafbare lovovertrædelser, når vi skal efterforske hvordan kammerateri reelt styrer Danmark, så skal vi gennemgå bestyrelserne i nogle af Danmarks største virksomheder, og i de person sammenfald til forskellige myndigheder, så som finansiel stabilitet, nationalbanken, de danske bankers bestyrelser, og hvilket bestyrelser disse medlemmer også er at findes.

 

Dammark styrers af ca. 4.500 mennesker. heraf er der ca. 258 som har en afgørende stilling, kunne være en Højesteretsdommer måske Kurt Rasmussen, hvor har Kurt Rasmussen afgørende indflydelse, 🙂 faktisk en hel del steder.

Hvordan kan Jeg skrive at Formanden for advokatnævnet Kurt Rasmussen har dækket over, at Lundgrens advokater er blevet bettalt af Jyske Bank A/S for ikke at fremlægge min sag mod Jyske Bank, med henvisning til min klage og hans afgørelse naturligvis, klagen og alle bilag ligger nederst.

 

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen ønsker naturligt, som hans brødre at dække over Jyske Bank A/S, der med stor sandsynlighed vil gå konkurs, såfremt Finanstilsynet skulle håndhæve loven over for de danske banker.

 

Dette ønsker den danske stat herunder folketinget og statsministeriet ikke sker, dels har politikerne selv i 2013. vedtaget at Jyske Bank A/S ikke må gå konkurs, men at dette indebar at den danske stat og myndigheder, så også vælger at dækker over danske bankers kriminalitet, og derudover dækker over korrupte advokater, der har bistået altså medvirket i et eller andet omfang med at bankens kriminalitet kunne fortsætte.

Når Lundgren advokater har ladet Jyske Bank betale Lundgrens returkommission, i omegne af 15-20 millioner kroner for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge vore svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S.

 

 

Straffe advokat Henrik Høpner partner i Lund Elmer Sandager må gerne svare om Lund Elmer medvirker til brug af falske lån i Nykredit for at skuffe i retsforhold mod Jyske Bank. / HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen, hvilken bank er bedst, hvilken bank er billigst

Jens Grunnet-Nilsson har stævnet min virksomhed. 
Der har bistået Dan Terkildsen i at skulle skade Lundgrens Klients økonomi. kalder det for undergravende virksomhed. så sig tak  til Lundgrens medarbejder for dette opslag.

Lundgrens partner Dan Terkildsen.

Dan Terkildsen skriver 27 august 2019. Klagens Bilag 144. hvorfor Lundgrens ikke skulle have noget ønske ikke at fremlægge, vores sag mod Jyske Bank, og skriver at Lundgrens sammenarbejde med Jyske Bank intet betyder for deres habilitet. se Klagens Bilag 12

Dan Terkildsen skriver 28 august 2019. Klagens Bilag 126. at Lundgrens ikke må fremlægge at Jyske Bank har lavet svig og falsk., derud over skriver Dan at det ikke er nødvendigt, og det ikke gavner vores sag at fremlægge, at modparten har lavet Svig og Falsk.

 

Når jeg Carsten Storbjerg skriver at Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater, til ved returkommission ikke at fremlægge vore påstande mod Jyske Bank A/S der omhandler flere strafbare forhold.

Mon så ikke der er noget om det.

Når jeg et skal lave et processkrift, i sagen som Lundgrens har stævnet os for, vil jeg gøre gældende.

At Lundgrens Advokater har optrådt dybt illoyalt.

At Lundgrens blev ansat om ikke den 30 januar 2018. kl. 14.38. i mail Bilag 2, vedhæftet dette dokument Bilag 3.

Så 5 februar 2018. hvor jeg kørte ind til Lundgrens advokater og aflever mappen med bilag.

Jeg møder Dan Terkildsen ved elevatoren , Dan Terkildsen siger at han har talt med min tidliger advokat fra  Advokatfirmaet Rödstenen i Århus.

 

Disse Røstenen advokater, det var dem der ikke fremlagde de svig og falsk forhold jeg bad om, i stedet prøvede Rödstenen efterfølgende, at hæve sagen mod Jyske Bank A/S, og det med påstand, at det var aftalt med Rödstenen advokater, disse lyver dog, for når 2. advokater påstår at de på et telefonmøde med mig Carsten, har aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank, og disse så påstår de har sendt et brev, om at hæve sagen mod Jyske Bank, og det brev aldrig kom frem, så er jeg bange for at Jyske Bank også der har haft en finger med i spildet.

 

 Da jeg i 2018 gentagende spørger Advokatfirmaet Rödstenen i Århus. om de har fremlagt mine påstande og de forhold i mod Jyske Bank, ignorer Rødstenen advokater mit spørgsmål, et ender med at jeg får en anden advokat til at skrive til Rødstene, som så svare den anden advokat at det er ikke fremlagt, hvortil advokaten skriver at det har de aftalt med mig, desværre lyver Advokatfirmaet Rödstenen. Jeg kan kun sige at der findes mange rådne advokater i Danmark, og du kan i min klage over Lundgrens finde bevis for det jeg skriver.

 

Se Bilag 188. 5 december 2017. når Advokatfirmaet Rödstenen i Århus påstår 1 december at det på et telefonmøde med 2 advokater ultimo oktober 2016. blev aftalt at hæve sagen, hvem tror en dommer så på klienten eller de 2 advokater, du kan hører samtalen her. Klagens Bilag 220. i øvrigt 18 oktober 2016. Bilag 186. 12 december 2017. – Bilag 187. 12 december 2017. – Bilag 189. 12. december 2017.  – Rødstenen står til fyring med fratræder selv. Bilag 190. 15. december 2017. derud over skriver Thomas Schioldan at man ikke kan fremlægge svig i civilretligt det er så også forkert.

Jeg kan ikke bevise at Jyske Bank A/S har betalt eller på anden måde givet Rödstenen i Århus nogle fordele, jeg kan konstater at Rødstenen Thomas Schilondan forsøgte at hæve sagen mod Jyske Bank Bag min ryg, og at Rødstene advokater har løjet, og dem siger Dan Terkildsen så da jeg aflever Bilag 4. Mappen med bilag. den 5 februar 2018, at han Dan Terkildsen har talt med, så Bank måske derfor kommer jyske kort efter og tilbyder Lundgrens en aftale og en stor million kontrakt. Bilag 12.

 

Tak til Thomas Schioldan og Dan Terkildsen.

Og der er meget mere, dette her er en god historie, faktisk er det som at være med i en film.   

 Som jeg sige i kommer bare hvis i ikke mener Jyske Bank har lavet og brugt bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk, vanhjemmel, og så været i ond tro.

 

Jo mere jeg tænker over det, jo mere synes det naturlig, at der kommer et andet land og fortæller at Danmark er jo korrupt.

 

Lundgrens advokater skal vi ikke sammen blive enig om, at denne her sag hurtigst muligt skal videre til den Europæiske domstol, da kammerateri i Danske domstole næppe vil lade retfærdighed sejer, da det i denne sag handler om Jyske Banks overlevelse.

 

For kan Danmark have banker der bevisligt laver svig og falsk forbrydelser, når ja og så også bruger bestikkelse.

 

Derudover har Jyske Bank i 2021. udsat mig personligt for vanhjemmel, det kan i se ved at klikke på linket, er jo sket efter jeg fyrede Lundgrens.

Alt sammen har jeg fremlagt, beviser for til den Danske stat, herunder Statsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, statsminister Mette Frederiksen, og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen med flere.

Og som er en medvirkende årsag, til at Jyske Banks bestyrelse kan fortsætte med at bedrage bankens kunder, efter som loven ikke er noget Jyske Bank behøver at overholde, da overtrædelserne af straffelovens bestemmelser ikke får konsekvenser for Jyske Bank A/S.

 

SÅ EU domstolen kan vel stoppe denne korrupte Danske stat. 

 

Kære Lundgrens

Og jeres medarbejdere, som Partner Dan Terkildsen.

Dem af jer jeg ved har været mest aktiv til at være i front på jeres korrupte advokatfirma, i får mail CC.

Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk
JGN@lundgrens.dk
EMW@lundgrens.dk
metnie@danskebank.dk

Dem der støtter jer, og Jyske Bank i at bedrage deres kunder.

I BØR FÅ RYDDET OP, DET ER BARE ET GODT RÅD. 

Deler også opslaget direkte med.

kf@nationalbanken.dk, kmj@atp.dk, finanstilsynet@ftnet.dk, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, Statsministeriet <stm@stm.dk>, SAK@ankl.dk, saoek@ankl.dk
nationalbanken@nationalbanken.dk, post@domstolsstyrelsen.dk, Postkasse – Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>
Samt et par stykker mere.

 

Hvordan har i det i Lundgrens, med at være korrupte, måske nemt når i som dækker kriminalitet, selv er direkte medvirker at det ikke bliver stoppet.

Bare fordi medlemmer af domstolen, og jeres kammerater vælger at dække over jeres uværdige måde at drive advokatvirksomhed på.

 

Det er fint at i har dækket over en kriminel bank, hvilket gør at i er medvirkende, (til Jyske Bank s kriminalitet). Dan Terkildsen, og de 5, eller 6 andre i Lundgrens.

 

Dan Terkildsen du få de samme 26 opfordringer i et processkrift, som du fik til klagen 19-09-2019. som du ikke besvarede.

Link til klagen og bilag, klik og bilag åbnes i nyt skærmbillede.

 

Når du ikke kan stole på danske banker. / Hvem er den bedste Bank. Hvem er den billigste Bank. Hvem er den dyreste Bank. Hvem er den dårligste Bank. Hvem er den ærligste Bank. Hvem er den mest troværdige Bank. Hvem er den mest hæderlige Bank. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Koncerndirektionen Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus Peter Schleidt , Koncernbestyrelsen. Kan du stole på alle danske advokater ?. NEJ. Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch har hjulpet Jyske Bank med at kunne fortsætte bankens svigforetninger. Lund Elmer Sandager advokater har gentagne gange løjet overfor domstolen, når Philip Baruch fremlægde falske oplysninger i retsforhold. Lundgrens advokater valgte at modtage bestikkelse, skjult som returkommission, mod at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk for retten, Dan Terkildsen tavs

Når Jyske Bank koncernen uhæderligt, vælger også at bruge bestikkelse for at stoppe kundes svig og falsk sag mod Jyske Bank koncernen bliver fremlagt for domstolen, så kan Jyske Bank A/S ikke synke dybere.
At den danske stat vil lave bankforretninger med Jyske Bank Koncernen, er ubegribeligt.

 

Men hvis du Dan Terkildsen, vil forklarer.

Hvorfor du ikke ville fortælle, at Lundgrens arbejde for Jyske Bank A/S.

Og hvorfor du ikke ville udlever mig kopi af processkrift 2, samt et af Jysk Banks processrifter.

Ja ja

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen han har jo afgjort.

At klienten ikke har krav på at få sine påstande fremlagt. 

Og klienten har heller ikke krav på at få kopier af processkrifter.

 

 

Hvad fanden tænker du på Dan Terkildsen, er det altafgørende at dække over Jyske Banks kriminalitet, når nu Jyske Bank betalte Lundgrens for det.

Selv om Lundgrens opgave, var at udhule klientens økonomi, mens Jyske Bank udsatte mig / min virksomhed for bedrageri.

SKULLE I SÅ IKKE STOPPE DET DER.

 

Med din stævning mod min virksomhed, har du åbnet for at vi kan få sagen i EU domstolen, da de danske domstole virker lidt for meget kammerater med Jyske Bank A/S og Lundgrens advokat partnerselskab.

 

 

Jeg syntes i alle skal vide, jeg er ikke ham der stopper kampen, bare fordi de korrupte Lundgrens advokater har stævnet mig for at få i alt 232.000 DKK

 

 

Nu får disse Lundgrens bare en ligelig plads sammen med Jyske Bank, som staten kunne lukke med et snuptag, hvis Jyske Bank skulle overholde lovgivningen, men det skal de jo ikke.

 

Det her handler om, hvor meget kammerateri der findes i også domstolene.

 

Dan Terkildsen jeg fik dig anbefalet, og oplyst at du samlede på skalpe.

Men kan du ikke lige fortælle, hvorfor du ikke måtte fremlægge svig og falsk, inden der kommer en der trækker skelettet ud gennem røvhullet af dig.

Det er for sjov.

 

Men du Dan Terkildsen og Lundgrens advokat partnerselskab

26-02-2022. her den rettet seneste mail kl. 14.40 til de korrupte Lundgrens advokater. god lørdag.
Det her er for at i skal se jeg ønske komme i dialog, men alle holder mund.

New War


Lundgren’s lawyers have escalated the war after they sued my company for 232,000 Danish kroner, after I persuaded them to be corrupt, so we step up, so you guys out there, here is a warning against large Danish companies, lawyers and banks, if you read my diary, you will understand that it is not without risk to do business with Danish companies, and below I mention Jyske Bank and Lundgren’s lawyers, in that the Danish state and judge cover this type of crime, so legal certainty does not apply when these companies deceive.


Questions or corrections should be directed to

Carsten Storbjerg on

+4522227713.

 

Min personlige historie finder du helt nederst under link til dokumenter, SPAR på papiret her mange sider.

26-02-2022. Til de korrupte Lundgrens advokater som ledende medarbejdere i Jyske Bank A/S bestak, tænker at Philip Baruch og Anders Christian Dam har en andel i denne korruption. Og her er lidt bilag fra sagen 05-06-2020, hvor De korrupte Lundgrens advokater kræver 232.000, samtidig med Jyske Bank ved returkommission bestak Lundgrens advokater, hvilket Statsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet alle dækker over.

A.P.Møller A/S, LEGO A/S, ATP Pension, PFA Pension, B&O A/S, Vestas A/S, Politi, Folketinget, JYSKE BANKS PENSIONSTILSKUDSFOND, AndersChristianDam JyskeBank, Anette Kirkeby, Atp, Birgit Buch Thuesen, Casper Dam Olsen, Dan Terkildsen, Danish Civil Defense, Danish Ministry of Finance, Danish Parliament, Danmarks billigste Bank, Danmarks nationalbank, danmarks største svindler, direktion@jyskebank.dk, find jyske bank, Fundamentet i Jyske Bank, Gratis billeder af Jyske Bank bil, Jeanett Kofoed-Hansen, juridisk@jyskebank.dk, Jyske Bank, Jyske Bank A/S, jyske bank århus, jyske bank bil, Jyske Bank biler, jyske bank billån, Jyske Bank Huslån, jyske bank lån, kristian ambjørn buus nielsen, Mette Marie Nielsen, Nicolai Hansen, Philip baruch

Is it a criminal offense for the Danish state to cover up a criminal Danish bank’s, or is it completely normal in Denmark.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Tør du stole på en bank der, som Jyske Bank A/S laver stribevis af lovovertrædelser.
Så som Bedrageri og Dokumentfalsk.

Rettet små fejl. og påført tekst og LINK i opslaget, samt sætter efterfølgende lidt stemnings billeder ind.

SE MINE YOUTUBE KANAL.

OG GRIN BARE. DENNE HER SKANDALE BØR LUKKE, IKKE KUN JYSKE BANK A/S, MEN OGSÅ LUNDGRENS ADVOKATER.

 

Og til Jyske Bank samt Lundgrens advokater, i har valgt den forkerte at gå i krig med.

Jyske banks fundament er falsk. Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #

30 januar 2019. Jyske Bank bilen på besøg i Silkeborg

Medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 11 års svindel / bedrageri mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Jyske bank holder fast, og nægter at standse bankens bedrageri imod deres kunder.
Ledelsen od deres advokater som har løjet over for retten VIL have bankens bedrageri forældet, således banke kan blive ved med det banken nu er bedst til.

Hvis i som kender til sagen, den danske stat stadig ikke griber ind, så er staten selv direkte medvirkende til at underminere det i kalder en retsstat, og i er medskyldig i den kriminalitet som Jyske Bank har lavet og formentlig ikke vil stoppe med. Vil i fortsætte med at tie og dække over Jyske Bank og Lundgrens advokater, så har Danmark ikke kun en skaldale, men et alvorligt  troværdigheds problem.

 

Jeg ved godt at jeg ikke kan stoppe jeres brug af korruption og kammerateri, men jeg gør jer i Statsministeriet, Finanstilsynet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Erhvervsministeriet, Domstolsstyrelsen, Retsudvalget, Folketinget og ATP, PFA, Codan, og øvrige Banker opmærksom på, at her er et problem, og CEO Anders Christian Dam er det største problem, han kunne jo bare tale med mig, det her handler ikke om mig om min sag, men om danskernes retssikkerhed, nå de store bedrager dem.

Denne mail kan du læse på banknyt.dk i dette link. hvor den deles første sted. jeg forventer at lægge den op på flere sider.

Til de korrupte Lundgrens advokater som blev bestukket af Jyske Bank, for ikke at fremlægge min sag mod Jyske Bank.

 

Her er lidt bilag fra sagen sag BS-32089/2021-Hel Lundgrens mod Storbjerg Erhverv ApS og nederst finder du direkte Link til alle bilag i Klage 05-06-2020 over Lundgrens Advokater, for 27 forhold, som der er klaget over, men som i vil kunne se er der et dybt kammerateri i advokat navnets medlemmer, som flere er medlemmer af den danske frimurer orden.

Hvem har magten i Danmark.

Og hvorfor er det muligt for den danske stat og myndigheder, herunder medlemmer af domstolsstyrelsen, Finanstilsynet bevidst og uhæderligt at dækker over en dansk bank, der bevisligt har overtrådt stribevis at strafbare lovovertrædelser, når vi skal efterforske hvordan kammerateri reelt styrer Danmark, så skal vi gennemgå bestyrelserne i nogle af Danmarks største virksomheder, og i de person sammenfald til forskellige myndigheder, så som finansiel stabilitet, nationalbanken, de danske bankers bestyrelser, og hvilket bestyrelser disse medlemmer også er at findes.

 

Dammark styrers af ca. 4.500 mennesker. heraf er der ca. 258 som har en afgørende stilling, kunne være en Højesteretsdommer måske Kurt Rasmussen, hvor har Kurt Rasmussen afgørende indflydelse, 🙂 faktisk en hel del steder.

Hvordan kan Jeg skrive at Formanden for advokatnævnet Kurt Rasmussen har dækket over, at Lundgrens advokater er blevet bettalt af Jyske Bank A/S for ikke at fremlægge min sag mod Jyske Bank, med henvisning til min klage og hans afgørelse naturligvis, klagen og alle bilag ligger nederst.

 

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen ønsker naturligt, som hans brødre at dække over Jyske Bank A/S, der med stor sandsynlighed vil gå konkurs, såfremt Finanstilsynet skulle håndhæve loven over for de danske banker.

Dette ønsker den danske stat herunder folketinget og statsministeriet ikke sker, dels har politikerne selv i 2013. vedtaget at Jyske Bank A/S ikke må gå konkurs, men at dette indebar at den danske stat og myndigheder, så også vælger at dækker over danske bankers kriminalitet, og derudover dækker over korrupte advokater, der har bistået altså medvirket i et eller andet omfang med at bankens kriminalitet kunne fortsætte.

Når Lundgren advokater har ladet Jyske Bank betale Lundgrens returkommission, i omegne af 15-20 millioner kroner for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge vore svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S.

 

 

Straffe advokat Henrik Høpner partner i Lund Elmer Sandager må gerne svare om Lund Elmer medvirker til brug af falske lån i Nykredit for at skuffe i retsforhold mod Jyske Bank. / HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen, hvilken bank er bedst, hvilken bank er billigst

Jens Grunnet-Nilsson har stævnet min virksomhed. 
Der har bistået Dan Terkildsen i at skulle skade Lundgrens Klients økonomi. kalder det for undergravende virksomhed. så sig tak  til Lundgrens medarbejder for dette opslag.

Lundgrens partner Dan Terkildsen.

Dan Terkildsen skriver 27 august 2019. Klagens Bilag 144. hvorfor Lundgrens ikke skulle have noget ønske ikke at fremlægge, vores sag mod Jyske Bank, og skriver at Lundgrens sammenarbejde med Jyske Bank intet betyder for deres habilitet. se Klagens Bilag 12

Dan Terkildsen skriver 28 august 2019. Klagens Bilag 126. at Lundgrens ikke må fremlægge at Jyske Bank har lavet svig og falsk., derud over skriver Dan at det ikke er nødvendigt, og det ikke gavner vores sag at fremlægge, at modparten har lavet Svig og Falsk.

 

Når jeg Carsten Storbjerg skriver at Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater, til ved returkommission ikke at fremlægge vore sager mod Jyske Bank A/S der omhandler flere strafbare forhold.

Når jeg skal lave et processkrift, i sagen Lundgrens har stævnet os for, vil jeg gøre gældende.

At Lundgrens Advokater har optrådt dybt illoyalt.

At Lundgrens blev ansat om ikke den 30 januar 2018. kl. 14.38. i mail Bilag 2, vedhæftet dette dokument Bilag 3.

Så 5 februar 2018. hvor jeg kørte ind til Lundgrens advokater og aflever mappen med bilag.

Jeg møder Dan Terkildsen ved elevatoren , Dan Terkildsen siger at han har talt med min tidliger advokat fra  Advokatfirmaet Rödstenen i Århus.

 

Disse Røstenen advokater, det var dem der ikke fremlagde de svig og falsk forhold jeg bad om, i stedet prøvede Rödstenen efterfølgende, at hæve sagen mod Jyske Bank A/S, og det med påstand, at det var aftalt med Rödstenen advokater, disse lyver dog, for når 2. advokater påstår at de på et telefonmøde med mig Carsten, har aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank, og disse så påstår de har sendt et brev, om at hæve sagen mod Jyske Bank, og det brev aldrig kom frem, så er jeg bange for at Jyske Bank også der har haft en finger med i spildet.

 

 Da jeg i 2018 gentagende spørger Advokatfirmaet Rödstenen i Århus. om de har fremlagt mine påstande og de forhold i mod Jyske Bank, ignorer Rødstenen advokater mit spørgsmål, et ender med at jeg får en anden advokat til at skrive til Rødstene, som så svare den anden advokat at det er ikke fremlagt, hvortil advokaten skriver at det har de aftalt med mig, desværre lyver Advokatfirmaet Rödstenen. Jeg kan kun sige at der findes mange rådne advokater i Danmark, og du kan i min klage over Lundgrens finde bevis for det jeg skriver.

 

Se Bilag 188. 5 december 2017. når Advokatfirmaet Rödstenen i Århus påstår 1 december at det på et telefonmøde med 2 advokater ultimo oktober 2016. blev aftalt at hæve sagen, hvem tror en dommer så på klienten eller de 2 advokater, du kan hører samtalen her. Klagens Bilag 220. i øvrigt 18 oktober 2016. Bilag 186. 12 december 2017. – Bilag 187. 12 december 2017. – Bilag 189. 12. december 2017.  – Rødstenen står til fyring med fratræder selv. Bilag 190. 15. december 2017. derud over skriver Thomas Schioldan at man ikke kan fremlægge svig i civilretligt det er så også forkert.

Jeg kan ikke bevise at Jyske Bank A/S har betalt eller på anden måde givet Rödstenen i Århus nogle fordele, jeg kan konstater at Rødstenen Thomas Schilondan forsøgte at hæve sagen mod Jyske Bank Bag min ryg, og at Rødstene advokater har løjet, og dem siger Dan Terkildsen så da jeg aflever Bilag 4. Mappen med bilag. den 5 februar 2018, at han Dan Terkildsen har talt med, så Bank måske derfor kommer jyske kort efter og tilbyder Lundgrens en aftale og en stor million kontrakt. Bilag 12.

 

Tak til Thomas Schioldan og Dan Terkildsen.

Og der er meget mere, dette her er en god historie, faktisk er det som at være med i en film.   

 Som jeg sige i kommer bare hvis i ikke mener Jyske Bank har lavet og brugt bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk, vanhjemmel, og så været i ond tro.

 

Jo mere jeg tænker over det, jo mere synes det naturlig, at der kommer et andet land og fortæller at Danmark er jo korrupt.

 

Lundgrens advokater skal vi ikke sammen blive enig om, at denne her sag hurtigst muligt skal videre til den Europæiske domstol, da kammerateri i Danske domstole næppe vil lade retfærdighed sejer, da det i denne sag handler om Jyske Banks overlevelse.

 

For kan Danmark have banker der bevisligt laver svig og falsk forbrydelser, når ja og så også bruger bestikkelse.

 

Derudover har Jyske Bank i 2021. udsat mig personligt for vanhjemmel, det kan i se ved at klikke på linket, er jo sket efter jeg

alt sammen har jeg fremlagt, beviser for til den Danske stat, herunder Statsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, statsminister Mette Frederiksen, og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen

som er medvirkende årsag, til at Jyske Banks bestyrelse kan fortsætte med at bedrage bankens kunder, efter som loven ikke er noget Jyske Bank behøver at overholde, da overtræder af straffelovens bestemmelser ikke får konsekvenser for Jyske Bank.

SÅ EU domstolen kan vel stoppe denne korrupte Danske stat. 

 

Kære Lundgrens

Og jeres medarbejdere, som Partner Dan Terkildsen.

Dem af jer jeg ved har været mest aktiv til at være i front på jeres korrupte advokatfirma, i får mail CC.

Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk
JGN@lundgrens.dk
EMW@lundgrens.dk
metnie@danskebank.dk

Dem der støtter jer, og Jyske Bank i at bedrage deres kunder.

I BØR FÅ RYDDET OP, DET ER BARE ET GODT RÅD. 

Deler også opslaget direkte med.

kf@nationalbanken.dk, kmj@atp.dk, finanstilsynet@ftnet.dk, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, Statsministeriet <stm@stm.dk>, SAK@ankl.dk, saoek@ankl.dk
nationalbanken@nationalbanken.dk, post@domstolsstyrelsen.dk, Postkasse – Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>

 

 

Hvordan har i det i Lundgrens med at være korrupte, måske nemt når i som dækker kriminalitet, selv er direkte medvirker at det ikke bliver stoppet.

Bare fordi medlemmer af domstolen, og jeres kammerater vælger at dække over jeres uværdige måde at drive advokatvirksomhed på.

 

Det er fint at i har dækket over en kriminel bank, hvilket gør at i er medvirkende, (til Jyske Bank s kriminalitet). Dan Terkildsen, og de 5, eller 6 andre i Lundgrens .

 

Dan Terkildsen du få de samme 26 opfordringer i et processkrift, som du fik til klagen 19-09-2019. som du ikke besvarede.

Link til klagen og bilag, klik og bilag åbnes i nyt skærmbillede.

Når du ikke kan stole på danske banker. / Hvem er den bedste Bank. Hvem er den billigste Bank. Hvem er den dyreste Bank. Hvem er den dårligste Bank. Hvem er den ærligste Bank. Hvem er den mest troværdige Bank. Hvem er den mest hæderlige Bank. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Koncerndirektionen Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus Peter Schleidt , Koncernbestyrelsen. Kan du stole på alle danske advokater ?. NEJ. Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch har hjulpet Jyske Bank med at kunne fortsætte bankens svigforetninger. Lund Elmer Sandager advokater har gentagne gange løjet overfor domstolen, når Philip Baruch fremlægde falske oplysninger i retsforhold. Lundgrens advokater valgte at modtage bestikkelse, skjult som returkommission, mod at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk for retten, Dan Terkildsen tavs

Når Jyske Bank koncernen uhæderligt, vælger også at bruge bestikkelse for at stoppe kundes svig og falsk sag mod Jyske Bank koncernen bliver fremlagt for domstolen, så kan Jyske Bank A/S ikke synke dybere.
At den danske stat vil lave bankforretninger med Jyske Bank Koncernen, er ubegribeligt.

 

Men hvis du Dan Terkildsen, vil forklarer.

Hvorfor du ikke ville fortælle, at Lundgrens arbejde for Jyske Bank A/S.

Og hvorfor du ikke ville udlever mig kopi af processkrift 2, samt et af Jysk Banks processrifter.

Ja ja

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen han har jo afgjort.

At klienten ikke har krav på at få sine påstande fremlagt. 

Og klienten har heller ikke krav på at få kopier af processkrifter.

 

 

Hvad fanden tænker du på Dan Terkildsen, er det altafgørende at dække over Jyske Banks kriminalitet, når nu Jyske Bank betalte Lundgrens for det.

Selv om Lundgrens opgave, var at udhule min økonomi, mens Jyske Bank udsatte mig / min virksomhed for bedrageri.

SKULLE I SÅ IKKE STOPPE DET DER.

 

Med din stævning mod min virksomhed, har du åbnet for at vi kan få sagen i EU domstolen, da de danske domstole virker lidt for meget kammerater med Jyske Bank A/S og Lundgrens advokat partnerselskab.

 

 

Jeg syntes i alle skal vide, jeg er ikke ham der stopper kampen, bare fordi de korrupte Lundgrens advokater har stævnet mig for at få i alt 232.000 DKK

 

 

Nu får disse bare en ligelig plads sammen med Jyske Bank, som staten kunne lukke med et snuptag, hvis Jyske Bank skulle overholde lovgivningen, men det skal de jo ikke.

 

Det her handler om, hvor meget kammerateri der findes i også domstolene.

 

Dan Terkildsen jeg fik dig anbefalet, og oplyst at du samlede på skalpe.

Men kan du ikke lige fortælle, hvorfor du ikke måtte fremlægge svig og falsk, inden der kommer en der trækker skelettet ud gennem røvhullet af dig.

Det er for sjov.

 

Men du Dan Terkildsen og Lundgrens advokat partnerselskab i skulle lukkes.

 

Ps, selv om du Dan Terkildsen anbefalede at jeg parkerede, over ved Lund Elmer Sandager, Så tager jeg gerne en parkeringsbøde for at sætte Jyske Bank bilen. (Snart også Lundgrens biler.) over ved dit kontor, der skal bare lige nye reklamer på først.

 

 

Håber du Dan Terkildsen sover godt om natten, i er så korrupte i Lundgrens Partnerselskab at det gør ondt.

 

Alle disse her fremlagte bilag skiftes til rene kopier i ekstrakten, og du kender jo de fleste bilag i forvejen, da du fik dem i klagen.

 

Kan du have en god weekend, i dit sommerhus i Hornbæk.

Ps. jeg gider ikke engang parkere bil over hos dig, du er ikke det værd.

 

 

 

Se og få betalt mine penge 100.000 tilbage, din kedelige fyr.

 

Carsten

 

Disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank skal ikke overholde dansk lovgivning, som giver frikort til danske banker, for at begå økonomisk organiseret kriminalitet, såsom bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, grov udnyttelse, og bruge bestikkelse vel og mærket uden at staten statsministeriet eller de danske myndigheder og institutioner vil blande sig. Og når hele Christiansborg med alle poliktikerene og Statsministeriet ved Mette Frederiksen har givet tilladelse til at banker gerne må lave groft udnyttelse, og kriminalitet uden at måtte udsættes forefterforskning og strafforfølgning, så er det en angreb på danskernes retssikkerhed, derfor skal andre nationer og udenlandske virksomheder vide, at den danske stat, samt regeringen ved statsadvokaten Mette Frederiksen, bevidst dækker over den kriminalitet, som danske banker laver.

Mette Frederiksen, what will you and the the Ministry of State do, when you and Christiansborg have been presented with clear evidence?

That one of these 6 banks is Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit and Sydbank.

Has forged documents, fraud, exploitation, deception, mandate fraud, and has paid Lundgren’s lawyers a bribe, so that Lundgren’s Dan Terkildsen was not allowed to present the plaintiff’s fraud allegations against Jyske Bank.

What will the Danish state and prime minister do, will you continue to cover up criminal Danish banks, or will you soon stop Jyske Bank, to be able to deceive more companies and customers.

I ask then this case should be shared, with the nations that trade with Danish companies.

Other nations must know that in Denmark the Danish state helps, and covers the authorities together with the government, over Danish criminal banks, this also involves employees from the National Board of Justice.

The Danish state also covers that the large law firms’ is involvement in fraud, so when the Danish lawyers such as Lundgren and Lund Elmer Sandager lawyers knowingly and dishonestly, cover the corruption and the crime that Danish banks, which here Jyske Bank is behind, and which can continue without the state’s interference.

Then it is a problem for the rule of law, and the entire population of Denmark.

When I wrote to the Parties at Christiansborg on 1 May 2019. and thus made the state, and the government, and the then Prime Minister Lars Løkke Rasmussen aware of the problem, with the crime Jyske Bank is behind, it is serious.

I have been writing continuously as of February 2, 2022.

You can read the email here in the LINK. to the Prime Minister’s Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Danish Financial Supervisory Authority, the National Bank, the Public Prosecutor’s Office and more.

No later than 1 February 2022. I shared with the Prime Minister, among others, these 2 emails. with copy

Mail LINK. www.storbjerg.dk.
And
Mail LINK. www.banknyt.dk 

Since no one has rejected this fraud committed by Jyske Bank, which the largest Danish companies can continue to expose their customers to, with a state guarantee, ie with support from the Danish government, which has refused to interfere in the criminal acts that the authorities are aware of the Danish bank Jyske Bank is behind it.

Prime Minister Mette Frederiksen has repeatedly received several requests from the Prime Minister’s Office for an investigation of Jyske Bank for the matters the authorities have received, with reference to www.banknyt.dk dealing with the crime the Danish bank Jyske Bank Group is behind.

The ministries, including the authorities such as the Danish Financial Supervisory Authority, have provided full documentation of Jyske Bank’s crimes, and that Jyske Bank has also paid Lundgren’s lawyers bribes for the Danish law firm to withhold information from the court about Jyske bank and the management’s criminal acts.

Until today 2 February 2022. not a single one dared to answer me, no one dares to say anything, as the Danish state and the government itself are completely aware that the Danish state covers the organized crime that Jyske Bank is behind.

By covering up crime, and counteracting investigation and prosecution, the Danish authorities and politicians themselves can be directly involved in Jyske Bank’s fraud.

If I get a reply to the email of 02-02-2022. to the Prime Minister’s Office, the Ministry of Justice, the Ministry of Finance, the Danish Financial Supervisory Authority, the politicians at Christiansborg, the prosecution, the National Bank and more here.

Will it be the first time.

The Board of Directors of the National Bank of Denmark, Prime Minister Mette Frederiksen, Minister of Finance Nicolai Halby Wammen and Minister of Justice Nick Hækkerup and the Board of the Danish Financial Supervisory Authority all know very well that Jyske Bank’s license to operate must be revoked from Jyske Bank. in Denmark.

My fight to stop the corruption that governs Denmark naturally continues, as I all know I want a dialogue with CEO Anders Christian Dam, as he must be able to account for Jyske Bank’s actions, and perhaps even correct it.

———- Forwarded message ———
Fra: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
Date: fre. 25. feb. 2022 kl. 23.05
Subject: indsigelse sag BS-32089/2021-Hel Lundgrens mod Storbjerg Erhverv ApS
To: ´Retssekretariatet ved Retten i Helsingør´ <ret.hel@domstol.dk>

25-02-2022
Retten Helsingør.
Sag. BS-32089/2021-HEL
Lundgrens Advokat partnerselskab
Mod
Storbjerg Erhverv ApS

Vedr. stævning gøres der hermed indsigelse.

Sagsøgte Storbjerg Erhverv ApS er uenig, og har et modkrav.

Sagen er fremlagt i klagen 05-06-2020.

En sag der efter sagsøgtes opfattelse, omhandler at Lundgrens advokater, af Jyske Bank er blevet betalt for at skuffe i retsforhold.

Og på den måde dække over de forhold er er fremlagt mod Jyske Bank, hvor Bestikkelse, dokumentfalsk, bedrageri, fuldmagtsmisbrug ond tro er i spil, hvilken stærke kræfter vil forhindre bliver behandlet civiltretligt.

 

Det handler og danskernes retssikkerhed, og at der findes mange medlemmer af advokatsamfundet, der er u-redelige og u-hæderlige, jeg har så opdaget et par af dem.

 

Og så handler det om kammerateri, mellem de som jo arbejder sammen, og så taler jeg om det at være inhabil.

Jeg laver en NY hjemmeside og deler alt her, om også Lundgrens advokater.

Denne her er til dig Dan Terkildsen.

 

 

Jeg forsøger om jeg kan uploade indsigelsen på rets portalen, som Lundgrens partner  Dan Terkildsen forbød mig at bruge.

Har oploadet den og disse knap 100 bilag, det har taget 1 time.

Indsat: Tavshed hjælper ikke

Det er kun Jyske Bank der kan stoppe mine kampagner, i kan blot læse hvad der er skrevet og delt på www.banknyt.dk

Er i uenig så talt med mig, så vi kan få der rettet.

 

En af mange mails, og ikke en eneste en har i ville besvare, hvem gør dette her mest ondt på.

http://banknyt.dk/the-danish-authorities-the-danish-government-cover-up-jyske-banks-financial-fraud-crimes/

http://banknyt.dk/

Mvh Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk

+4522227713.

carsten.storbjerg@gmail.com

 

BS-32089-2021.HEL Retten Helsingør   Lundgrens mod Storbjerg Erhverv ApS.pdf
118K Vis som HTML Scan og download

 

 Bilag A. Bilag-233.-05-06-2020.-Klage-over-Lund…

 Bilag B. Bilag 241. side 1 til 4. af 08-09-2020…

 Bilag C. Bilag-241.-Hjaelpe-bilag-til-Bilag-1-4…

 Bilag D. Dato-19-09-2020-Til-advokatsamfundet-2…

 Bilag E. 08-12-2020. Lundgrens Dan Terkildens u…

 Bilag F. 30-06-2021. Kendelsen i klage over lun…

 Bilag G. 03-09-2021. s.1 Klage 05-06-2020. er …

 Bilag H. Beder advokatnævnet bekræfte, punkt 1….

 Bilag I. artikkel 12-03-2010. om Jyske Banks ad…

 Bilag J. Artikkel. 15 marts 2010. handler om 10…

 Bilag K. Artikkel. 18 januar 2010. Jyske Bank b…

 Bilag L. Bilag-2.-30-01-2018.-kl.-14.38.-Skrive…

 Bilag AA. Bilag-29.-03-11-2018.-tidslinje-om-SV…

 Bilag AB. Bilag-38.-10-12-2018.-14.14.-side-1-3…

 Bilag AC. Bilag-39.-10-12-2018.-14.21.-Mette-Ma…

 Bilag AD. Bilag-40.-06-12-2018.-klar-instruks-f…

 Bilag AE. Bilag-41.-11-12-2018.-Overbringer-map…

 Bilag AF. Bilag-42.-11-12-2018.-Følgebrev-Bilag…

 Bilag AG. Bilag-45.-16-12-2018.-SMS-mellem-Klie…

 Bilag AH. Bilag-87.-14-12-2018-udskrift-af-Samt…

 Bilag AI. Bilag-91.-18-12-2018.-udskrift-at-af-…

 Bilag AJ. Bilag-48.-18-12-2018.-18.32-Mette-har…

 Bilag AK. Bilag-47.-18-12-2018.-afsluttende-pro…

 Bilag AL. Bilag-49.-22-12-2018.-Bilag-skal-frem…

 Bilag AM. Bilag-50.-03-01-2019.-15.16.-svare-ik…

 Bilag AN. Bilag-51.-08-01-2019.-Rettens-brev.-k…

 Bilag AO. Bilag-68.-01-03-2019.-Rykker-for-svar…

 Bilag AP. Bilag-92.-22-03-2019-samtale-Lundgren…

 Bilag AQ. Bilag-92.-22-03-2019-samtale-Lundgren…

 Bilag AR. Bilag-93.-08-07-2019.-samtale-del-1-o…

 Bilag AS. Bilag 55. 08-01-2019. brev Retten til…

 Bilag AT. 23-08-2019. mosrtager bilag 55 – efte…

 Bilag AU. Bilag-62.-28-12-2018.-Klagens-Bilag-6…

 Bilag AV. Bilag-63.-28-12-2018.-Klagens-Bilag-6…

 Bilag. AW. Bilag-97.-17-06-2019.-14.02.-intet-h…

 Bilag AX. Bilag-98.-19-06-2019.-12.02.-Er-der-n…

 Bilag AY. Bilag 93. 08-07-2019.-samtale-del-1-o…

 Bilag AZ. Bilag-103.-26-07-2019.-15.57.-Er-der-…

 Bilag AÆ. Bilag-104.-30-07-2019.-21.44.-Er-der-…

 Bilag AØ. Bilag-106.-11-08-2019.-s.1-til-8.-i-p…

 Bilag AÅ. Bilag-107.-12-08-2019.-kl.-02.53.-mai…

 Bilag BA. Bilag-109.-18-08-2019.-s.1-10.-Risser…

 Bilag BB. Bilag 112. 23-08-2019. SMS til emil d…

 Bilag BC. Bilag-114.-23-08-2019.-kl.-16.58.-Svi…

 Bilag BD. Bilag-115.-27-08-2019-Risser-sagen-op…

 Bilag BE. Bilag 126. 28-08-2019. Mail fra Dan T…

 Bilag BF. Bilag-224.-02-09-2019.-Bilag-62.-og-6…

 Bilag BG. Bilag-134.-02-09-2019.-Processkrift-D…

 Bilag BH. Bilag 135. 04-09-2019. Jyske Banks a…

 Bilag BI. Bilag-138.-05-09-2019.-kl.-15.14-Ønsk…

 Bilag BJ. Bilag-206.-20-09-2019.-Brev-til-Lundg…

 Bilag BK. Bilag-140.-20-09-2019.-kl.-02.52.-Kli…

 Bilag BL. Bilag-141.-20-09-2019.-kl.-04.10.-Kli…

 Bilag BM. Bilag-164.-11-12-2019.-Lundgrens-faku…

 Bilag BN. Bilag-142.-24-09-2019.-kl.-20.58.-Lun…

 Bilag BO. Bilag 143. 24-09-2019. Beekrundelse f…

 Bilag BP. Bilag-144.-27-09-2019.-kl.-12.59.-Dan…

 Bilag BQ. Bilag-147.-27-09-2019.-Jyske-Banks-be…

 Bilag BR. Bilag-151.-23-10-2019.-17.09.-Dan-Ter…

 Bilag BS. Bilag-153.-27-10-2019.-Sagsøger-var-n…

 Bilag BT. Bilag-204. 04-05-2020. processkrift-3…

 Bilag BU. 23-12-2020. Processkrift 4..pdf

 Bilag BV. 14-08-2021. Processkrift 5..pdf

 Bilag BW. Beder igen advokatsamfundet og advoka…

 Bilag BX. Artikkel. 18-01-2020. Kromann Reumert…

 Bilag BY. Artikkel. 15 marts 2010. om 10.000 ku…

 Bilag BZ. Artikkel 30-05-2012. Folketingets omb…

 Bilag BÆ. Jyske Bank-koncernens ledelse.pdf

 Bilag BØ. CBS. Undervisningsteam-1. pogram 20…

 Bilag BÅ. Programbeskrivelse-Grundkursus-i-Pens…

Bilag CA. Jens Steen Jensen Kromann  ansvar for finansiel sektor..pdf
129K Vis som HTML Scan og download

Bilag CB. Frank Bøggild Kromann Reumert. advokat for Jyske Bank, og med i CBS med Jens Steen Jensen..pdf
171K Vis som HTML Scan og download

Bilag CC. Jens Steen Jensen. Linken bestyrelsen CBS.pdf
38K Vis som HTML Scan og download

Bilag CD. Jens Steen Jensen Partner Kromann Reumert advokater.pdf
521K Vis som HTML Scan og download

 

 

Her får du alle bilagende til klagen over Lundgrens advokater.

 

Sags Bilag 1 til 192. i sagen BS-402/2015-VIB.

 

 

Appendix 1. Bilag 1. 18-06-2015. STÆVNING. BEMÆRK SVIG SOM UGYLDIGHED GØRES GÆLDENDE. SIDE 15 TIL SIDE 19. PUNKT 5.2 5.3 og 5.4 & OND TRO

Appendix 2. Bilag 2. 30-01-2018. kl. 14.38. Skriver til Lundgrens og beder Dan Terkildsen at indtræde i en sag om flere forhold af SVIG.

Appendix 3. Bilag 3. 30-01-2018. vedhæftet Bilag 2. Sagen i korte træk vildledt. ved svig og falsk. forklaring af sag delvist.

Appendix 4. Bilag 4. 05-02-2018. Overbragt mappe med bilag til Lundgrens, efter mail 30-01-2018. sammen blanding, udnyttelse, usandheder.

Appendix 5. Bilag 5. 09-02-2018. Retten oplyses at Lundgrens indtræder. oplyser at have en efterforskning i gang omkring svig og falsk.

Appendix 6. Bilag 6. 09-02-2018. kl. 12.45. Retten & Lundgrens Dan Terkildsen indtræde den 2 og 15-03-2018, for Svig. Falsk, udnyttelse.

Appendix 7. Bilag 7. 16-02-2018. kl. 14.59. til Lundgrens. har opdaget der sikkert er misbrugt flere bilag, end hvad de er lavet for. Bilag D.

Appendix 8. Bilag 8. 10-04-2018. 10.48. Er der noget nyt i svig og falsk sagen mod mig. ER DET SVIG BANKEN UDSÆTTER OS FOR.

Appendix 9. Bilag 9. 04-05-2018. Ændret sag svig bedrageri, fuldmagt til at kunne lukke sag.

Appendix 10. Bilag 10. 08-06-2018. Sendt Stævning sammenblandet konti flere virksomheder, da Lundgrens ikke har vendt tilbage, og forældelse.

Appendix 11. Bilag 11. 14-06-2018. kl. 14.29. Dan har ikke svaret om de har fremlagt vores påstande, sammenblanding a virksomheder i konto.

Appendix 12. Bilag 12. 21-06-2018. s.1 til 5. Lundgrens oplyser på deres hjemmeside har givet Jyske Bank rådgivning i en trecifret million handel.

Appendix 13. Bilag 13. 04-07-2018. kl. 12.26. s.1-5. Til Dan svig falsk samt hvornår ond tro indtræder & koncernledelsen bevidst om Svig.

Appendix 14. Bilag 14. 05-07-2018. kl. 15.55. Dan til Philip Baruch en løsning, eller fortsætte sag.

Appendix 15. Bilag 15. 05-07-2018. kl. 17.58. baseres på Dan`s snark med Philip Baruch, om ønske at få et forlis forslag, se 04-07-2018. kl. 12.26.

Appendix 16. Bilag 16. 16-07-2018. kl. 13.50. Dan Terkildsen er på ferie og sagen mod Jyske Bank udskydes, tilbage 06-08.

Appendix 17. Bilag 17. 18-06-2018. kl. 10.01. har bet Lundgrens rette, Dan Terkildsen kontrol til at fremlægge klientens svig påstande, Bedrageri.

Appendix 18. Bilag 18. 19-07-2018. Vi er meget interesseret i at Jyske Bank giver indrømmelser og undskylder.

Appendix 19. Bilag 19. 06-08-2018. kl. 12.33. Dan Terkildsen har bet Philip Baruch svare, og vil vende tilbage når der er nyt. Fra mail tråd. s.1-9.

Appendix 20. Bilag 20. 30-08-2018. s.1 og 2. Få den rettet Svig sag indbragt, sigter mod dom for brug af SVIG og FALSK, Bestyrelsen er ansvarlig.

Appendix 21. Bilag 21. 28-09-2018. Lundgrens fremlægger Bilag 18. fra 18-10-2016. SES i stævning 18-06-2015 bilag’s nr anvendt Bilag 1 side 42.

Appendix 22. Bilag 22. 28-09-2018. s.1-3. Processkrift 1. dette sender Lundgrens uden at fremlægge uden godkendelse, sender kopi 01-10-2018.

Appendix 23. Bilag 23. 01-10-2018. 09.08. Lundgrens sender kopi, af processkrift 1. som Dan fremlagde uden godkendelse se Bilag 56 og 172 s.4-5.

Appendix 24. Bilag 24. 08-10-2018. 13.33. Retten har fastsat dato for modparten til at komme med processkrift, modparten har til 5. nov at svare.

Appendix 25. Bilag 25. 10-10-2018. s.1-3. Sag ændret til svig og falsk, ond tro. Løjet, tilbageholdt, vidne afhøringer. Advokat og ledelsens ansvar.

Appendix 26. Bilag 26. 15-10-2018. 11.55. s.1-2. Philip Baruch møde, vil forklare, opfordring fra processkrift 1. HVAD MED VORES PÅSTANDE.

Appendix 27. Bilag 27. 15-10-2018. S.1 til 7. Instruks til Lundgrens fremlægge klientens påstande, tvangssalg Svig Falsk, bevisførelse, vildledning.

Appendix 28. Bilag 28. 02-11-2018. 13.04. s.1-2. Dan møde med Philip Baruch, uden vores påstande er blevet fremlagt, ikke så smart.

Appendix 29. Bilag 29. 03-11-2018. Tidslinje om SVIG dokumentfalsk som Lundgrens 10-10 og 15-10, samt igen 03-11-2018 skulle fremlægge.

Appendix 30. Bilag 30. 03-11-2018. Overbringer kopi af klients egen kopier om svig falsk, da Lundgrens ikke har svaret på afleveret påstand. 10-10.

Appendix 31. Bilag 31. 04-11-2018. s.1 til 4. Dan Lundgrens oplyses igen der er flere forhold af svig falsk bedrageri, Lundgrens svare aldrig klienten.

Appendix 32. Bilag 32. 05-11-2018. 09.05. mail Jyske Bank sammenblandet 2 selskaber samme konto samtidig , HVAD SIGER LUNDGRENS INTET.

Appendix 33. Bilag 33. 13-11-2018. Retten skriver til Dan terkildsen Lundgrens. der er fejl i fremlagte littræring Bilag 18 må være Bilag 28.

Appendix 34. Bilag 34. 27-11-2018. 18.45. Lundgrens kun skriver kort, kun om det Lundgrens ønsker, og svare aldrig på klagers påstande. 11 sider.

Appendix 35. Bilag 35. 27-11-2018. 22.38. Skriver at Lund Elmer Sandager taler Usandt, at Jyske bank laver vildledning, udnyttelse, svig, falsk.

Appendix 36. Bilag 36. 28-11-2018. 11.57. Forklare forløb bedrageri, FALSK, Fuldmagts misbrug, tilbud 4.328.000 dkk er bortfaldet, ond tro.

Appendix 37. Bilag 37. 11-10-2016. side 1 til 2. kopi af BS 402-2015-vib sag Bilag 116. Det er Jyske Bank alene der har godkendt alt for Nykredit.

Appendix 38. Bilag 38. 10-12-2018. 14.14. side 1-3. INSTRUKS om at fremlægge de mange svigt forhold, fuldmagts misbrug, løgne, udnyttelse, over pant.

Appendix 39. Bilag 39. 10-12-2018. 14.21. Mette Marie Lundgrens takker for mail kl. 14.14. og skriver bare hun ser frem til at modtage mappen.

Appendix 40. Bilag 40. 06-12-2018. Klar instruks at fremlægge sagen som svig og falsk, med vildledning. SE Side 1. 2. 3. 40. i påstande, mail & mappe.

Appendix 41. Bilag 41. 11-12-2018. Overbringer mappen med de mange bilag og svig og falsk påstande, der skal fremlægges, intet står i Bilag 47.

Appendix 42. Bilag 42. 11-12-2018. Følgebrev Bilag 41. mappe bilag 1-95. Bilag 33. Lægejournaler bliver afleveret 12-12. sagsøgers anbringer.

Appendix 43. Bilag 43. 11-12-2018. Overbragt Bilag 96 – 113. aktindsigt, løgn groft svig, dokumentation påstande Lundgrens Svare svarer ikke klager.

Appendix 44. Bilag 44. 13-12-2018. 13.50. Vil forklare bilag mundlig, har afleveret de originale udskrifter fra lægen, tænke selvmord. FÅR IK SVAR.

Appendix 45. Bilag 45. 16-12-2018. SMS mellem Klient og Lundgrens Mette Marie. DER BILAG 19-113 JEG VIL HAVE FREMLAGT.

Appendix 46. Bilag 46. 17-12-2018. 16.00. Orientering vi er i gang med processkrift til i morgen 18 december, vender tilbage i morgen med udkast.

Appendix 47. Bilag 47. 18-12-2018. Afsluttende processkrift med Bilag 18 og 19. stadig uden nogle af klientens påstande og krav.

Appendix 48. Bilag 48. 18-12-2018. 18.32 Mette har ringet kl. 17.41 siger det er grove beskyldninger mod Jyske Bank, vi henviser til beviserne.

Appendix 49. Bilag 49. 22-12-2018. Bilag skal fremlægges, Brev 11-12-2018 med Bilag 19-113. Det er afgørende for vores sag at Svig og falsk.

Appendix 50. Bilag 50. 03-01-2019. 15.16. svarer ikke klients SVIG FALSK sag, klient fremlægger selv bilag og sag og retter Lundgrens fejl littræring.

Appendix 51. Bilag 51. 08-01-2019. Rettens brev. klienten må bede Retten om aktindsigt 21-08-2019 Bilag 110 og får så en kopi.

Appendix 52. Bilag 52. 09-01-2019. 08.23. 3. januar. at retten har sat en frist at svare. intet om at retten 8. januar ville se bort fra klientens Bilag.

Appendix 53. Bilag 53. 16-01-2019. 17.28. Har selv fremlagt Bilag Lundgren ikke har fremlagt trods klar instruks herom spørger er vi udsat for svig.

Appendix 54. Bilag 54. 31-01-2019. Overfører 30.000 kr. til Lundgrens konto 2191-4369738912, mærket sag BS-1-698-2015 og FORFALSKNING.

Appendix 55. Bilag 55. 01-02-2019. Får 03-10-2019. kopi af dette brev, med påstand om falske beskyldninger. Og Dan Terkildsen opfordre til det.

Appendix 56. Bilag 56. 01-02-2019. Brev til Lundgrens Dan Terkildsen med kopi af brev Jyske Bank bestyrelse 28-01-2019. Bilag 172.

Appendix 57. Bilag 57. 04-02-2019. SMS Mette og klient gennemgang beviser, vidne forklaring, mod koncernen med ledelsens støtte til fortsat svig.

Appendix 58. Bilag 58. 04-02-2019. Tidsplan passer os. SMS Mette Marie og Emil Hald. De svare konsekvent ikke. VIDNEFORKLARING fremlægges.

Appendix 59. Bilag 59. 19-02-2019. Skriver vi vil have bankens svar på vores vidne forklaring 100. og 101. fra bevis bilag 28-99. og SVIG medtaget.

Appendix 60. Bilag 60. 20-02-2019. Overført 20.000 til lundgrens konto 2191-4369738912. skriver også her at sagen handler om svig.

Appendix 61. Bilag 61. 20-02-2019. 17.52. Klients påstande og bilag. forklare ved klagens Bilag 62. 63. 64. til retten 28-12-2018. er afgørende.

Appendix 62. Bilag 62. 28-12-2018. Klagens Bilag 62. 100 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er fremlagt som påstået Bilag 126.

Appendix 63. Bilag 63. 28-12-2018. Klagens Bilag 63. 101 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er fremlagt som påstået Bilag 126.

Appendix 64. Bilag 64. 28-12-2018. Bilags liste bilag 28-98 til brug for vidneafhøringer og forklaring. brugt i flere breve, sendt til Adv. 3 januar 2019.

Appendix 65. Bilag 65. 26-02-2019. Spørger Lundgrens om nyt i svig sagen bedrageri har banken svaret 19. febuar på vores vidneforklaring.

Appendix 66. Bilag 66. 28-02-2019. SMS Mette, noget nyt, Bedrageri Svig så vi kan forberede vidner, METTE MARIE NIELSEN SVARE igen ik.

Appendix 67. Bilag 67. 28-02-2019. Mette Marie svare, har været på kursus, har ikke kunne svare, Emil Hald Winstrøm tager over og vil kontakte jer .snarest.

Appendix 68. Bilag 68. 01-03-2019. Rykker for svar af 19-02-2019. husk fremlægge Bilag 102. bilag 28- 101 er vigtigt . GROFT SVIG Emil svarer ikke.

Appendix 69. Bilag 69. 10-03-2019. Skriver, ingen svare, VIDNER. RYKKER sagen skal fremlægges efter vores vidne forklaring, svig falsk ledelsen.

Appendix 70. Bilag 70. 10-03-2019. kl. 19.52. 10 vidner Mette Mari skrev 28-02 at Emil ville kontakte klager. Sag ledelsen i forening står bag svig.

Appendix 71. Bilag 71. 15-03-2019. Svar på Bilag 62 og 63. fra Emil Hald, JEG ER PÅ FERIE, jeg vender tilbage på jeres henvendelse i næste uge.

Appendix 72. Bilag 72. 18-03-2019. Vidne liste til Lundgrens, handler om Svig og Falsk. Vidner Anders Dam. Philip Baruch, Dan Terkildsen skrev.

Appendix 73. Bilag 73. 22-03-2019. Emil Hald Winstrøm har ringet, har bekræftet vidner som CEO Anders Dam, Philip Baruch. Om Bilag 62 & 63. SVIG FALSK.

Appendix 74. Bilag 74. 22-03-2019. Emil har sagt i telefonen at carsten ikke kunne få så lang tid, og 1 time kan vel gøre det. der er jo mange forhold.

Appendix 75. Bilag 75. 22-02-2019. Kort efter Bilag 92. bekræfter Emil bilag medtages i retten, men påstand BILAG 62 & 63. 64. bliver ik fremlagt.

Appendix 76. Bilag 76. 28-03-2019. Bekræft sag er om svig og falsk alle bilag til 102 medtages i retten, Anders Dam hoved vidne, bestyrelses ansvar.

Appendix 77. Bilag 77. 28-03-2019. Svarer ikke klientens svig falsk påstande, skriver de kan holde et møde, føler os manipuleret, rykker for bilag.

Appendix 78. Bilag 78. 28-03-2019. Pernille Hellesøe skriver og foreslå datoer, og om klient kan komme til et møde, uden at skrive en dagsorden.

Appendix 79. Bilag 79. 28-03-2019. Forbereder spørgsmål til de 9. vidner , kontaktoplysninger til vidner, bilag klar til deres hukommelse.

Appendix 80. Bilag 80. 29-03-2019. Oplyser 2 reklame biler, Dan Terkildsen siger er godt gået, og foreslog at parkere ved Lund Elmer Sandager, 9 morsomme billeder af Jyske bank bilen.

Appendix 81. Bilag 81. 29-03-2018. 07.06 og 08.44. dato. ingen grund til møde nu, svig, intet nyt. Forbereder afhøring, LUNDGRENS SVARER IKKE.

Appendix 82. Bilag 82. 05-04-2019. kl. 13.01. Glæder sig til 30. sep. Emil Svare kl. 13.11 det er godt at høre, men skriver intet om svig påstande.

Appendix 83. Bilag 83. 05-04-2019. 13.27. SVIG og FALSK, uden at Lundgrens svare, et par billeder fra besøg i Silkeborg, Anders Dam var gået hjem.

Appendix 84. Bilag 84. 12-04-2019. kl. 16.32 Bekræft af dato for hovedforhandling er 30-9 med kopi af retsbog, hvad med at dele hele retsbogen.

Appendix 85. Bilag 85. 25-04-2019. kl. 10.58. Bogholderi kan ikke finde indbetaling, har rykket, oplyser at tekst skal rette til sag om Svig og Falsk.

Appendix 86. Bilag 86. 09-05-2019. kl. 18.42 Spørger Lundgrens om de er enige i Fremlagte bilag 62 og 63. som Lundgrens ved ikke er fremlagt.

Appendix 87. Bilag 87. afskrevet 14-12-2018 Udskrift af Samtale med Mette Marie Nielsen Lundgrens vedr. svig sag. Mette lover at få det hele med i svarskrift.

Appendix 87.A. Bilag 87.A. Mp3. 14-12-2018 Hør Samtale med Mette Marie Nielsen Lundgrens vedr. svig sag. Mette lover at få det hele med i svarskrift.

Appendix 88. Bilag 88. 19-05-2016. kl. 11.48 Advokat og Anders Dam Jyske bank. Lundgrens fremlagde dette sags Bilag 79. uden at skjule Bcc.

Appendix 89. Bilag 89. 19-05-2016. kl. 12.16. Anders Dam, jeg tror jeg er udsat for et kæmpe bedrageri. fremlagt som sags Bilag 80.

Appendix 90. Bilag 90. 25-05-2016. kl. 12.32. Anmodning om aktindsigt banken Philip Baruch, Morten tilbageholder beviser. fremlagt sags Bilag 81.

Appendix 91. Bilag 91. 18-12-2018. Udskrift at af samtale Mette Marie Nielsen Lundgrens, samtale kl. 14.41 til 18.01. Jyske bank lyver. Mette bekræfter.

Appendix 91. A. Bilag 91.A. MP3. 18-12-2018. kl. 17.41 Mette Marie Nielsen lundgrens RINGER. Mette Marie og Dan mener at fremlægge svig, skader sag.

Appendix 92. Bilag 92. 22-03-2019 Læs samtale Lundgrens Emil Hald Winstrøm og Carsten kl 14.51 det handler om Jyske Bank laver svig.

Appendix 92. A. Bilag 92.A. MP3. 22-03-2019. 14.51 Hør samtalen med Emil Hald Winstrøm Lundgrens bekræfter der er 9. vidner, og alle bilag med tages. læs Bilag 62. 63. 135.

Appendix 93. Bilag 93. 08-07-2019. Læs samtale del 1 og 2. Emil Hald Winstrøm Lundgrens og klienten Emil bekræfter at det handler om svig.

Appendix 93. A. Part 1. Bilag 93. del 1. MP3. 08-07-2019. Hør samtale Emil Hald Winstrøm Lundgrens og klienten Emil Bekræfter det handler om svig. Bekræfter igen 9 vidner.

Appendix 93. B. Part 2. Bilag 93. del 2. MP3. 08-07-2019. Hør samtale Emil Hald Winstrøm Lundgrens og klienten Emil Bekræfter det handler om svig. Bekræfter igen 9 vidner.

Appendix 94. Bilag 94. 03-06-2019. 12.45. Bilag når vi mødes ikke at SPILDE PENGE. vidner fra Jyske Bank MMN fremlæg 102. sag SVIG FALSK.

Appendix 95. Bilag 95. 06-06-2019. LES beder retten om bilag bliver fremlagt, Lundgrens ikke har delt., dette brev modtager klient 23-08-2019.

Appendix 96. Bilag 96. 12-06-2019. Vidner PH AD omtaler bilag Bilag 62 og 63. svindel. ond tro. Svig. Lundgrens tilbageholder oplysninger.

Appendix 97. Bilag 97. 17-06-2019. 14.02. Intet hørt. vedr. brev 12-06. vi skal have 1 uge inden møde forberede vores påstande, bedrageri Svig.

Appendix 98. Bilag 98. 19-06-2019. 12.02. Er der noget nyt med datoer, afventer hvornår vidner i svig sag skal indkaldes. Rykker for retsbøger.

Appendix 99. Bilag 99. 24-06-2019. 10.05. NK opgørelse 30-06-2019 Gæld. Bilag AH 1.058.369 kr. for at vise lundgrens Jyske Bank laver bedrageri.

Appendix 100. Bilag 100. er udgået, ej anvendt.

Appendix 101. Bilag 101. 24-06-2019. 10.05. Noget nyt, har intet hørt siden 12 april. Sagen er som vores afleveret påstande mod Jyske Bank. bla. SVIG bevis.

Appendix 102. Bilag 102. 26-07-2019. 15.29. Emil bekræftede DU Lundgrens var FULDT UD bevidst at sagens forhold påstande er SVIG og FALSK.

Appendix 103. Bilag 103. 26-07-2019. 15.57. Er der nok beviser, DU HAR IKKE BEKRÆFTET HAR vi EN GOD SAG. eller DÅRLIG SAG. grovt svig bedrag.

Appendix 104. Bilag 104. 30-07-2019. 21.44. Er der beviser nok, NOTERE DE 9 vidner. Groft svig, retsbøger, dokumentfalsk osv. rykker for svar.

Appendix 105. Bilag 105. 02-08-2019. 20.32. Retten kopi at rettens breve. CC Dan Terkildsen Lundgrens og Philip Baruch.PÅSTAND ER SVIG FALSK.

Appendix 106. Bilag 106. 11-08-2019. s.1 til 8. i PÅSTANDE DOKUMENT sendt i mail 02.53 12-08-2019. Bilag 107. SVIG OG FALSK påstande er klare.

Appendix 107. Bilag 107. 12-08-2019. kl. 02.53. Mail med klientens påstande SVIG FALSK IGEN. for 13-08-2019. ledelsens ansvar, misbrug fuldmagt.

Appendix 108. Bilag 108. 13-08-2019. Mødet i lundgrens hvor klient gentagende påstår Bilag 1. er falsk og der er deres påstand. sjove billeder 2-6.

Appendix 109. Bilag 109. 18-08-2019. s.1 – 10. Ridser igen påstande op for Lundgrens der ikke svarer. sag er SVIG og FALSK . Ledelsens ansvar mm.

Appendix 110. Bilag 110. 21-08-2019. Klient beder domstolen om aktindsigt, da Lundgrens ikke vil dele bilag. PÅSTAND ER SVIG OG FALSK.

Appendix 111. Bilag 111. 21-08-2019. kl. 11.56 Retten viborg anmoder om aktindsigt, med sender Bilag 110 til retten og Lundgrens Dan Terkildsen.

Appendix 112. Bilag 112. 23-08-2019. kl. 09.14. Gennemgår sagen og de forhold af svig og falsk, fremlægger det. Bilag 106. 13-08. Bilag 1. falsk.

Appendix 113. Bilag 113. 23-08-2019. kl. 13.49. Lundgrens sur over at Klienten har anmodet domstolen om aktindsigt i den sag Dan Terkildsen fører. svig.

Appendix 114. Bilag 114. 23-08-2019. kl. 16.58. Svig alt skal med i påstande, ville være rat du svarede, intet må fremlægges uden godkendelse.

Appendix 115. Bilag 115. 27-08-2019. Risser sagen op, for at være sikker på Lundgrens fremlægger svig falsk som gentaget Bilag 40. fra 06-12-2018.

Appendix 116. Bilag 116. 19-08-2019. kl. 15.17. Til direktion Jyske Bank Anders Dam, om bankens nægtelse, og fortsatte svig mod kunde, gennemgå.

Appendix 117. Bilag 117. 19-06-2019. Opgjort tabs opgørelse på alene swap Bilag 1. 16-07-2008. 1.648.946 kr. udført ved svigagtighed.

Appendix 118. Bilag 118. 27-08-2019. kl. 19.27. Mail 1. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28-101. fremlagt SE Bilag 62. 63.

Appendix 119. Bilag 119. 27-08-2019. kl. 19.49. Mail 2. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande er Bilag 28-101. blevet fremlagt SE Bilag 62. 63.

Appendix 120. Bilag 120. 27-08-2019. kl. 20.17. Mail 3. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28-101. fremlagt SE Bilag 62. 63.

Appendix 121. Bilag 121. 27-02-2018. kl. 20.31. Mail 4. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28-101.eg blevet fremlagt SE Bilag 62. 63.

Appendix 122. Bilag 122. 27-08-2019. kl. 20.47. Mail 5. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28-101. fremlagt SE Bilag 62. 63.

Appendix 123. Bilag 123. 28-08-2019. kl. 00.43. Bilag 100 og 101 ej fremlagt, kunde er sendt til afvikling grundet at Jyske Bank laver svig Bilag 74.A.

Appendix 124. Bilag 124. 28-08-2019. kl. 01.53. Mail 6. Klienten konstatere Bilag 51. at klientens påstande ej er fremlagt Bilag 28-101.

Appendix 125. Bilag 125. 28-08-2019. kl. 09.44. Domstolen Lundgrens ej fremlagt svig falsk for retten, oplyst 3 og 25 januar 2018 ændret påstande.

Appendix 126. Bilag 126. 28-08-2019. 15.42 Dan forstår ikke. Skriver alt fra 29-12-2018 er fremlagt efter retsbog Bilag 51. 08-01-2018. er Usandt.

Appendix 127. Bilag 127. 27-08-2019. Processkrift C. var ved mail 28-08-2019. kl. 15.42. fremgik ikke tydeligt af mail fra Lundgrens at det var vedhæftet.

Appendix 128. Bilag 128. 30-08-2019. Kl. 07.19. Krav og svig falsk påstande som Lundgrens konstant er blevet fremlagt, skulle fremlægge Domstol.

Appendix 129. Bilag 129. 30-08-2019. kl. 15.42. Jyske Bank talt u-sandt i retsforhold, vidne forklaring, Svig falsk, kør på hårdt som aftalt marts 2018.

Appendix 130. Bilag 130. 01-09-2019. kl 11.44. Gentager vidner Anders Dam. Philip Baruch oplyst hver gang vi har mødtes, påstande svig og falsk.

Appendix 131. Bilag 131. 28-11-2018. Vidne liste 23-11-2018 gensendes . Det er svigagtig optræden, klient ønsker deres bilag retur, får dem ikke.

Appendix 132. Bilag 132. 02-09-2019. kl. 11.26. Lundgrens må ikke misse noget, de bilag vidner skal spørges til. LUNDGRENS SVARE ALDRIG KLIENT.

Appendix 133. Bilag 133. 02-09-2019. kl. 15.49. Dan er af en anden opfattelse, om hvad klientens sag handler om, Dan vil kun have dårlig rådgivning.

Appendix 134. Bilag 134. 02-09-2019. Processkrift Dan fremlægger imod klientens instruks en anden påstand end klientens groft svig falsk. 18 sider. Lundgrens nægter at dele dette processkrift 2. med klienten.

Appendix 135. Bilag 135. 04-09-2019. LES svare Lundgrens processkrift. Bilag fremlagt uden påstande, Kan bilag bruges uden at nedlægge påstand.

Appendix 136. Bilag 136. 05-09-2019. kl. 08.42. Skrev til Domstolen. har fået lidt bilag udleveret, efter vi bad om aktindsigt 21-08-2019. Ved Bilag 110. og Bilag 111. afventer påstande fremlægges.

Appendix 137. Bilag 137. 05-09-2019. kl 15.10. Ingen påstande fremlagt. Bilag 1 er FALSK, løjet for retten. Bilag til vidner, som Lundgrens undlader.

Appendix 138. Bilag 138. 05-09-2019. kl. 15.14 Ønsker at se Processkrift 2 Dan Terkildsen svarer ikke. Dan skriver istedet kl. 15.20 vi har brug for at drøfte strategien.

Appendix 139. Bilag 139. 05-09-2019. Lundgrens meddeler retten at sagsøger ikke har nogen bemærkninger, selv om klient har sagt de er enige.

Appendix 140. Bilag 140. 20-09-2019. kl. 02.52. Klienten er usikker på Lundgrens og spørger om Lundgrens arbejder for Jyske Bank, og om sagen er god.

Appendix 141. Bilag 141. 20-09-2019. kl. 04.10. Klienten fastholder påstande, spørger her om Lundgrens arbejde for Jyske Bank, og om Dan er enig eller uenig.

Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen og Emil Hald Vendelbo har drøftet, om klientens mail af 20 september skal besvares, men de må have have besluttet, at det skulle Klienten intet vide om, og i BILAG 164. opkræver Lundgrens klienten et ukendt beløb, for at have stillet spørgsmål omkring Lundgrens habilitet overfor sin klient, omkring at der forelå et sammenarbejde med Jyske Bank, omkring rådgivning i en handel til 600.000.000 DKK se BILAG 12.

 

Appendix 142. Bilag 142. 24-09-2019. kl. 20.58. Lundgrens Dan Terkildsen. meddele retten i ikke varetager klientens sag og er fyret, se Bilag 143.

Appendix 143. Bilag 143. 24-09-2019. Begrundelse for opsigelse, er at modarbejde klient. og arbejde for sagsøgte Jyske Bank, i lommen på JB.

Appendix 144. Bilag 144. 27-09-2019. kl. 12.59. Dan etiske regler, det er ligegyldigt om der bruges svig, hvilket han ikke etisk måtte fremføre.

Appendix 145. Bilag 145. 27-09-2019. kl. 13.58. Klienten svare Dan Terkildsen, når Lundgrens vælger at rådgive Jyske bank blev de inhabil. etik.

Appendix 146. Bilag 146. 27-10-2019. kl. 16.20. Lundgrens Dan det har skadet vores sag at fremlægge vores beviser for svig, og vi havde en god sag

Appendix 147. Bilag 147. 27-09-2019. Jyske Banks bestyrelse meddeles Lundgrens fyret for ikke at have fremlagt sagsøgers påstande, advokatnævn

Appendix 148. Bilag 148. 28-09-2019. Til Bilag’s sporing af Lundgrens fremlagte bilag og de Bilag sagsøger troede de fremlagte 28-12-2018. Bilag 64.

Appendix 149. Bilag 149. 21-10-2019. Retten, Lundgrens fremlagde ik klientens svig og falsk sag, skal have ny adv. Påstande er som BILAG 62. og 63.

Appendix 150. Bilag 150. 23-10-2019. Lundgrens Meddeler også retten at de ikke er vores advokat, kan jo ikke have en korrupt advokat ansat.

Appendix 151. Bilag 151. 23-10-2019. 17.09. Dan Terkildsen skriver det er til stor skade for sagen at fremlægge, bevis for at Jyske Bank laver svig.

Appendix 152. Bilag 152. 27-10-2019. Bilagsliste til de bilag 28-104. som Lundgrens fremlagde 09-07-2019. uden forklaring eller Bilag’s liste.

Appendix 153. Bilag 153. 27-10-2019. Sagsøger var nødsaget selv at lave processkrift 3. da Lundgrens ikke har fremlægde Klientens påstande.

Appendix 154. Bilag 154. 31-10-2019. Lundgrens meddeler retten om fyring. Lundgrens ser klientens 27-10 afsluttende processkrift Bilag 153.

Appendix 155. Bilag 155. dato er 21-06-2018. opdaget 21-09-2019 fremlægger klagens Bilag 12. der er fremlagt som Bilag 170. 5 sider 4 maj 2020.

Appendix 156. Bilag 156. 19-12-2018. Lundgrens Faktura – Lundgrens og betaling 50.000 12-07-2018. 18-7464.

Appendix 157. Bilag 157. 31-12-2018. Lundgrens faktura 23.500 kr. 18-8204.

Appendix 158. Bilag 158. 13-03-2019. Rykker for betalinger 45.976,67. er betalt 50.000 pr. 20-02-2019.

Appendix 159. Bilag 159. 30-03-2020. kl. 15.08. S.1 til 9. med bilag 52. 68. 69. 110. 111. 51. 129. 130. 134. 158. 54. 60.

Appendix 160. Bilag 160. 13-03-2019. Rykker for betaling af 2. faktura der er betalt ved overførsel 31 januar og 20 febuar.

Appendix 161. Bilag 161. 04-04-2019. Rykker for faktura 18-8204. kr. at mangel betaling 15.976,67 kr. selv efter betaling 20-02-2019. 20.000.

Appendix 162. Bilag 162. 25-04-2019. kl. 10.58. Skriver tekst skal rettes til SVIG. oplyser Lundgrens bogholderi at der er betalt 30 + 20 + 50.000 kr.

Appendix 163. Bilag 163. 11-09-2019. Lundgrens faktura 48.500 19-5283.

Appendix 164. Bilag 164. 11-12-2019. Lundgrens faktura 19-6078. 47.062,50 kr.

Lundgrens vælger også at fakturere Klienten for at BILAG 140. og BILAG 141. 20-09-2019. at spørger om Lundgrens advokater arbejder for Jyske Bank, uden at ville svare klienten 

 

Appendix 165. Bilag 165. 17-01-2020. Rykker for faktura 19-6078. Bilag 164. uden modregning af overførte rest 4.023 kr. 20-02-2019 Bilag 60.

Appendix 166. Bilag 166. 11-03-2020. Rykker 2. for 48.500 og 47.062,50 kr. der er gjort indsigelse og del af beløb er betalt.

Appendix 167. Bilag 167. 25-03-2020. Rykker. truer med inkasso, på trods del er betalt, gjort indsigelse, fakturaer kan ikke afstemmes. pris og tid.

Appendix 168. Bilag 168. 30-03-2020. Til Lundgrens Advokater klage over lundgrens adfærd og indsigelse. Lundgrens svare igen ikke.

Appendix 169. Bilag 169. 23-03-2016. s 1 til 8. Politianmeldelse Jyske Bank for Dokumentfalsk, bedrageri. Rødstenen overdraget til Lundgrens.

Appendix 170. Bilag 170. 23-03-2016. s.1 til 15. I politianmeldelse af Jyske bank. kopi til Rødstenen, der sender sagen til Lundgrens.

Appendix 171. Bilag 171. 28-06-2016. s.1 til 12. Anmeldelse flere forhold mod Jyske bank til anmeldelse Klagens Bilag 169. 23-03-2016.

Appendix 172. Bilag 172. 28-01-2019. Brev til Jyske Banks koncernledelsen, kopi til Lundgrens med Bilag 56. 01-02-2019. DET HANDLER OM SVIG.

Appendix 173. Bilag 173. 11-10-2016. s.1-11. Møde Nykredit efter stævning for kontakt og få de svar ledelsen i Jyske Bank nægtede at give kunde.

Appendix 174. Bilag 174. 19-06-2014. kl. 10.09. Søren Nav anbefaler hæve sagen, Jyske Bank fik sag afvist, Problemet banken manipulere bilag.

Appendix 175. Bilag 175. 12-02-2016. Til Rødstenen Klient oplyser Jyske Bank både LYVER og BEDRAGER, renten låst til tilbud, Bank laver 2 swap.

Appendix 176. Bilag 176. 14-02-2016. kl. 12.34. Rødstenen føles som økonomisk voldtægt det Jyske Bank udsætter os for. ønsker banken straffet.

Appendix 177. Bilag 177. 19-04-2016. kl. 12.04. Rødstenen om skadevirkning flere forhold af Mandatsvig henviser til bedrageri SE Bilag 169 – 171.

Appendix 178. Bilag 178. 21-04-2016. kl. 10.14. Skriver til Birgit Buch Thuesen at Morten Ulrik Gade har tilbageholdt oplysninger i ankenævnet.

Appendix 179. Bilag 179. 26-04-2016. kl. 14.22 Advokat Morten Ulrik Gade nægter at svare om de har lånt 4.328.000 kr. Bilag 178. og kopi af mail.

Appendix 180. Bilag 180. 27-04-2016. kl. 16.16. Morten Ulrik Gade som fastholder kunde har lånt 4.328.000 kr. men vil ikke bevise det.

Appendix 181. Bilag 181. 31-05-2016. Baruch svare vildledende på Bilag 89 og 90. oplyser dato for optagelse af et tilbud fra maj 2009, ik maj 2008.

Appendix 182. Bilag 182. 18-08-2016. kl. 16.29. Rødstenen skriver at salget af grund, mener ikke Jyske Bank har erstatnings pligt.

Appendix 183. Bilag 183. 28-08-2016. kl. 16.17. Rødstenen til Jyske bank kan lave møde. Jyske bank mener sagsøger skal rykke i forhold til stævning.

Appendix 184. Bilag 184. 05-09-2017. Rødstenen at få underskrift med tekst, er aldrig optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. for sag er principiel.

Appendix 185. Bilag 185. 04-12-2017. kl. 13.56 Brev af 30-11. LES afviser forlig, vi ved ikke om Rødstenen har fremlagt klientens svig påstande.

Appendix 186. Bilag 186. 12-12-2017. 07.55 Klient beder Rødstenen afkræfte det skulle være aftalt at hæve sagen 18-10-2017. HVAD VAR PLANEN.

Appendix 187. Bilag 187. 12-12-2017. kl. 11.46 Advokat Peter spørger Rødstenen om de har fremlagt de påstande Carsten har fremlagt 08-12-2017.

Appendix 188. Bilag 188. 05-12-2017. kl. 19.03. Rødstenen påstår brev, at det er aftalt hæve sagen mod Jyske Bank 18-10-2017, MEN DET ER LYV.

Appendix 189. Bilag 189. 12-12-2017. kl. 12.50. Rødstenen oplyser Advokat Peter Sørensen at Rødstenen ikke har fremlagt klientens påstande.

Appendix 190. Bilag 190. 15-12-2017. kl. 09.54. Rødstenen skriver svig ikke kan fremlægges civilt, og trækker sig Statsadvokaten SAK-2016-41-3357.

Appendix 191. Bilag 191. 20-02-2018. kl. 13.07. Til Thomas Schioldan Sørensen, håber at du får retfærdighed, og held og lykke i det videre forløb.

Appendix 192. Bilag 192. 20-01-2018. kl. 14.33. Rødstenen Thomas Schioldan Sørensen oplyser at klienten finder ny advokat.

Appendix 193. Bilag 193. 25-01-2018. kl. 12.56. Retten, Brev 25-01-2018. sagen er om svig og falsk, anmoder retten pålæg banken udleverer kopier.

Appendix 194. Bilag 194. 21-04-2016. kl. 10.14 Anmoder Jyske Bank Birgit Buch Thuesen dokumentere at sagsøger har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit.

Appendix 195. Bilag 195. 25-05-2016. kl. 12.32 anmoder Jyske Banks bestyrelse, Morten Ulrik Gade og Baruch dokumentere lånt 4.328.000 kr. i Nykredit.

Appendix 196. Bilag 196. 27-05-2016. Politiet afviser efterforske Jyske Bank anmeldelse 23-03-2016. bedrageri dokumentfalsk. kopi ikke så god.

Appendix 197. Bilag 197. 28-06-2016. Stads advokaten klage Bank ikke efter forskes, misbrug fuldmagt, bortskaffelse dokumenter dokumentfalsk.

Appendix 198. Bilag 198. 25-11-2016. SAK-2016-41-3357. Politiet vil ikke efterforske, sagen skal føres civilretligt, hvorfor LOYALITET er afgørende.

Appendix 199. Bilag 199. 10-07-2017. Afslag fri proces. Styrelsen finder ik der foreligger særlige omstændigheder, en vurdering om fejl ved modpart.

Appendix 200. Bilag 200. 28-08-2017. Afslag fri proces. Styrelsen finder ikke sagen principiel, afhænger af vurdering, om 4.328.000 er er hjemtaget.

Appendix 201. Bilag 201. 27-02-2018. Afslag på fri proces, har ikke forstået det som en genoptagelse bekendtgørelse 152. § 15. omgøres nye oplysninger.

Appendix 202. Bilag 202. 06-05-2020. kl. 14.07. s.1 til 9. Lundgrens medvirkende at dækker over svig i Jyske Bank over fakturering uden at lave noget.

Appendix 203. Bilag 203. 07-05-2020. kl. 17.47. s.1 til 8. Lundgrens Bestyrelsen og medvirkende der dækker over svig i Jyske Bank, arbejdes relation.

Appendix 204. Bilag 204. 04-05-2020. Processkrift III Carsten mod Jyske Bank for brug af svig agtig optræden.

Appendix 205. Bilag 205. 01-05-2020. Lundgrens fremsender påkrav på trods af indsigelse og ikke at have fremlagt et regnskab til kontrol.

Appendix 206. Bilag 206. 20-09-2019. Brev til Lundgrens Dan Terkildsen, spørger om Lundgrens arbejder for Jyske bank, Lundgrens svare aldrig.

Appendix 207. Bilag 207. 20-05-2020. OK Tidslinje 07-04-2020 opdateret sat i dato orden, dette skulle Lundgrens fremlægge, men svigter klient.

Appendix 208. Bilag 208. 16-04-2018. Lundgrens uopfordret opslag på Banknyt.dk Ip 217.63.119.50 perioden 16-04-2018 til 11-03-2020.

Appendix 209. Bilag 209. 16-01-2019. kl. 17.28. Jyske Bank presser. bruger Manipulering. Bedrageri. lyve for retten. Massivt svig. ER I ENIG eller EJ, får intet svar.

Appendix 210. Bilag 210. 11-01-2019. kl. 17.19. svare retten må ikke bruge sags portal se Bilag 11. og 17. Dan Terkildsen forbyder, vil have kontrol.

Appendix 211. Bilag 211. 04-07-2018. kl. 16.04. Anders Dam, Morten Ulrik Gade, Advokater, Jyske Bank Bevidste svig. Bedrageri kan ikke undskyldes.

Appendix 212. Bilag 212. 21-06-2017. kl. 12.23. Morten Ulrik Gade, skriver der er en falsk rentesikring. hold nu op. kan ikke selv stoppe besvigelser.

Appendix 213. Bilag 213. 21-06-2017. kl. 12.49. Morten Ulrik Gade, det er en falsk rentesikring, har ik omlagt lån. beder Banken ikke at tage penge.

Appendix 214. Bilag 214. 05-09-2017. kl. 06.09. Rødstenen. Nykredit vil ikke lever skyts imod Jyske Bank sagde Advokat Mette Egholm Nielsen.

Appendix 215. Bilag 215. 05-09-2017. kl. 13.44. Rødstenen Nykredit. Advokat Mette Egholm vil du underskrive det aldrig har været et lån 4.328.000.

Appendix 216. Bilag 216. 05-09-2017. kl. 14.24. Rødstenen. Philip Baruch. falsk bedrageri. Lund Elmer Sandager advokater. Skuffe i retsforhold.

Appendix 217. Bilag 217. 05-09-2017. kl. 19.47. Rødstenen- advokat Mette Egholm Nielsen vil ik lever skyts imod Jyske Bank. hjælper Nykredit Jyske Bank.

Appendix 218. Bilag 218. 05-09-2017. kl. 21.21. Rødstenen vigtigt Nykredit underskriver ikke findes lån 4.328.000. JB skriver usandt i retsforhold.

Appendix 219. Bilag 219. 03-10-2017. Thomas Schioldan Sørensen har fået gentaget oplysninger, vil kun mødes. Hør samtale af 18-10-2017. Bilag 220.A. 

Appendix 220. Bilag 220.A. MP3. 18-10-2017 RØDSTEN advokat Thomas Schioldan Sørensen – Rasmus påstår det her er aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank. Usandt.

Appendix 221. Bilag 221. 03-11-2017. Rødstenen spørger LES om de vil mødes, og det uden at have fremlagt nogle af klient påstande eller bevis.

Appendix 222. Bilag 222. 30-11-2017. Kristian Ambjørn Buus-Nielsen afviser at mødes, forståeligt når klientens påstande og beviser ikke fremlagt.

Appendix 223. Bilag 223. 20-12-2017. kl. 13.44. skriver igen til Rødstenens hvad klientens påstande er. kriminelt SVIG. FALSK. SKÆRE DET UD I PAP.

Appendix 224. Bilag 224. 02-09-2019. Bilag 62. og 63. som Lundgrens sørgede for ikke blev fremlagt, skriver igen til Lundgrens, mangler fremlagt i klientens påstande.

Appendix 225. Bilag 225. 28-12-2018. Klients Bilag 28-101. er klints fremlagte. Lundgrens påstår Litrings rod i klagens Bilag 93. punkt 3 til 153.

Appendix 226. Bilag 226. 09-07-2019. De af Lundgrens advokater fremlagte Bilag 28-104. er sket uden om klienten, uden anbringer, uden bilag’s liste, Lundgrens har også overtrådt deres tavshedspligt ved denne handling. Banknyt banking news.

Appendix 227. Bilag 227. 02-09-2019. Sags Bilag 105-164. Lundgrens 02-09-2019 Processkrift 2. uden forklare bilag, indhold Bilag 224. ej fremlagt.

Appendix 228. Bilag 228. 28-10-2019. Sags Bilag 165-168. som klient fremlægger i foreløbig med Processkrift 3. Klagens Bilag 153. og Bilag 204.

Appendix 229. Bilag 229. 22-06-2015. Sags Bilag 1-26. som Rødstenen retten. fremlagt med påstand, forklaring og bilagsliste, før kendskab til svig.

( Ikke givet til advokatnævnet. 05-06-2020. Var kun på usb. )

Appendix 230. Bilag 230. Sagsøgtes fremlagte Bilag A-AM. Periode 10-09-2015 til 05-11-2018. ufiltreret bilag side 1. til 419. er i Mappe Bilag 230.A

( Ikke givet til advokatnævnet. 05-06-2020. Var kun på usb. )

Appendix 231. Bilag 231. Tidslinje af bilag 1-239 05-06-2020. Klage over Lundgrens Advokat partner selskab til advokatnævnet.

Appendix 232. Bilag 232. Bilagsliste af bilag 1-239 05-06-2020. Klage over Lundgrens Advokat partner selskab til advokatnævnet.

Appendix 233. Bilag 233. 05-06-2020. Klage over Lundgrens advokat partner selskab. v Partner Dan Terkildsen. Til advokatnævnet.

Appendix 234. Bilag 234. 05-07-2019. Brev til Lundgrens med bemærkning. 9. Vidner påstande som Svig Falsk.

Appendix 235. Bilag 235. 11-12-2018. KOPI af overbragt mappe med de bilag Bilag 40. og påstande der skulle fremlægges, 18-12-2018.

( Ikke givet til advokatnævnet. 05-06-2020. Var kun på usb. )

Appendix 236. Bilag 236. 12-12-2018. Brevet med Originale læge udskrifter nævnt som Bilag 31.

Appendix 237. Bilag 237. 28-06-2019. Kopi af underskrevet brev overbragt til Lundgrens. 

Appendix 238. Bilag 238. 23-11-2018. S.1 til 3. vidne liste til Lundgrens. vi går efter at få Jyske bank dømt for groft svig, kan ikke misforståes.

Appendix 239. Bilag 239. 01-05-2020. Med påkrav. 13-05-2019. Faktura 15.625. Lægejournaler, korrekt littering. det er usandt.

Appendix 240. Bilag 240. med Bilag Y. Z. Æ. Ø. Å. AB. AC. AD. AE. AG. AH. AJ. og Bilag 7. Fra sagen mod Jyske Bank for brug af svig og dokumentfalsk udført i ond tro.

🙈🙉🙊

Her kan du læse hvad Lundgrens partner Dan Terkildsen svare på klagen Bilag 233. af 05-06-2020, med 27 klage punkter, som er beskrevet i en 159 siders klage. Svaret er på 4 sider og indeholder intet svar på de 27 klagepunkter.

Appendix 241. Bilag 241. side 1-4. af 08-09-2020.

Appendix 241. Bilag 241. Hjælpe bilag til Bilag 1 – 4. A.B.C.D. Fremlagt Lundgrens. henvis i Klagen over Advokat Dan Terkildsen 19-09-2020.

📢

Her er Klagers afsluttende bemærkninger til de svar som Dan Terkildsen har svaret 08-09-2020.

Besvarelse til Lundgrens svar på klage Dato 19-09-2020 Til advokatsamfundet 2020-1932

Med 26 Opfordringer, som Lundgrens advokater / Partner Dan Terkildsen udebliver fra at svare på.

Besvarelse til Lundgrens svar på klage Dato 19-09-2020. Til Advokatnævnet 2020-1932. MED LINK TIL NÆVNTE BILAG.

 

Desværre ligger denne svindel sag mod Jyske Bank, hvor de korrupte Lundgrens advokater skulle fremlægge Jyske Banks brug af svig for retten blandt Danmarks elite, så naturligvis vælger også advoknævnet at holde hånden over de korupte og iloyale Lundgrens advokater, advokat nævnet undgår og svare på de enkelte klage punkter, og afviser klagen.

30-06-2021.

Kendelse over Lundgrens Dan Terkildsen. 2020-1932. forside og side 1 -10. 30-06-2021. KLAGEN afvises, hører under domstolen, således skriver advokatnævnet skriver at det ikke er klienten som bestemmer deres deres egen sag, / sagen blev kun fremlagt for 5 medlemmer, og ikke mindst 20 medlemmer. kan ikke se hvem eller hvilket medlemmer der har vurderet, og kan derfor heller ikke kontrollere deres relationer op til Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager advokater. der alle er involveret i bankens million svindel i et eller andet omfang. / magtens elite har afvist og godkender derfor at en advokat ikke skal varetage klientens interesser.

 

 

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

Siger intet , og det siger alt

Hallo OPRÅB til jyske bank, vi forsøger at få ørenlyd. ØNSKER KONTAKT HJÆLP OS MED AT JYSKE BANK OPDAGER AT DER ER EN KUNDER SOM ØNSKER DIALOG MED JYSK BANK, DEN STORE DANSKE BANK JYSKE BANK. NEJ VI ER IKKE SURE MEN ØNSKER SAMTALE MED CEO ANDERS DAM FOR VORES SAG SAGEN MÅ LIGGE HOS LEDELSEN OG BESTYRELSEN I JYSKE BANK SOM VEL ER ANSVARLIGE FOR JYSKE BANKS HANDLINGER. TAL NU MED OS HAR VI TAGET FEJL OG ER DOKUMENTERNE SOM ER FREMLAGT FALSKE SKAL VI NARTURLIGVIS UNDSKYLDE VI UNDSKYLDER GERNE HVIS VI TAGER FEJL, VIL JYSKE BANK OGSÅ DET. Og skrev derfor til den 25. maj 2016 jyske bank omkring et tilsyneladende falsk lån. Vi taler om et tilbud på 4.328.000 kr. fra Nykredit af 20. maj 2008 som gjaldt til 20. november 2008 Vi ønskede bare forklaring på hvordan Jyske Bank kan tinglyse en gæld til Nykredit på et lån, der vist slet ikke fandtes, hverken i Nykredit eller i jyske bank. Vi har i år forud for disse henvendelser forsøgt at få fuld AKTINDSIGT Ved at skrive til Birgit Bush Thuesen og Advokat Morten Ulrik Gade, Morten Ulrik Gade svare efter 2 - 3 års forsøg på at få aktindsigt af jyske bank endelig et svar 17. november 2015, morten er afvisende at Jyske Bank ikke er forpligtet til at give aktindsigt. Altså jyske bank snupper renter til et lån på 4.328.000 kr. Som jyske bank ikke vil bevise findes. Kan ikke lade være med at tænke på den skattesvindel Jyske bank var indblandet i, DR lavede et program om denne skattesvindel, hvor jyske bank skulle stifte 2000 selskaber for at deres kunder kunne slippe for skat i Danmark. JYSKE BANK ER EN LUKKET BANK EN BANK SOM NÆGTER KUNDER AKTINDSIGT EN BANK DER BEVISTE GIVER FORKERTE SVAR: HVORDAN PASSET DET SAMMEN MED JYSKE BANKS VÆRDIER Jyske Bank selv efterlyser åbenhed hos andre, som da DR fangede Jyske Bank i Skatte rådgivning. Når Jyske Bank efterlyser en lignende åbenhed som her fra DR i Skattesagen Er der for os uforståeligt at jyske bank, selv er en bank der nægter deres kunder indsigt i deres dokumenter. Hvis det er fundamentet i jyske bank, passer det dårligt sammen med ord som Åbenhed Ærlighed Troværdighed Hæderlighed Overgolder alle love og regler, hjælper ikke med svindel osv. Vi kander en spade for spade, og spørger derfor Jyske bank et utal af gange om det samme. Vi ønsker jo bare en samtale hvor vi kan gennemgå vores sag. For at blive udsat for 9 års lidelse hvor Jyske bank ville slå os ihjel og tage alle vores penge, grundet noget der ligner svindel svig snyd bedrageri tyveri tvangs salg osv. MÅ VI SÅ IKKE BEDE OM EN FORKLARING -*- Frank Pedersen, direktør for kommunikation ved Jyske Bank, sammen med en kollega klar ved tasterne på Jyske Banks :Det er en værdi, vi har i Jyske Bank. Vi kalder en spade for en spade. Vi er ikke så gode til at pakke tingene ind. Jyske Bank rådgiver tilsyneladende gerne om, hvordan man kan gemme sine penge for de danske skattemyndigheder. Det fremgik af dokumentarudsendelsen 'Skattely', som netop er blevet sendt på DR1. -*- --------------------------------- Men her er der Et lån / gæld på 4.328.000 kr. som Jyskebank kræver sikkerhed for, for forhøjet pantsikkerhed. Jyske bank hævede over 100.000 kr. af betroede midler, tinglyste gælden på 4.328.000 kr. til Nykredit 16. april 2009 Jyske bank hævede igen af betroet midler, og lavede garantier for dette lån, (oplyst 4.328.000 kr.) til Nykredit, Nykredit opdager denne tinglyste gæld, som ikke jo ikke findes. 6. maj 2009 og sletter herefter denne, Det sker samtids med at vi har bet op et tilbud fra nykredit, hvilket Nykredit sender til Jyske bank modtages 7. maj. 2009 , heri oplyser Nykredit at tidligere tilbud fra 20. maj 2008 4.328.000 kr. er bortfaldet. Dette er ikke indsat på den liste med spørgsmål vi har til Jyske Bank Vi vil faktisk gerne spørger jyske Bank, om det bilag ( Bilag 75 eller 1042 i vores mappe ) aftale om finansielle instrumenter, som kunden her er blevet afkrævet en underskrift på, for at hans lån ikke skulle blive opsagt. Bilaget er om at bytte renter med Jyske Bank, på det lån i nykredit på 4.328.000 kr. Men det findes jo ikke Bilaget er udateret Men må være lavet omkring det tidspunkt 8. maj 2009. at Jyske bank modtaget oplysning fra Nykredit, denne dato er sikket, Jyske bank ved at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Eftersom tilbudet både er forældet og bortfaldet. DERFOR SPØRGES JYSKE BANK, hvad har kunden fået ud af, at jyske bank krævede en underskrift 11. maj 2009 på forhøjet sikkerhed for dette lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som jyske bank med 100 % sikkerhed, er bekendt om at det ikke findes. Vi ønsker jo bare at vi sammen går det her i gennem, Selvfølge hvis det er Jyske bank ønske at snyde deres kunder bedst muligt, er det svært at give et svar. MANGLENDE LÅNE HJEMTAGELSE AF 4.328.000 kr. DET FINDES IKKE. Vi kunne ikke finde låne dokumenteret på de påstået 4.328.000 kr. Og beder jyske bank om en kopi. Jyske bank ønskede ikke at svare, på nogle af disse henvendelser. Efter mange forsøg for at få jyske bank til at svare opgav vi Og tilbød i stedet Jyske bank 250.000 kr. for en kopi, (for at få en reaktion) Vi ønskede en kopi af det lån, på de 4.328.000 kr. der måtte være i nykredit, og som jyske bank bytter renter med, på en rentebytte aftale som liggere efter den vi har lavet, ? Først skriver vi til Advokat Morten Ulrik Gade, så til Jyske banks Ledelse Jyske Banks Bestyrelse Jyske banks CEO leder Anders Dam og til Jyske Bank Advokater i Lund Elmer Sandager, hvor Philip Baurch bestyrelses medlemmet over for retten, har skrevet og oplyst nogle ting der vist ikke er helt sande, samt tilbageholdt flere oplysninger. DETTER ER NOGET VI GERNE VI I DIALOG OM. JYSKE BANK PÅSTÅR AT BANKEN GÅR IND FOR DIALOG HVORFOR SVARE DEN ÆRLIGE JYSKE BANK SÅ IKKE., MEN SVAER 31. MAJ 2016 EFTER KUNDENS TILBUD OM BETALING FOR EN LÅNE KOPI. JYSKE BANK FRABEDER SIG HENVENDELSER I DENNE SAG SE SAGEN I DAGBOGEN PÅ WWW.BANKNYT.DK Hvis jyske bank bare ville tale om disse eventyrlige små søde troværdigheds problemer, så kunne vi måske slippe uden om Byretten, det er jo latterligt at vi skal trække Jyske bank i retten vare for at bevare et par spørgsmål, Spørgsmål der er lige ud godteposen, som vi gerne vil have svar på, https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1 Listen opdateres før sagen kommer i Retten Her er en liste med møg-sager med Jyske Bank i centrum https://www.mja.dk/article/20131105/ARTIKEL/311059956

Nej vi holder ikke kæft
måske Jyske bank har lukket i og ikke vil sige et ord men på banknyt er der stof nok til en god historie

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

Mathias Toxværd Partner, advokat Linea R. Conforti Morten Schwartz Nielsen Jacob Roesen Michael Møller Nielsen Christian B. Elmer Henrik Stamp Nete Weber Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Carsten Brink Peter Sørensen Ulrik Bayer Christian Petri Claus Span­gen­berg Henrik Høpner Nicolai Fløe Jørgensen Partner, advokat Kjeld Jørgensen Annacarina Staunstrup Sebastian Rungby Torsten Hylleberg Philip Baruch Steen Raagaard Andersen Julie Flindt Rasmussen Jonas Tofte Bøn­der­gaard Lise Møller Zinck Anders Linde Reislev Kenneth Birkebæk Laursen Karina Enghaven Bentsen Chri­stof­fer Sidelmann Borg Lærke Bruun Hansen Esben Hansen Line Marie Mikalsen Veiby Kasper S. R. Andersen Mathilde Schmidt Denise Gosch Charlotte Urup Stol­ten­berg Joachim Lykke Dresner Marie Boyer-Søgaard Torsten Vagn Hansen Emilie Ipsen Christina Meyer Camilla Ikast Jessen Daniel Boalth Petersen Anna Lin­den­cro­ne Lundin Marta Valgreen Knudsen Cathrine Serup Raasdal Jakob Bax Sander Michael Møller Nielsen Julie Flindt Rasmussen Anna Lin­den­cro­ne Lundin Marta Valgreen Knudsen Helene Lønningdal Jacob Roesen Nicolai Fløe Jørgensen Carsten Brink Christian Petri Claus Span­gen­berg Sebastian Rungby Annacarina Staunstrup Esben Hansen Marie Boyer-Søgaard August Ikov Ulrik Bayer Kjeld Jørgensen Mathias Toxværd Lise Møller Zinck Line Marie Mikalsen Veiby Henrik Stamp Mathias Toxværd Henrik Høpner Lise Møller Zinck Denise Gosch Line Marie Mikalsen Veiby Steen Raagaard Andersen Daniel Boalth Petersen Christian B. Elmer Nete Weber Torsten Vagn Hansen Karina Enghaven Bentsen Lærke Bruun Hansen Mathilde Schmidt Kenneth Birkebæk Laursen Chri­stop­her Mortensen Claus Span­gen­berg Torsten Hylleberg Anders Linde Reislev Charlotte Urup Stol­ten­berg Emilie Ipsen Amalie Fallesen Morten Schwartz Nielsen Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Joachim Lykke Dresner Daniel Kim Rasmussen Chri­stop­her Mortensen Natasja Schreiber Fl­in­te­gaard Kasper S. R. Andersen Jeanett Svanholm Kørbits Bettina Cilius Paarup Linea Hjorth Chri­sten­sen Anastasiya R. Andersen Laura Tjørnemark Sofie Halskov Nielsen Jakob Bax Sander Peter Wossler Anja Ahlmann Anne Christine Leth Lone Borup Rasmussen Cristina Schramm Ozaki Anne-Marie Lyngholm Sarah Cliford Hansen Frederik Baungaard Chri­sten­sen Anne Vognsen Sune Reinert Weihe Annelis Chri­sten­sen Anne-Mette Johansen Birgitte Åkerström Charlotte Cramer Charlotte Windeballe Andersen Dorte Halken Henny Lykke Lisbeth Skifte Manja Revsbech Mette Lambert Sisse Thejll-Madsen Susan Plambeck Tanja Aabo Simonsen Peter Mejlby Henrik Pedersen Joachim Lykke Dresner Johanne Gjerløv Charlotte Urup Stol­ten­berg Jan Nickel Mette Wester­gaard Birgitte Åkerström Annette Zaar Annette Haugaard Ermina Silajdzic Dragana Stesevic Jannie Allerslev Søren Boesdal Josephine Repsdorph Møller Emma Ørnsø Fischer Astrid Juncher-Benzon Fatima Salih Anastasiya R. Andersen Anna Kragelund Camilla Martinsen Emma Ørnsø Fischer Ida Maria Strøm Josephine Repsdorph Møller August Ikov Linea Hjorth Chri­sten­sen Simone Blicher Skou Thomsen Anne Sofie Bitsch Hjortshøj Chri­stof­fer Korgaard Hansen Laura Tjørnemark Daniel Benjamin Pedersen Cecilie Sabine Clausen Andjela Pa­reza­novic Hadil El-Jamal Trine Jurek Hybel Sune Reinert Weihe Kalvebod Brygge 39 - 41 1560 København V info@les.dk +45 33 300 200 Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater har bistået Jyske Bank med million svindel.

Rettet 31-07-2021.

Lundgrens NIELS GRAM-HANSSEN. 💰.

Watch the Danish attorneys and banks, as there is evidence of organized crime, bribery and corruption in some of the largest danish companies, which try to stop the customer, who caught the Jyske Bank Group in gross fraud.

You as a journalist, who stumbles across this page, Banking – News. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks.

Do you want a exclusive true story, about danish banks’ use of fraud, and document false, corruption and bribery, among the largest danish banks as Jyske Bank by CEO Anders Christian Dam Danish law firms as Lundgrens lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers, then you should check this page out.

Do you have any questions, please contact me, by text message at.

Phone +4522227713.
You can find me here on my facebook profile.
Best regards Carsten Storbjerg Skaarup

Soevej 5. 3100. Hornbaek.

Denmark. DK.
📢

Warning. Hvor mange korupte advokater findes der i Lundgrens advokat partnerselskab, som vil skade deres klienters økonomiske interesser, og undergrave klientens økonomi for at dække over andre klienters bedrageri, som her hvor Lundgrens ved deres advokaters I-Loyale handlinger, dækker over Jyske Bank A/S kriminelle handlinger.

Læs testen og de delte links, så ser du at der i Lundgrens advokat firma, findes et hav af inhabile og Iloyale advokater, hvorfor du advares imod at stole på Lundgrens advokater, altså med minder du allerede er kriminel.

SIDEN I linket opdateres. med flere oplysninger om advokat nævnets medlemmer, som deres bestyrelses poster, og hvem der mindst sammenarbejder med Jyske Bank A/S.

Findes der medlemmer i advokat nævnet, som er ansatte eller partnere i Lundgrens advokater.

og / eller.

Lund Elmer Sandager advokater, og hvilke bestyrelser sidder de i.

Og hvor højt oppe i samfundet, finder vi de korrupte advokat virksomheder.

But why would the lawyer board, cover corrupt, incompetent and disloyal Danish lawyers, who cover crime committed by Danish banks.

Where several lawyer companies are involved, Lundgren’s lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers mention here, but there may well be more.

How big is the group of the many people that cover fraudulent businesses in denmark.

If you are looking for a job, or collaboration as a finance business partner with the largest banks.

Read more on BANKING NEWS. here you will find some of the best stock trades that you should refrain from.

Findes der medlemmer i advokat nævnet, som er ansatte eller partnere i Lundgrens advokater.

og / eller.
Lund Elmer Sandager advokater.

Hvorfor nævnet ikke ønsker at bringe smuds frem om disse advokatvirksomheder, og Advokat nævnet derfor frikender virksomheder for overtrædelse af god advokatskik, hvor egne medlemmer er ansat eller partnere, eller blot venskaber til.

Har nogle af nævnets medlemmer kontakt eller berøring med Jysk Bank A/S ? du kan jo selv se efter, måske nogle af de virksomheder medlemmerne kommer fra laver bankforretninger med Jyske Bank A/S  

Når tidligere klient, i Lundgrens advokater.

I 2018 og 2019. Bad Lundgrens  fremlægge over for domstolen, at Jyske Bank A/S står bag brugen af svig forretninger, og falsk. (altså dokumentfalsk.)

ER DET SÅ IKKE KLIENTEN DET BESTEMMER, nej ikke efter afgørelsen 2020-1932. 30-06-2021. En afgørelse der iøvrigt har præjudikat virkning på fremtidig klager, med samme klage forhold.

SELV OM ADVOKATNÆVNET SKRIVER AT KLIENTEN INTET BESTEMMER, SÅ ER BESTIKKELSE ALTSÅ IKKE IORDEN.

NÅR DETTE OPSLAG MED LINKS TIL BANKNYT, DELES, ER DET EN ADVARSEL MOD LUNDGRENS ADVOKAT PARTNERSELSKAB, og MOD LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER OG IKKE MINDST EN ADVARSEL MOD DANMARKS NOK STØRSTE KRIMINELLE BANK. JYSKE BANK A/S

Da NIELS GRAM-HANSSEN indgik en for Lundgrens advokater, stor million aftale med Jyske Bank A/S i en ejendoms handel til omkring 600 millioner danske kroner, var der reelt tale bestikkelse, som var skjult som returkommission.

Dette million sammenarbejde mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank A/S lykkedes det for de mange Lundgrens ansatte, at skjule overfor klienten, frem til 21. September 2019.

Hvor klienten opdager at Lundgrens advokater har en betydelig økonomisk interesse med Jyske Bank

Klienten der ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge en større svig og falsk sag imod Jyske Bank A/S, kan naturligvis ikke have et advokat firma, der sandsynligvis er korupte, og som nægter at svare klienten.

Og samtidig har Lundgrens bevidst og uhæderligt holdt klienten ude af sagen.

Hvilket advokat nævnet 30-06-2021. Ved nævnes afgørelsen. Skriver at det må advokater gerne, da det alene er advokaten som bestemmer over klienten, og bestemmer hvilket påstande klienten har, og hvilken Processkrifter vil dele med klienten.

Det lykkedes for Lundgrens advokater at skjule et af sagsøgtes Processkrift C. overfor klienten.

Samt at skjule overfor klienten, at Lundgrens advokat har fjernet klientens forklaring, klagens BILAG 62. LINK. Og BILAG 63.BILAG

Deslige fjerner Lundgrens Bilag’s listen, og indsætter de bilag som Lundgrens ønsker, samtidens med at Lundgrens advokater overtræder deres tavshedspligt, da Lundgrens deler flere navne, som klienten ønsker skjult.

Når du som klient har behov for advokat bistand, for at få fremlagt din sag.

Og skal finde en hæderlig, ærlig, habil, troværdig, loyal advokat, så skal du vide at du ikke kan stole på nogle af Danmarks største advokatfirmaer.

For når de største danske advokatvirksomheder, samtidig med advokat firmaet er blevet ansat, til for dig at fremlægge som her, en svig sag mod en sagsøgt Jyske Bank A/S.

Og så advokat firmaet vælger direkte at ændre i “dine” klientens anbringer, og fjerne dine vidner, kort sagt pille din sag fra hinanden.

Og det samtidig med at andre advokater fra samme “Lundgrens” advokatkontor, af Jyske Bank bliver betalt millioner af kroner, for at yde rådgivning til den samme juridiske klient.

Jyske Bank A/S

Selv om klager og klient ansatte advokat Lundgrens advokat firma til, netop at fremlægge flere svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S.

Så har advokatnævnet besluttet at, advokatvirksomheder gerne må bistå samme klient Jyske Bank A/S, i en anden sag til mange millioner kroner.

Selv om at advokaten, så ikke fremlægge nogle af klientens svig og falsk anbringer mod samme sagsøgte Jyske Bank A/S

Deslige med klienten 23-10-2019. Har opdaget at Lundgrens den 02-09-2019. Har ændret klientens afgørende påstand. AT SAGENS BILAG 1. ER PÅSTÅET FALSK, er ikke til hinder for at LUNDGRENS ADVOKATER. ÆNDRE KLIENTENS ANBRINGER. 

Klienten har kontinuerligt siden Lundgrens advokater blev ansat efter 30. Januar 2018, nedlagt påstand om at Sagens Bilag 1. Swap W015785. en rente bytte på 4.328.000 DKK er Falsk.

Swappen er ikke aftalt, den er ikke underskrevet, på trods af Jyske Bank koncernen, i dokument 16-07-2008. Og så. 24-07-2008 LINK. Og igen 30-07-2008 LINK. Har forsøgt at få kunden til at indgå den rente bytte med Jyske Bank A/S, såfremt at sagsøger og kunden vælger at optage det tilbudte underlæggende lån, der kunne rentebyttes.

Lundgrens skulle fremlægge at Jyske Bank har løjet overfor kunden, og at Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager, (der hvor advokatnævnets, medlem Henrik Høpner også er partner.) At Lund Elmer Sandager gentagne har fremlagt falske oplysninger over for domstolen, og har løjet at dette for swappen underliggende lån var optaget, som Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen her skriver. 2010 LINK. Og for domstolen også af Philip Baruch er blevet påstået omlagt, BILAG D. LINK, se side 2. Omlagt / ændre det bagvedliggende lån.

10/10-2018. Sagen er ændret til en svig og falsk sag. Lundgrens advokater svare aldrig på nogle mail. Omkring klientens anbringener.

Deler lidt af de i 5/6-2019. klagens fremlagte dokumenter.

Klientens påstande 06-12-2018- Bilag 40

8/7-2019. Bekræfter Emil Hald Vendelbo Winstrøm fra Lundgrens advokater, telefonisk, at forstå klientens anbringer.

Hør samtalen her DEL 1. LINK. &. DEL 2. LINK.

Lundgrens ansatte bekræfter 8/7-2019. Afskrivning af samtale med Emil Hald Vendelbo.

At have forstået at klientens anbringer mod Jyske Bank koncernen, er svig, og at sagens Bilag 1. Swappen W015785. fra 16-07-2008. Påstår klienten er falsk.

Den ansatte assisterende advokat Emil Hald ved Lundgrens, lover 8/7-2019. ikke at fremlægge nogle, uden at klienten er fuldstændig enige, hvilket Lundgrens advokater alligevel gør 2/9-2019, hvilket Lundgrens advokater så skjulte over for klienten, så har advokatnævnet vedtaget at dette ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Så når Lundgrens, uden klientens godkendelse, uden at medtage Klientens påstande, og direkte ændre klientens påstande, hvilket Lundgrens advokater i Ond Tro fremlagde i Processkrift 2/9-2019. Som værende klientens påstande, hvilke Processkrift Lundgrens advokater deslige nægter at udlevere klienten en kopi af, selv efter Klientens anmodning 5/9-2019.

Så når klienten 5/9. 2019. Spørger Lundgrens advokater, efter en kopi af Processkrift 2. Fra 2/9-2019. Og Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen ikke ud levere en kopi.

Så har advokatnævnet 30/6-2021. Afgjort at heller ikke dette er ikke en overtrædelse af god advokat skik. 

Klienten skriver ved BILAG 106. 11/8-2019. AT SWAPPEN 16-07-2008 PÅSTÅS FALSK.

12/8-2019. Klientens påstande.

21/8-2019. Klientens påstande.

23/8-2019. Klientens påstande.

27-08-2019. BILAG 115. Klientens påstande.

30/8-2019. Klientens påstande.

30/8-2019. gentager påstande om svig og gentager vidner

Lundgrens fremlægger 2/9-2019. Processkrift 2.

som ikke er det klienten ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge.

BEMÆRK. LUNDGRENS ADVOKATER HAR BLOT FREMLAGT, AT DER IKKE FINDES NOGET LÅN. BILAG er fra klagen LINK

Og derudover fremlægger Lundgrens advokater mod klientens påstande, at klienten har godkendt og indtrådt den swap W015785. Som klienten, kontinuerligt har påstået er falsk.

Når Lundgrens advokater ændre klientens anbringer omkring at Swappen af 16-07-2008. W015785. Som klienten påstår er falsk.

Til at Swappen W015785. er blevet aftalt og godkendt. Se Processkrift 2. Som Lundgrens advokater 2 september har fremlagt.

Og et Processkrift som Dan Terkildsen, heller ikke vil udlevere klienten en kopi af.

Og det selv om klienten 5/9-2019. Anmoder Dan Terkildsen om en kopi.

Dette ændrede Lundgrens til at, klienten har 16-07-2008. Indgået swappen med Jyske Bank. Se hele Processkrift 2. 02-09-2019. Hvilket Lundgrens advokater bevidst og uhæderligt skjuler overfor klienten, for at hjælpe sagsøgte Jyske Bank, der også er klient i LUNDGRENS ADVOKATER.

Denne måde som groft har tilsidesat deres klients påstande blev fremlagt og mere til, har advokat nævnet 30-06-2021. Afgjort ikke er overtrædelser af god advokat skik.

Hvilket også er fremlagt i klagen 2020-1932. Grundlovsdag 2020 over Lundgrens advokater.

Og med klientens primære påstand, som startet LINK. 30 november 2018. hvor klienten beder Lundgrens hjælpe med en sag, med flere svig forhold mod Jyske Bank. sagens Bilag 1. Swappen af 16-07-2008. Er falsk.

Er der intet at misforstå.

Da Lundgrens valgte at takke ja tak til Jyske Banks tilbud om sammenarbejde.

Var Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen, allerede få uger tidligere blevet antaget, til at fremlægge en betydelig svindel sag mod samme sagsøgte Jyske Bank A/S

Det lykkedes for Lundgrens advokater hvor flere medarbejdere, mindst ved Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Pernille Hellesøe, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Karoline Stampe Eriksen og Dan Terkildsen i en eller anden form, at sørge for at manipulere med klientens svig og falsk anbringer. 

Og både uhæderligt og iloyalt, at modarbejde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for brugen af svig og falsk blev fremlagt for domstolen.

Klienten har indbragt Lundgrens advokater for at være iloyale og korupte, og for at Lundgrens har modarbejde klientens retssikkerhed, for at ville tabe sagen.

Når Jyske Bank A/S så efterfølgende har bestukket Lundgrens advokater, skjult som returkommission, for at Lundgrens advokater skulle sørger for at klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S aldrig bliver fremlagt, men blot at ændre klientens svig påstande, og i stedet fremlægge at klienten har fået dårlig rådgivning, dette gjorde Lundgrens for at ville tabe sagen mod Jyske Bank, og for at skuffe i retsforhold.

Lundgrens advokater fortalte ved Dan Terkildsen 13-08-2019. Link med mail 20-09-2019, hvor klienten spørger om Lundgrens advokater har arbejdet for Jyske Bank, hvilket Lundgrens advokater ikke vil svare på. Så når Dan Terkildsen sagde at det var ikke nødvendigt at fremlægge nogle af de mange svig og falsk forhold, som Jyske Bank har udsat deres kunde for, er grunden naturligvis at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater.

Dan Terkildsen siger også at det kan man tage de nasty ting under fremlæggelsen.

Dan Terkildsen som siger efter at have læst de af klientens kontinuerligt fremlagt påstande, som her

LINK. 11-08-2019. Med  LINK 12-08-2019.

og 13-08-2019. Samt igen LINK 18-08-2019. at Swappen W015785. af 16-07-2008 er falsk. og frembragt ved svig.

Dan Terkildsen har til dette møde 13-08-2019. tager Jens Grunnet-Nilsson og Emil Hald Vendelbo Winstrøm med, disse skal formentligt lære at manipulere Lundgrens klienter, ligesom Dan Terkildsen selv gør det.

Lundgrens ansatte der gentagne gange har fået fremlagt klientens anbringer, som også 27-08-2019. og der med henvisning til beviserne mod Jyske Bank A/S for brugen af svig falsk og ond tro.

Hvilket Lundgrens advokater af Jyske Bank koncernen ved returkommission, er blevet betalt for at få fjernet i klientens anbringer mod Jyske Bank A/S.

Når Lundgrens advokater, har fået flere instrukser om, intet at fremlægge uden at klienten har godkendt det som fremlægges for domstolen, så er det for at sikker klientens retssikkerhed.

Klienten ved ikke på dette tidspunkt at Lundgrens advokater er korrupte, hvilket først opdages LINK. 21 september 2019.

Direkte imod klientens anbringen, fremlægger Lundgrens advokater 2. September, det stik modsatte af hvad Klienten skriver.

Når Lundgrens advokater 2. September 2019. Skriver i Processkrift 2. LINK.

At klienten 16-07-2008. har indgået en swapaftale W015785. på 4.328.000 DKK med Jyske Bank.

Så er det i direkte modstrid med klientens anbringen, der er skrevet kontinuerligt til Lundgrens, som 13-08-2019. Og så her igen LINK. den 18-08-2019. Hvor klienten igen påstår Bilag 1. W015785. 16-07-2008. ER FALSK

LINK. sms 23-08-2019 intet må fremlægges uden klientens godkendelse.

LINK. mail  med påstand 27-08-2019, og skriver at intet må fremlægges uden klientens godkendelse.

Så når de iloyale Lundgrens advokater i Processkrift 2. 02-09-2019. Direkte imod klientens påstande, fremlægger noget andet, har fjernet klientens vidner og derefter ikke vil udlevere klienten en kopi af Processkrift 2. September 2019. Og det på trods af at klienten LINK. 05-09-2019. Der anmoder Dan Terkildsen om en kopi af LINK. Processkrift 2.

Så svare Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen slet ikke, på denne anmodning.

Lundgrens svarer heller ikke på LINK. mailen 20-09-2019. Om Lundgrens advokater arbejder for Jyske Bank, der afholdes et møde i Lundgrens, hvor Dan Terkildsen bestemmer at klienten ikke har krav på noget svar, og Lundgrens fakturere klienten for at spørger.

Når så advokat nævnet sag. 2020-1932. i klage afgørelsen 30-07-2021. afviser alle klager mod Lundgrens advokater og Dan Terkildsen, så kan det næppe betale sig at klage over advokater fra Danmarks største advokatfirmaer, da advokatnævnet har fastsat reglerne for, hvad advokat nævnet giver deres medlemmer lov til, et udsnit står længere nede.

At advokat nævnet har Henrik Høpner som medlem, og Henrik Høpner er partner med Philip Baruch på samme advokat kontor hvor Lund Elmer Sandager gentagne gange har fremlagt falske oplysninger over for domstolen, så er det meget tænkeligt at advokat nævnet ikke selv er habile, men ønsker at holde hånden over de advokat virksomheder, som nævnets medlemmer selv er partner i.

Det er den danske elite, hvis medlemmer der dækker over andre kriminelle medlemmer, og derved er til hinder for at korrupte advokater, som Lundgrens advokat partnerselskab bliver stillet til ansvar, ligesom de løgnagtige Lund Elmer Sandager advokater, hvor Kristian Ambjørn Buus-Nielsen og Philip Baruch har dækket over Jyske Banks mange svig og falsk forbrydelser.

Når Lundgrens advokater skulle fremlægge at Partner Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager, gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold, som det ses i klagens Bilag. brevet 1 febuar 2019. LINK. Og Lundgrens advokater mod klientens instrukser ikke fremlagde nogle af klientens anbringer

Det bliver meget tydeligt, at Advokat nævnets medlem Henrik Høpner, der også er advokat i Lund Elmer Sandager advokater, hvor Henrik Høpner er partner i Lund Elmer Sandager advokater, der er kraftigt involveret, eller direkte indblandet i Jyske Banks million svindel, altså i den svig og falsk sag mod Jyske Bank A/S som Lundgrens advokater var ansat til at fremlægge, men hvor Lundgrens advokater desværre valgte at tage mod bestikkelse / returkommission fra Jyske Bank koncernen, mod ikke at fremlægge nogle af klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank A/S

Advokat nævnet kan ikke have læst eller sat sig ind i hele klagen.

Når advokatnævnet skriver at

NÆVNET HAR LAGT VÆGT PÅ.

At Lundgrens advokater blev fyret, efter at sagen var berammet til hovedforhandling, da Lundgrens 24 september 2019. blev fyret.

Dette er faktuelt forkert.

Fra 5 september 2019. Og frem til klienten 21. September 2019. Hvor klienten opdager at Lundgrens advokater med stor sandsynlighed er iloyale og korrupte, og til Lundgrens advokater bliver fyret 24. September, sagen var altså ikke berammet, da Lundgrens advokater, og Dan Terkildsen blev fyret.

Sagen’s faktiske forhold i klientens sag, hvilket Lundgrens blev ansat til at fremlægge.

Fremlægges først 4 maj 2020. Processkrift 3. Da klienten skulle prøve at finde en hæderlig advokat, blandt advokat samfundets medlemmer, og der findes tydeligt vis ikke hæderlige advokater i Hellerup ved Lundgrens advokat partnerselskab.

Og sagen berammes først 3 december 2020.

Sagens anbringer fremlægges ved yderligere et Processkrift 4. 23 december 2020. Og suppleres med et Processkrift 5.

Med nævnets afgørelse, hvor klagens 27 klagepunkter. Og de ubesvarede 26 opfordringer. Til Lundgrens advokaterr, som advokat nævnet samlet afviser, hermed fastlægger advokat nævnet nye og faste retningslinjer, for hvad en advokat må, og hvornår der er en overtrædelse af god advokat skik, eller de advokatetiske regler. 

Denne afvisning af klagen.

Som her er delt med bilag.

Har stor betydning for alle de danske advokater, som nu kan henvise til denne her afgørelse, for hvad danske advokater må i henhold til advokatnævnet.

Hvilket skal deles med landets advokater.

Og som Advokat nævnet selv bør skrive i advokat samfundets artikler.

Du kan som klient til de danske advokater, ikke stole blindt på nogle af de store danske advokatvirksomheder, det er hvad Danskerne må acceptere efter advokat nævnets medlemmer har afvist alle 27 klage punkter over Lundgrens advokater.

ET STORT PROBLEM FOR KLIENTENS TILLID TIL DANSKE ADVOKATVIRKSOMHEDER.

Efter advokatnævnets afgørelse, på klagen over Lundgrens advokat og partner Dan Terkildsen.

Giver advokatsamfundet de danske advokater, ret til i vidt omfang selv ret til at bestemme hvad der skal fremlægges, og hvem der skal vidne.

Advokat nævnet skriver desuden. Der må indrømmes en advokat betydelig rammer.

Altså en advokat må gøre hvad Advokaten selv vil, og ikke hvad klienten har ansat advokaten til.

Når advokatnævnet med medlemmer, der er placeret i store advokatvirksomheder, har besluttet for advokatnævnet, at det ikke er klienten selv som bestemmer, men alene advokaten, som klienten har ansat der bestemmer alt, bør du undgå disse advokater, jeg har været smadder heldig at kunne finde en advokat som er hæderlig og ærlig, hvilket er ret svært at finde. 

Det er ikke klienten som bestemmer over sin egen sag, men alene advokaten.

Er at:

Advokater behøver ikke at svare klienten.

Advokater behøver ikke dele sagsøgers processkrifter, med klienten.

Advokater behøver ikke dele sagsøgte’s processkrifter, med klienten.

Advokater behøver ikke at dele retsbøger med klienten.

Advokater må gene ændre klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det.

Advokater må gerne indkalde andre vidner end dem klienten har sagt, uden at oplyse klienten noget om det.

Advokater må gerne indkalde andre vidner, uden at oplyse klienten noget om det.

Advokater må gerne vildlede klienten.

Advokater må gerne lave Bilag’s rod.

Advokater må gerne skrive taxa regning på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokat samfundet, har 30 juni 2021. besluttet ved 5 medlemmer af advokat nævnet.

At klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer.

DÆKKER ADVOKATNÆVNET OVER KORRUPTE OG ILOYALE ADVOKATER, DER ER MEDLEMMER AF ADVOKATSAMFUNDET. 

Formoder da at alle medlemmerne af advokatnævnet er helt enig i, at det alene er en klients advokat der bestemmer, og ikke klienten. Nævnet bør være klar til at besvare henvendelser, når de og medlemmerne orienteres om konsekvenserne af afgørelsen, der er til stor skade for klienterne retsstilling, og er en afgørelse der er til skade for den enkelte danskers retssikkerhed.

Her ved Formandskabet.

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand). / 

Landsdommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret (næstformand). / 

Dommer Ole Høyer, Retten i Aalborg (næstformand). / 

&

HER KAN DU LÆSE MERE OM NÆVNETS MEDLEMMER:

Om de medlemmer der er udpeget af justitsministeren, også er helt enig i at det er advokaterne som alene, og helt suverænt bestemmer over hvad klientens påstande og anbringer er, og at disse advokater derfor ikke behøver at svare klienten, eller delagtiggøre klienten i hvad advokaten agter at fremlægge, og uden fuldmagt må ænder i alt det klienten vil have fremlagt, og gerne må nægte at udlevere Processkrifter til klienten.

Seniorkonsulent og næstformand Per Jensen, Forbrugerrådet Tænk. – .

2. viceborgmester Henrik Rønnow, Kommunernes Landsforening. -.

Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv. -. 

Regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard, Region Syddanmark. -.

Juridisk konsulent Thea Lyskov Søndergaard, SMV Danmark. -.

Kontorchef Anita Hørby, Social- og Indenrigsministeriet. -.

Fagleder Morten Qvist Fog, Dansk Industri. -.

Seniorjurist Maria Liljeqvist, Forbrugerrådet Tænk. -.

&.

De medlemmer der er valgt af Advokatsamfundet, er de også alle sammen enige med, advokatnævnets afgørelse, at det er advokaterne som bestemmer suverænt over hvad klientens påstande er, uanset at det er en krænkelse af klientens retssikkerhed. ? :  

Advokat Birgitte Frølund, Hellerup. Horten advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Henrik Høpner, København. Lund Elmer Sandager. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Linda Hebo Lange, Holbæk. Herbst Thoregaard & Lange Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Anders Quistgaard, Odense. Quistgaard Advokatfirma. –

Advokat Lars Lindencrone Petersen, København. Bech Bruun advokater. –

Advokat Jens Steen Jensen, København. Kromann Reumert advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Gert Dyrn, Fredericia. Stage advokatfirma. –

Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Auning. paragrafadvokaterne. –

Advokat Lars Kaasgaard, Viborg. Leoni Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Og også

Om Advokatnævnets stedfortrædere:

Alle er enige i at afvise klagen over Lundgrens advokater, klagen er vel begrundet, og dokumenteret, kan de samlede medlemmer jo samlet tage stilling til.

Højesteretsdommer Jan Schans Christensen. –

Landsdommer Dorte Jensen. Dommer Mette Søgaard Vammen. –

Advokat Anne Sophie Vilsbøll. –

Advokat Maryla Wroblewski. –

Advokat Pernille Bergholt Buhl. –

Advokat Steffen Nielsen. –

Advokat Lotte Lindahl Andreasen. –

Advokat Jacob Pinborg. –

Advokat Carsten Pedersen. –

Advokat Erik Østergaard-Nielsen. –

Advokat Peter Fogh. –

Advokat Ulrika Folkmann-Schjerbeck. –

Advokat Michael Meyn. –

Advokat Jens Jørgen Viuff. –

Advokat Jonna Hjeds. –

Advokat Johan Johnsen. –

Advokat Lars Rieck Sørensen. –

Advokat Tina Bach. –

Advokat Lene Brun. –

Direktør Morten Frihagen. –

Seniorjurist Jakob Steenstrup. –

Statsaut. revisor Søren Skov Larsen. –

Seniorchef konsulent Lars Frolov-Hammer. –

Byrådsmedlem Lone Ravn. –

Chefkonsulent Ole Sellmer Sørensen. –

Jurist Anne Dehn Jeppesen Byrådsmedlem Thyge Nielsen. –

Om alle disse nævnte fra advokatnævnet, så alle sammen er enige, i at Lundgrens advokater ved deres partner Dan Terkildsen og ansatte i øvrigt ikke har overtrådt nogle af de advokat etiske regler. ?. 

Da kun 5 af disse medlemmer har besluttet at for advoknævnet at afvise alle klagepunkter.

Ville det være interessant at vide hvem de er, og om også de øvrige medlemmer er helt enige, da afgørelsen giver de danske advokater ret til at modarbejde klientens påstande mod en sagsøgt bliver fremlagt i domstolen.

I afgørelsen at det ikke er klienten som bestemmer over sin egen sag, det gør alene advokaten, som ikke behøver at inddrage klienten, i hvad advokaten foretager sig.

Alt dette må du spørge advokatsamfundet om.

Advokatnævnets afgørelse som har præjudikat virkning for andre klager med samme klage forhold, og åbner nemlig betydelig muligheder, for at advokater, frit kan tage mod bestikkelse under dække som returkommission, for at modarbejde deres egen klienter, ved intet at fremlægge, men bevidst og uærligt kan modarbejde klienten, ændrer i klientens påstande, for at skade klientens sag, der her mindst kan sætte Danmarks anden største bank, Jyske Bank under skærpet tilsyn, for at lave dokumentfalsk og bedrageri, hvilket Lundgrens advokater skulle fremlægge som brug af svig og falsk.

Man kan vel godt sige at Jyske Bank har lavet undergravende virksomhed ,for at kunne tage deres kundes private ejendom og udlejningsejendom, selv kundens hjemmesider som denne her, ville Jyske Bank have da banken ved Casper Dam Olsen ved et grin satte fingeren hvor kunden var blevet afkrevet en underskrift.

Og sagde se jeg har også taget pant i dine domæner, Casper Dam nærmest grinede af kunden som var svækket efter sin livstruende sygdom, eller hvad en hjerneblødning på 2,5 cm er betegnet som.

Kort efter sender Anette Kirkeby kunden med sin bemærkning.

Nu er du også blevet en dårlig kunde.

Kunden som ikke ved at Jyske Bank, har udsat ham for million svindel, ved hjælp af dokumentfalsk, bliver sendt til afvikling ved den grønne slagter i Silkeborg.

Hvor Birgit Buch Thuesen står klar med yderligere krav, og nægter iøvrigt kunden at tage advokat forbehold.

 

Bedste hilsner.

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100. Hornbæk

Danmark DK

skulle lukkes.

 

Ps, selv om du Dan Terkildsen anbefalede at jeg parkerede, over ved Lund Elmer Sandager, Så tager jeg gerne en parkeringsbøde for at sætte Jyske Bank bilen. (Snart også Lundgrens biler.) over ved dit kontor, der skal bare lige nye reklamer på.

 

 

Håber du Dan Terkildsen sover godt om natten, i er så korrupte i Lundgrens Partnerselskab at det gør ondt.

 

Alle disse her fremlagte bilag skiftes til rene kopier i ekstrakten, og du kender jo de fleste bilag i forvejen, da du fik dem i klagen.

 

Kan du have en god weekend, i dit sommerhus i Hornbæk.

Ps. jeg gider ikke engang parkere bil over hos dig, du er ikke det værd.

 

 

 

Se og få betalt mine penge 100.000 tilbage, din kedelige fyr.

 

Carsten

 

Disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank skal ikke overholde dansk lovgivning, som giver frikort til danske banker, for at begå økonomisk organiseret kriminalitet, såsom bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, grov udnyttelse, og bruge bestikkelse vel og mærket uden at staten statsministeriet eller de danske myndigheder og institutioner vil blande sig. Og når hele Christiansborg med alle poliktikerene og Statsministeriet ved Mette Frederiksen har givet tilladelse til at banker gerne må lave groft udnyttelse, og kriminalitet uden at måtte udsættes forefterforskning og strafforfølgning, så er det en angreb på danskernes retssikkerhed, derfor skal andre nationer og udenlandske virksomheder vide, at den danske stat, samt regeringen ved statsadvokaten Mette Frederiksen, bevidst dækker over den kriminalitet, som danske banker laver.

Mette Frederiksen, what will you and the the Ministry of State do, when you and Christiansborg have been presented with clear evidence?

That one of these 6 banks is Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFredit and Sydbank.

Has forged documents, fraud, exploitation, deception, mandate fraud, and has paid Lundgren’s lawyers a bribe, so that Lundgren’s Dan Terkildsen was not allowed to present the plaintiff’s fraud allegations against Jyske Bank.

What will the Danish state and prime minister do, will you continue to cover up criminal Danish banks, or will you soon stop Jyske Bank, to be able to deceive more companies and customers.

I ask then this case should be shared, with the nations that trade with Danish companies.

Other nations must know that in Denmark the Danish state helps, and covers the authorities together with the government, over Danish criminal banks, this also involves employees from the National Board of Justice.

The Danish state also covers that the large law firms’ is involvement in fraud, so when the Danish lawyers such as Lundgren and Lund Elmer Sandager lawyers knowingly and dishonestly, cover the corruption and the crime that Danish banks, which here Jyske Bank is behind, and which can continue without the state’s interference.

Then it is a problem for the rule of law, and the entire population of Denmark.

When I wrote to the Parties at Christiansborg on 1 May 2019. and thus made the state, and the government, and the then Prime Minister Lars Løkke Rasmussen aware of the problem, with the crime Jyske Bank is behind, it is serious.

I have been writing continuously as of February 2, 2022.

You can read the email here in the LINK. to the Prime Minister’s Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Danish Financial Supervisory Authority, the National Bank, the Public Prosecutor’s Office and more.

No later than 1 February 2022. I shared with the Prime Minister, among others, these 2 emails. with copy

Mail LINK. www.storbjerg.dk.
And
Mail LINK. www.banknyt.dk 

Since no one has rejected this fraud committed by Jyske Bank, which the largest Danish companies can continue to expose their customers to, with a state guarantee, ie with support from the Danish government, which has refused to interfere in the criminal acts that the authorities are aware of the Danish bank Jyske Bank is behind it.

Prime Minister Mette Frederiksen has repeatedly received several requests from the Prime Minister’s Office for an investigation of Jyske Bank for the matters the authorities have received, with reference to www.banknyt.dk dealing with the crime the Danish bank Jyske Bank Group is behind.

The ministries, including the authorities such as the Danish Financial Supervisory Authority, have provided full documentation of Jyske Bank’s crimes, and that Jyske Bank has also paid Lundgren’s lawyers bribes for the Danish law firm to withhold information from the court about Jyske bank and the management’s criminal acts.

Until today 2 February 2022. not a single one dared to answer me, no one dares to say anything, as the Danish state and the government itself are completely aware that the Danish state covers the organized crime that Jyske Bank is behind.

By covering up crime, and counteracting investigation and prosecution, the Danish authorities and politicians themselves can be directly involved in Jyske Bank’s fraud.

If I get a reply to the email of 02-02-2022. to the Prime Minister’s Office, the Ministry of Justice, the Ministry of Finance, the Danish Financial Supervisory Authority, the politicians at Christiansborg, the prosecution, the National Bank and more here.

Will it be the first time.

The Board of Directors of the National Bank of Denmark, Prime Minister Mette Frederiksen, Minister of Finance Nicolai Halby Wammen and Minister of Justice Nick Hækkerup and the Board of the Danish Financial Supervisory Authority all know very well that Jyske Bank’s license to operate must be revoked from Jyske Bank. in Denmark.

My fight to stop the corruption that governs Denmark naturally continues, as I all know I want a dialogue with CEO Anders Christian Dam, as he must be able to account for Jyske Bank’s actions, and perhaps even correct it.

———- Forwarded message ———
Fra: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
Date: fre. 25. feb. 2022 kl. 23.05
Subject: indsigelse sag BS-32089/2021-Hel Lundgrens mod Storbjerg Erhverv ApS
To: ´Retssekretariatet ved Retten i Helsingør´ <ret.hel@domstol.dk>

25-02-2022
Retten Helsingør.
Sag. BS-32089/2021-HEL
Lundgrens Advokat partnerselskab
Mod
Storbjerg Erhverv ApS

Vedr. stævning gøres der hermed indsigelse.

Sagsøgte Storbjerg Erhverv ApS er uenig, og har et modkrav.

Sagen er fremlagt i klagen 05-06-2020.

En sag der efter sagsøgtes opfattelse, omhandler at Lundgrens advokater, af Jyske Bank er blevet betalt for at skuffe i retsforhold.

Og på den måde dække over de forhold er er fremlagt mod Jyske Bank, hvor Bestikkelse, dokumentfalsk, bedrageri, fuldmagtsmisbrug ond tro er i spil, hvilken stærke kræfter vil forhindre bliver behandlet civiltretligt.

 

Det handler og danskernes retssikkerhed, og at der findes mange medlemmer af advokatsamfundet, der er u-redelige og u-hæderlige, jeg har så opdaget et par af dem.

 

Og så handler det om kammerateri, mellem de som jo arbejder sammen, og så taler jeg om det at være inhabil.

Jeg laver en NY hjemmeside og deler alt her, om også Lundgrens advokater.

Denne her er til dig Dan Terkildsen.

 

 

Jeg forsøger om jeg kan uploade indsigelsen på rets portalen, som Lundgrens partner  Dan Terkildsen forbød mig at bruge.

Har oploadet den og disse knap 100 bilag, det har taget 1 time.

Indsat: Tavshed hjælper ikke

Det er kun Jyske Bank der kan stoppe mine kampagner, i kan blot læse hvad der er skrevet og delt på www.banknyt.dk

Er i uenig så talt med mig, så vi kan få der rettet.

 

En af mange mails, og ikke en eneste en har i ville besvare, hvem gør dette her mest ondt på.

http://banknyt.dk/the-danish-authorities-the-danish-government-cover-up-jyske-banks-financial-fraud-crimes/

http://banknyt.dk/

Mvh Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk

+4522227713.

carsten.storbjerg@gmail.com

 Bilag BA. Bilag-109.-18-08-2019.-s.1-10.-Risser…

 Bilag BB. Bilag 112. 23-08-2019. SMS til emil d…

 Bilag BC. Bilag-114.-23-08-2019.-kl.-16.58.-Svi…

 Bilag BD. Bilag-115.-27-08-2019-Risser-sagen-op…

 Bilag BE. Bilag 126. 28-08-2019. Mail fra Dan T…

 Bilag BF. Bilag-224.-02-09-2019.-Bilag-62.-og-6…

 Bilag BG. Bilag-134.-02-09-2019.-Processkrift-D…

 Bilag BH. Bilag 135. 04-09-2019. Jyske Banks a…

 Bilag BI. Bilag-138.-05-09-2019.-kl.-15.14-Ønsk…

 Bilag BJ. Bilag-206.-20-09-2019.-Brev-til-Lundg…

 Bilag BK. Bilag-140.-20-09-2019.-kl.-02.52.-Kli…

 Bilag BL. Bilag-141.-20-09-2019.-kl.-04.10.-Kli…

 Bilag BM. Bilag-164.-11-12-2019.-Lundgrens-faku…

 Bilag BN. Bilag-142.-24-09-2019.-kl.-20.58.-Lun…

 Bilag BO. Bilag 143. 24-09-2019. Beekrundelse f…

 Bilag BP. Bilag-144.-27-09-2019.-kl.-12.59.-Dan…

 Bilag BQ. Bilag-147.-27-09-2019.-Jyske-Banks-be…

 Bilag BR. Bilag-151.-23-10-2019.-17.09.-Dan-Ter…

 Bilag BS. Bilag-153.-27-10-2019.-Sagsøger-var-n…

 Bilag BT. Bilag-204. 04-05-2020. processkrift-3…

 Bilag BU. 23-12-2020. Processkrift 4..pdf

 Bilag BV. 14-08-2021. Processkrift 5..pdf

 Bilag BW. Beder igen advokatsamfundet og advoka…

 Bilag BX. Artikkel. 18-01-2020. Kromann Reumert…

 Bilag BY. Artikkel. 15 marts 2010. om 10.000 ku…

 Bilag BZ. Artikkel 30-05-2012. Folketingets omb…

 Bilag BÅ. Programbeskrivelse-Grundkursus-i-Pens…

 Bilag BÆ. Jyske Bank-koncernens ledelse.pdf

 Bilag BØ. CBS. Undervisningsteam-1. pogram 20…

 Bilag AA. Bilag-29.-03-11-2018.-tidslinje-om-SV…

 Bilag AB. Bilag-38.-10-12-2018.-14.14.-side-1-3…

 Bilag AC. Bilag-39.-10-12-2018.-14.21.-Mette-Ma…

 Bilag AD. Bilag-40.-06-12-2018.-klar-instruks-f…

 Bilag AE. Bilag-41.-11-12-2018.-Overbringer-map…

 Bilag AF. Bilag-42.-11-12-2018.-Følgebrev-Bilag…

 Bilag AG. Bilag-45.-16-12-2018.-SMS-mellem-Klie…

 Bilag AH. Bilag-87.-14-12-2018-udskrift-af-Samt…

 Bilag AI. Bilag-91.-18-12-2018.-udskrift-at-af-…

 Bilag AJ. Bilag-48.-18-12-2018.-18.32-Mette-har…

 Bilag AK. Bilag-47.-18-12-2018.-afsluttende-pro…

 Bilag AL. Bilag-49.-22-12-2018.-Bilag-skal-frem…

 Bilag AM. Bilag-50.-03-01-2019.-15.16.-svare-ik…

 Bilag AN. Bilag-51.-08-01-2019.-Rettens-brev.-k…

 Bilag AO. Bilag-68.-01-03-2019.-Rykker-for-svar…

 Bilag AP. Bilag-92.-22-03-2019-samtale-Lundgren…

 Bilag AQ. Bilag-92.-22-03-2019-samtale-Lundgren…

 Bilag AR. Bilag-93.-08-07-2019.-samtale-del-1-o…

 Bilag AS. Bilag 55. 08-01-2019. brev Retten til…

 Bilag AT. 23-08-2019. mosrtager bilag 55 – efte…

 Bilag AU. Bilag-62.-28-12-2018.-Klagens-Bilag-6…

 Bilag AV. Bilag-63.-28-12-2018.-Klagens-Bilag-6…

 Bilag AX. Bilag-98.-19-06-2019.-12.02.-Er-der-n…

 Bilag AY. Bilag 93. 08-07-2019.-samtale-del-1-o…

 Bilag AZ. Bilag-103.-26-07-2019.-15.57.-Er-der-…

 Bilag AÅ. Bilag-107.-12-08-2019.-kl.-02.53.-mai…

 Bilag AÆ. Bilag-104.-30-07-2019.-21.44.-Er-der-…

 Bilag AØ. Bilag-106.-11-08-2019.-s.1-til-8.-i-p…

 Bilag. AW. Bilag-97.-17-06-2019.-14.02.-intet-h…

 Bilag A. Bilag-233.-05-06-2020.-Klage-over-Lund…

 Bilag B. Bilag 241. side 1 til 4. af 08-09-2020…

 Bilag C. Bilag-241.-Hjaelpe-bilag-til-Bilag-1-4…

 Bilag D. Dato-19-09-2020-Til-advokatsamfundet-2…

 Bilag E. 08-12-2020. Lundgrens Dan Terkildens u…

 Bilag F. 30-06-2021. Kendelsen i klage over lun…

 Bilag G. 03-09-2021. s.1 Klage 05-06-2020. er …

 Bilag H. Beder advokatnævnet bekræfte, punkt 1….

 Bilag I. artikkel 12-03-2010. om Jyske Banks ad…

 Bilag J. Artikkel. 15 marts 2010. handler om 10…

 Bilag K. Artikkel. 18 januar 2010. Jyske Bank b…

 Bilag L. Bilag-2.-30-01-2018.-kl.-14.38.-Skrive…

 Bilag Å. Bilag-28.-02-11-2018.-13.04.-s.1-2.-Da…

 

 

Her får du alle bilagende til klagen over Lundgrens advokater.

 

Sags Bilag 1 til 192. i sagen BS-402/2015-VIB.

 

 

Appendix 1. Bilag 1. 18-06-2015. STÆVNING. BEMÆRK SVIG SOM UGYLDIGHED GØRES GÆLDENDE. SIDE 15 TIL SIDE 19. PUNKT 5.2 5.3 og 5.4 & OND TRO

Appendix 2. Bilag 2. 30-01-2018. kl. 14.38. Skriver til Lundgrens og beder Dan Terkildsen at indtræde i en sag om flere forhold af SVIG.

Appendix 3. Bilag 3. 30-01-2018. vedhæftet Bilag 2. Sagen i korte træk vildledt. ved svig og falsk. forklaring af sag delvist.

Appendix 4. Bilag 4. 05-02-2018. Overbragt mappe med bilag til Lundgrens, efter mail 30-01-2018. sammen blanding, udnyttelse, usandheder.

Appendix 5. Bilag 5. 09-02-2018. Retten oplyses at Lundgrens indtræder. oplyser at have en efterforskning i gang omkring svig og falsk.

Appendix 6. Bilag 6. 09-02-2018. kl. 12.45. Retten & Lundgrens Dan Terkildsen indtræde den 2 og 15-03-2018, for Svig. Falsk, udnyttelse.

Appendix 7. Bilag 7. 16-02-2018. kl. 14.59. til Lundgrens. har opdaget der sikkert er misbrugt flere bilag, end hvad de er lavet for. Bilag D.

Appendix 8. Bilag 8. 10-04-2018. 10.48. Er der noget nyt i svig og falsk sagen mod mig. ER DET SVIG BANKEN UDSÆTTER OS FOR.

Appendix 9. Bilag 9. 04-05-2018. Ændret sag svig bedrageri, fuldmagt til at kunne lukke sag.

Appendix 10. Bilag 10. 08-06-2018. Sendt Stævning sammenblandet konti flere virksomheder, da Lundgrens ikke har vendt tilbage, og forældelse.

Appendix 11. Bilag 11. 14-06-2018. kl. 14.29. Dan har ikke svaret om de har fremlagt vores påstande, sammenblanding a virksomheder i konto.

Appendix 12. Bilag 12. 21-06-2018. s.1 til 5. Lundgrens oplyser på deres hjemmeside har givet Jyske Bank rådgivning i en trecifret million handel.

Appendix 13. Bilag 13. 04-07-2018. kl. 12.26. s.1-5. Til Dan svig falsk samt hvornår ond tro indtræder & koncernledelsen bevidst om Svig.

Appendix 14. Bilag 14. 05-07-2018. kl. 15.55. Dan til Philip Baruch en løsning, eller fortsætte sag.

Appendix 15. Bilag 15. 05-07-2018. kl. 17.58. baseres på Dan`s snark med Philip Baruch, om ønske at få et forlis forslag, se 04-07-2018. kl. 12.26.

Appendix 16. Bilag 16. 16-07-2018. kl. 13.50. Dan Terkildsen er på ferie og sagen mod Jyske Bank udskydes, tilbage 06-08.

Appendix 17. Bilag 17. 18-06-2018. kl. 10.01. har bet Lundgrens rette, Dan Terkildsen kontrol til at fremlægge klientens svig påstande, Bedrageri.

Appendix 18. Bilag 18. 19-07-2018. Vi er meget interesseret i at Jyske Bank giver indrømmelser og undskylder.

Appendix 19. Bilag 19. 06-08-2018. kl. 12.33. Dan Terkildsen har bet Philip Baruch svare, og vil vende tilbage når der er nyt. Fra mail tråd. s.1-9.

Appendix 20. Bilag 20. 30-08-2018. s.1 og 2. Få den rettet Svig sag indbragt, sigter mod dom for brug af SVIG og FALSK, Bestyrelsen er ansvarlig.

Appendix 21. Bilag 21. 28-09-2018. Lundgrens fremlægger Bilag 18. fra 18-10-2016. SES i stævning 18-06-2015 bilag’s nr anvendt Bilag 1 side 42.

Appendix 22. Bilag 22. 28-09-2018. s.1-3. Processkrift 1. dette sender Lundgrens uden at fremlægge uden godkendelse, sender kopi 01-10-2018.

Appendix 23. Bilag 23. 01-10-2018. 09.08. Lundgrens sender kopi, af processkrift 1. som Dan fremlagde uden godkendelse se Bilag 56 og 172 s.4-5.

Appendix 24. Bilag 24. 08-10-2018. 13.33. Retten har fastsat dato for modparten til at komme med processkrift, modparten har til 5. nov at svare.

Appendix 25. Bilag 25. 10-10-2018. s.1-3. Sag ændret til svig og falsk, ond tro. Løjet, tilbageholdt, vidne afhøringer. Advokat og ledelsens ansvar.

Appendix 26. Bilag 26. 15-10-2018. 11.55. s.1-2. Philip Baruch møde, vil forklare, opfordring fra processkrift 1. HVAD MED VORES PÅSTANDE.

Appendix 27. Bilag 27. 15-10-2018. S.1 til 7. Instruks til Lundgrens fremlægge klientens påstande, tvangssalg Svig Falsk, bevisførelse, vildledning.

Appendix 28. Bilag 28. 02-11-2018. 13.04. s.1-2. Dan møde med Philip Baruch, uden vores påstande er blevet fremlagt, ikke så smart.

Appendix 29. Bilag 29. 03-11-2018. Tidslinje om SVIG dokumentfalsk som Lundgrens 10-10 og 15-10, samt igen 03-11-2018 skulle fremlægge.

Appendix 30. Bilag 30. 03-11-2018. Overbringer kopi af klients egen kopier om svig falsk, da Lundgrens ikke har svaret på afleveret påstand. 10-10.

Appendix 31. Bilag 31. 04-11-2018. s.1 til 4. Dan Lundgrens oplyses igen der er flere forhold af svig falsk bedrageri, Lundgrens svare aldrig klienten.

Appendix 32. Bilag 32. 05-11-2018. 09.05. mail Jyske Bank sammenblandet 2 selskaber samme konto samtidig , HVAD SIGER LUNDGRENS INTET.

Appendix 33. Bilag 33. 13-11-2018. Retten skriver til Dan terkildsen Lundgrens. der er fejl i fremlagte littræring Bilag 18 må være Bilag 28.

Appendix 34. Bilag 34. 27-11-2018. 18.45. Lundgrens kun skriver kort, kun om det Lundgrens ønsker, og svare aldrig på klagers påstande. 11 sider.

Appendix 35. Bilag 35. 27-11-2018. 22.38. Skriver at Lund Elmer Sandager taler Usandt, at Jyske bank laver vildledning, udnyttelse, svig, falsk.

Appendix 36. Bilag 36. 28-11-2018. 11.57. Forklare forløb bedrageri, FALSK, Fuldmagts misbrug, tilbud 4.328.000 dkk er bortfaldet, ond tro.

Appendix 37. Bilag 37. 11-10-2016. side 1 til 2. kopi af BS 402-2015-vib sag Bilag 116. Det er Jyske Bank alene der har godkendt alt for Nykredit.

Appendix 38. Bilag 38. 10-12-2018. 14.14. side 1-3. INSTRUKS om at fremlægge de mange svigt forhold, fuldmagts misbrug, løgne, udnyttelse, over pant.

Appendix 39. Bilag 39. 10-12-2018. 14.21. Mette Marie Lundgrens takker for mail kl. 14.14. og skriver bare hun ser frem til at modtage mappen.

Appendix 40. Bilag 40. 06-12-2018. Klar instruks at fremlægge sagen som svig og falsk, med vildledning. SE Side 1. 2. 3. 40. i påstande, mail & mappe.

Appendix 41. Bilag 41. 11-12-2018. Overbringer mappen med de mange bilag og svig og falsk påstande, der skal fremlægges, intet står i Bilag 47.

Appendix 42. Bilag 42. 11-12-2018. Følgebrev Bilag 41. mappe bilag 1-95. Bilag 33. Lægejournaler bliver afleveret 12-12. sagsøgers anbringer.

Appendix 43. Bilag 43. 11-12-2018. Overbragt Bilag 96 – 113. aktindsigt, løgn groft svig, dokumentation påstande Lundgrens Svare svarer ikke klager.

Appendix 44. Bilag 44. 13-12-2018. 13.50. Vil forklare bilag mundlig, har afleveret de originale udskrifter fra lægen, tænke selvmord. FÅR IK SVAR.

Appendix 45. Bilag 45. 16-12-2018. SMS mellem Klient og Lundgrens Mette Marie. DER BILAG 19-113 JEG VIL HAVE FREMLAGT.

Appendix 46. Bilag 46. 17-12-2018. 16.00. Orientering vi er i gang med processkrift til i morgen 18 december, vender tilbage i morgen med udkast.

Appendix 47. Bilag 47. 18-12-2018. Afsluttende processkrift med Bilag 18 og 19. stadig uden nogle af klientens påstande og krav.

Appendix 48. Bilag 48. 18-12-2018. 18.32 Mette har ringet kl. 17.41 siger det er grove beskyldninger mod Jyske Bank, vi henviser til beviserne.

Appendix 49. Bilag 49. 22-12-2018. Bilag skal fremlægges, Brev 11-12-2018 med Bilag 19-113. Det er afgørende for vores sag at Svig og falsk.

Appendix 50. Bilag 50. 03-01-2019. 15.16. svarer ikke klients SVIG FALSK sag, klient fremlægger selv bilag og sag og retter Lundgrens fejl littræring.

Appendix 51. Bilag 51. 08-01-2019. Rettens brev. klienten må bede Retten om aktindsigt 21-08-2019 Bilag 110 og får så en kopi.

Appendix 52. Bilag 52. 09-01-2019. 08.23. 3. januar. at retten har sat en frist at svare. intet om at retten 8. januar ville se bort fra klientens Bilag.

Appendix 53. Bilag 53. 16-01-2019. 17.28. Har selv fremlagt Bilag Lundgren ikke har fremlagt trods klar instruks herom spørger er vi udsat for svig.

Appendix 54. Bilag 54. 31-01-2019. Overfører 30.000 kr. til Lundgrens konto 2191-4369738912, mærket sag BS-1-698-2015 og FORFALSKNING.

Appendix 55. Bilag 55. 01-02-2019. Får 03-10-2019. kopi af dette brev, med påstand om falske beskyldninger. Og Dan Terkildsen opfordre til det.

Appendix 56. Bilag 56. 01-02-2019. Brev til Lundgrens Dan Terkildsen med kopi af brev Jyske Bank bestyrelse 28-01-2019. Bilag 172.

Appendix 57. Bilag 57. 04-02-2019. SMS Mette og klient gennemgang beviser, vidne forklaring, mod koncernen med ledelsens støtte til fortsat svig.

Appendix 58. Bilag 58. 04-02-2019. Tidsplan passer os. SMS Mette Marie og Emil Hald. De svare konsekvent ikke. VIDNEFORKLARING fremlægges.

Appendix 59. Bilag 59. 19-02-2019. Skriver vi vil have bankens svar på vores vidne forklaring 100. og 101. fra bevis bilag 28-99. og SVIG medtaget.

Appendix 60. Bilag 60. 20-02-2019. Overført 20.000 til lundgrens konto 2191-4369738912. skriver også her at sagen handler om svig.

Appendix 61. Bilag 61. 20-02-2019. 17.52. Klients påstande og bilag. forklare ved klagens Bilag 62. 63. 64. til retten 28-12-2018. er afgørende.

Appendix 62. Bilag 62. 28-12-2018. Klagens Bilag 62. 100 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er fremlagt som påstået Bilag 126.

Appendix 63. Bilag 63. 28-12-2018. Klagens Bilag 63. 101 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er fremlagt som påstået Bilag 126.

Appendix 64. Bilag 64. 28-12-2018. Bilags liste bilag 28-98 til brug for vidneafhøringer og forklaring. brugt i flere breve, sendt til Adv. 3 januar 2019.

Appendix 65. Bilag 65. 26-02-2019. Spørger Lundgrens om nyt i svig sagen bedrageri har banken svaret 19. febuar på vores vidneforklaring.

Appendix 66. Bilag 66. 28-02-2019. SMS Mette, noget nyt, Bedrageri Svig så vi kan forberede vidner, METTE MARIE NIELSEN SVARE igen ik.

Appendix 67. Bilag 67. 28-02-2019. Mette Marie svare, har været på kursus, har ikke kunne svare, Emil Hald Winstrøm tager over og vil kontakte jer .snarest.

Appendix 68. Bilag 68. 01-03-2019. Rykker for svar af 19-02-2019. husk fremlægge Bilag 102. bilag 28- 101 er vigtigt . GROFT SVIG Emil svarer ikke.

Appendix 69. Bilag 69. 10-03-2019. Skriver, ingen svare, VIDNER. RYKKER sagen skal fremlægges efter vores vidne forklaring, svig falsk ledelsen.

Appendix 70. Bilag 70. 10-03-2019. kl. 19.52. 10 vidner Mette Mari skrev 28-02 at Emil ville kontakte klager. Sag ledelsen i forening står bag svig.

Appendix 71. Bilag 71. 15-03-2019. Svar på Bilag 62 og 63. fra Emil Hald, JEG ER PÅ FERIE, jeg vender tilbage på jeres henvendelse i næste uge.

Appendix 72. Bilag 72. 18-03-2019. Vidne liste til Lundgrens, handler om Svig og Falsk. Vidner Anders Dam. Philip Baruch, Dan Terkildsen skrev.

Appendix 73. Bilag 73. 22-03-2019. Emil Hald Winstrøm har ringet, har bekræftet vidner som CEO Anders Dam, Philip Baruch. Om Bilag 62 & 63. SVIG FALSK.

Appendix 74. Bilag 74. 22-03-2019. Emil har sagt i telefonen at carsten ikke kunne få så lang tid, og 1 time kan vel gøre det. der er jo mange forhold.

Appendix 75. Bilag 75. 22-02-2019. Kort efter Bilag 92. bekræfter Emil bilag medtages i retten, men påstand BILAG 62 & 63. 64. bliver ik fremlagt.

Appendix 76. Bilag 76. 28-03-2019. Bekræft sag er om svig og falsk alle bilag til 102 medtages i retten, Anders Dam hoved vidne, bestyrelses ansvar.

Appendix 77. Bilag 77. 28-03-2019. Svarer ikke klientens svig falsk påstande, skriver de kan holde et møde, føler os manipuleret, rykker for bilag.

Appendix 78. Bilag 78. 28-03-2019. Pernille Hellesøe skriver og foreslå datoer, og om klient kan komme til et møde, uden at skrive en dagsorden.

Appendix 79. Bilag 79. 28-03-2019. Forbereder spørgsmål til de 9. vidner , kontaktoplysninger til vidner, bilag klar til deres hukommelse.

Appendix 80. Bilag 80. 29-03-2019. Oplyser 2 reklame biler, Dan Terkildsen siger er godt gået, og foreslog at parkere ved Lund Elmer Sandager, 9 morsomme billeder af Jyske bank bilen.

Appendix 81. Bilag 81. 29-03-2018. 07.06 og 08.44. dato. ingen grund til møde nu, svig, intet nyt. Forbereder afhøring, LUNDGRENS SVARER IKKE.

Appendix 82. Bilag 82. 05-04-2019. kl. 13.01. Glæder sig til 30. sep. Emil Svare kl. 13.11 det er godt at høre, men skriver intet om svig påstande.

Appendix 83. Bilag 83. 05-04-2019. 13.27. SVIG og FALSK, uden at Lundgrens svare, et par billeder fra besøg i Silkeborg, Anders Dam var gået hjem.

Appendix 84. Bilag 84. 12-04-2019. kl. 16.32 Bekræft af dato for hovedforhandling er 30-9 med kopi af retsbog, hvad med at dele hele retsbogen.

Appendix 85. Bilag 85. 25-04-2019. kl. 10.58. Bogholderi kan ikke finde indbetaling, har rykket, oplyser at tekst skal rette til sag om Svig og Falsk.

Appendix 86. Bilag 86. 09-05-2019. kl. 18.42 Spørger Lundgrens om de er enige i Fremlagte bilag 62 og 63. som Lundgrens ved ikke er fremlagt.

Appendix 87. Bilag 87. afskrevet 14-12-2018 Udskrift af Samtale med Mette Marie Nielsen Lundgrens vedr. svig sag. Mette lover at få det hele med i svarskrift.

Appendix 87.A. Bilag 87.A. Mp3. 14-12-2018 Hør Samtale med Mette Marie Nielsen Lundgrens vedr. svig sag. Mette lover at få det hele med i svarskrift.

Appendix 88. Bilag 88. 19-05-2016. kl. 11.48 Advokat og Anders Dam Jyske bank. Lundgrens fremlagde dette sags Bilag 79. uden at skjule Bcc.

Appendix 89. Bilag 89. 19-05-2016. kl. 12.16. Anders Dam, jeg tror jeg er udsat for et kæmpe bedrageri. fremlagt som sags Bilag 80.

Appendix 90. Bilag 90. 25-05-2016. kl. 12.32. Anmodning om aktindsigt banken Philip Baruch, Morten tilbageholder beviser. fremlagt sags Bilag 81.

Appendix 91. Bilag 91. 18-12-2018. Udskrift at af samtale Mette Marie Nielsen Lundgrens, samtale kl. 14.41 til 18.01. Jyske bank lyver. Mette bekræfter.

Appendix 91. A. Bilag 91.A. MP3. 18-12-2018. kl. 17.41 Mette Marie Nielsen lundgrens RINGER. Mette Marie og Dan mener at fremlægge svig, skader sag.

Appendix 92. Bilag 92. 22-03-2019 Læs samtale Lundgrens Emil Hald Winstrøm og Carsten kl 14.51 det handler om Jyske Bank laver svig.

Appendix 92. A. Bilag 92.A. MP3. 22-03-2019. 14.51 Hør samtalen med Emil Hald Winstrøm Lundgrens bekræfter der er 9. vidner, og alle bilag med tages. læs Bilag 62. 63. 135.

Appendix 93. Bilag 93. 08-07-2019. Læs samtale del 1 og 2. Emil Hald Winstrøm Lundgrens og klienten Emil bekræfter at det handler om svig.

Appendix 93. A. Part 1. Bilag 93. del 1. MP3. 08-07-2019. Hør samtale Emil Hald Winstrøm Lundgrens og klienten Emil Bekræfter det handler om svig. Bekræfter igen 9 vidner.

Appendix 93. B. Part 2. Bilag 93. del 2. MP3. 08-07-2019. Hør samtale Emil Hald Winstrøm Lundgrens og klienten Emil Bekræfter det handler om svig. Bekræfter igen 9 vidner.

Appendix 94. Bilag 94. 03-06-2019. 12.45. Bilag når vi mødes ikke at SPILDE PENGE. vidner fra Jyske Bank MMN fremlæg 102. sag SVIG FALSK.

Appendix 95. Bilag 95. 06-06-2019. LES beder retten om bilag bliver fremlagt, Lundgrens ikke har delt., dette brev modtager klient 23-08-2019.

Appendix 96. Bilag 96. 12-06-2019. Vidner PH AD omtaler bilag Bilag 62 og 63. svindel. ond tro. Svig. Lundgrens tilbageholder oplysninger.

Appendix 97. Bilag 97. 17-06-2019. 14.02. Intet hørt. vedr. brev 12-06. vi skal have 1 uge inden møde forberede vores påstande, bedrageri Svig.

Appendix 98. Bilag 98. 19-06-2019. 12.02. Er der noget nyt med datoer, afventer hvornår vidner i svig sag skal indkaldes. Rykker for retsbøger.

Appendix 99. Bilag 99. 24-06-2019. 10.05. NK opgørelse 30-06-2019 Gæld. Bilag AH 1.058.369 kr. for at vise lundgrens Jyske Bank laver bedrageri.

Appendix 100. Bilag 100. er udgået, ej anvendt.

Appendix 101. Bilag 101. 24-06-2019. 10.05. Noget nyt, har intet hørt siden 12 april. Sagen er som vores afleveret påstande mod Jyske Bank. bla. SVIG bevis.

Appendix 102. Bilag 102. 26-07-2019. 15.29. Emil bekræftede DU Lundgrens var FULDT UD bevidst at sagens forhold påstande er SVIG og FALSK.

Appendix 103. Bilag 103. 26-07-2019. 15.57. Er der nok beviser, DU HAR IKKE BEKRÆFTET HAR vi EN GOD SAG. eller DÅRLIG SAG. grovt svig bedrag.

Appendix 104. Bilag 104. 30-07-2019. 21.44. Er der beviser nok, NOTERE DE 9 vidner. Groft svig, retsbøger, dokumentfalsk osv. rykker for svar.

Appendix 105. Bilag 105. 02-08-2019. 20.32. Retten kopi at rettens breve. CC Dan Terkildsen Lundgrens og Philip Baruch.PÅSTAND ER SVIG FALSK.

Appendix 106. Bilag 106. 11-08-2019. s.1 til 8. i PÅSTANDE DOKUMENT sendt i mail 02.53 12-08-2019. Bilag 107. SVIG OG FALSK påstande er klare.

Appendix 107. Bilag 107. 12-08-2019. kl. 02.53. Mail med klientens påstande SVIG FALSK IGEN. for 13-08-2019. ledelsens ansvar, misbrug fuldmagt.

Appendix 108. Bilag 108. 13-08-2019. Mødet i lundgrens hvor klient gentagende påstår Bilag 1. er falsk og der er deres påstand. sjove billeder 2-6.

Appendix 109. Bilag 109. 18-08-2019. s.1 – 10. Ridser igen påstande op for Lundgrens der ikke svarer. sag er SVIG og FALSK . Ledelsens ansvar mm.

Appendix 110. Bilag 110. 21-08-2019. Klient beder domstolen om aktindsigt, da Lundgrens ikke vil dele bilag. PÅSTAND ER SVIG OG FALSK.

Appendix 111. Bilag 111. 21-08-2019. kl. 11.56 Retten viborg anmoder om aktindsigt, med sender Bilag 110 til retten og Lundgrens Dan Terkildsen.

Appendix 112. Bilag 112. 23-08-2019. kl. 09.14. Gennemgår sagen og de forhold af svig og falsk, fremlægger det. Bilag 106. 13-08. Bilag 1. falsk.

Appendix 113. Bilag 113. 23-08-2019. kl. 13.49. Lundgrens sur over at Klienten har anmodet domstolen om aktindsigt i den sag Dan Terkildsen fører. svig.

Appendix 114. Bilag 114. 23-08-2019. kl. 16.58. Svig alt skal med i påstande, ville være rat du svarede, intet må fremlægges uden godkendelse.

Appendix 115. Bilag 115. 27-08-2019. Risser sagen op, for at være sikker på Lundgrens fremlægger svig falsk som gentaget Bilag 40. fra 06-12-2018.

Appendix 116. Bilag 116. 19-08-2019. kl. 15.17. Til direktion Jyske Bank Anders Dam, om bankens nægtelse, og fortsatte svig mod kunde, gennemgå.

Appendix 117. Bilag 117. 19-06-2019. Opgjort tabs opgørelse på alene swap Bilag 1. 16-07-2008. 1.648.946 kr. udført ved svigagtighed.

Appendix 118. Bilag 118. 27-08-2019. kl. 19.27. Mail 1. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28-101. fremlagt SE Bilag 62. 63.

Appendix 119. Bilag 119. 27-08-2019. kl. 19.49. Mail 2. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande er Bilag 28-101. blevet fremlagt SE Bilag 62. 63.

Appendix 120. Bilag 120. 27-08-2019. kl. 20.17. Mail 3. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28-101. fremlagt SE Bilag 62. 63.

Appendix 121. Bilag 121. 27-02-2018. kl. 20.31. Mail 4. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28-101.eg blevet fremlagt SE Bilag 62. 63.

Appendix 122. Bilag 122. 27-08-2019. kl. 20.47. Mail 5. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28-101. fremlagt SE Bilag 62. 63.

Appendix 123. Bilag 123. 28-08-2019. kl. 00.43. Bilag 100 og 101 ej fremlagt, kunde er sendt til afvikling grundet at Jyske Bank laver svig Bilag 74.A.

Appendix 124. Bilag 124. 28-08-2019. kl. 01.53. Mail 6. Klienten konstatere Bilag 51. at klientens påstande ej er fremlagt Bilag 28-101.

Appendix 125. Bilag 125. 28-08-2019. kl. 09.44. Domstolen Lundgrens ej fremlagt svig falsk for retten, oplyst 3 og 25 januar 2018 ændret påstande.

Appendix 126. Bilag 126. 28-08-2019. 15.42 Dan forstår ikke. Skriver alt fra 29-12-2018 er fremlagt efter retsbog Bilag 51. 08-01-2018. er Usandt.

Appendix 127. Bilag 127. 27-08-2019. Processkrift C. var ved mail 28-08-2019. kl. 15.42. fremgik ikke tydeligt af mail fra Lundgrens at det var vedhæftet.

Appendix 128. Bilag 128. 30-08-2019. Kl. 07.19. Krav og svig falsk påstande som Lundgrens konstant er blevet fremlagt, skulle fremlægge Domstol.

Appendix 129. Bilag 129. 30-08-2019. kl. 15.42. Jyske Bank talt u-sandt i retsforhold, vidne forklaring, Svig falsk, kør på hårdt som aftalt marts 2018.

Appendix 130. Bilag 130. 01-09-2019. kl 11.44. Gentager vidner Anders Dam. Philip Baruch oplyst hver gang vi har mødtes, påstande svig og falsk.

Appendix 131. Bilag 131. 28-11-2018. Vidne liste 23-11-2018 gensendes . Det er svigagtig optræden, klient ønsker deres bilag retur, får dem ikke.

Appendix 132. Bilag 132. 02-09-2019. kl. 11.26. Lundgrens må ikke misse noget, de bilag vidner skal spørges til. LUNDGRENS SVARE ALDRIG KLIENT.

Appendix 133. Bilag 133. 02-09-2019. kl. 15.49. Dan er af en anden opfattelse, om hvad klientens sag handler om, Dan vil kun have dårlig rådgivning.

Appendix 134. Bilag 134. 02-09-2019. Processkrift Dan fremlægger imod klientens instruks en anden påstand end klientens groft svig falsk. 18 sider. Lundgrens nægter at dele dette processkrift 2. med klienten.

Appendix 135. Bilag 135. 04-09-2019. LES svare Lundgrens processkrift. Bilag fremlagt uden påstande, Kan bilag bruges uden at nedlægge påstand.

Appendix 136. Bilag 136. 05-09-2019. kl. 08.42. Skrev til Domstolen. har fået lidt bilag udleveret, efter vi bad om aktindsigt 21-08-2019. Ved Bilag 110. og Bilag 111. afventer påstande fremlægges.

Appendix 137. Bilag 137. 05-09-2019. kl 15.10. Ingen påstande fremlagt. Bilag 1 er FALSK, løjet for retten. Bilag til vidner, som Lundgrens undlader.

Appendix 138. Bilag 138. 05-09-2019. kl. 15.14 Ønsker at se Processkrift 2 Dan Terkildsen svarer ikke. Dan skriver istedet kl. 15.20 vi har brug for at drøfte strategien.

Appendix 139. Bilag 139. 05-09-2019. Lundgrens meddeler retten at sagsøger ikke har nogen bemærkninger, selv om klient har sagt de er enige.

Appendix 140. Bilag 140. 20-09-2019. kl. 02.52. Klienten er usikker på Lundgrens og spørger om Lundgrens arbejder for Jyske Bank, og om sagen er god.

Appendix 141. Bilag 141. 20-09-2019. kl. 04.10. Klienten fastholder påstande, spørger her om Lundgrens arbejde for Jyske Bank, og om Dan er enig eller uenig.

Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen og Emil Hald Vendelbo har drøftet, om klientens mail af 20 september skal besvares, men de må have have besluttet, at det skulle Klienten intet vide om, og i BILAG 164. opkræver Lundgrens klienten et ukendt beløb, for at have stillet spørgsmål omkring Lundgrens habilitet overfor sin klient, omkring at der forelå et sammenarbejde med Jyske Bank, omkring rådgivning i en handel til 600.000.000 DKK se BILAG 12.

 

Appendix 142. Bilag 142. 24-09-2019. kl. 20.58. Lundgrens Dan Terkildsen. meddele retten i ikke varetager klientens sag og er fyret, se Bilag 143.

Appendix 143. Bilag 143. 24-09-2019. Begrundelse for opsigelse, er at modarbejde klient. og arbejde for sagsøgte Jyske Bank, i lommen på JB.

Appendix 144. Bilag 144. 27-09-2019. kl. 12.59. Dan etiske regler, det er ligegyldigt om der bruges svig, hvilket han ikke etisk måtte fremføre.

Appendix 145. Bilag 145. 27-09-2019. kl. 13.58. Klienten svare Dan Terkildsen, når Lundgrens vælger at rådgive Jyske bank blev de inhabil. etik.

Appendix 146. Bilag 146. 27-10-2019. kl. 16.20. Lundgrens Dan det har skadet vores sag at fremlægge vores beviser for svig, og vi havde en god sag

Appendix 147. Bilag 147. 27-09-2019. Jyske Banks bestyrelse meddeles Lundgrens fyret for ikke at have fremlagt sagsøgers påstande, advokatnævn

Appendix 148. Bilag 148. 28-09-2019. Til Bilag’s sporing af Lundgrens fremlagte bilag og de Bilag sagsøger troede de fremlagte 28-12-2018. Bilag 64.

Appendix 149. Bilag 149. 21-10-2019. Retten, Lundgrens fremlagde ik klientens svig og falsk sag, skal have ny adv. Påstande er som BILAG 62. og 63.

Appendix 150. Bilag 150. 23-10-2019. Lundgrens Meddeler også retten at de ikke er vores advokat, kan jo ikke have en korrupt advokat ansat.

Appendix 151. Bilag 151. 23-10-2019. 17.09. Dan Terkildsen skriver det er til stor skade for sagen at fremlægge, bevis for at Jyske Bank laver svig.

Appendix 152. Bilag 152. 27-10-2019. Bilagsliste til de bilag 28-104. som Lundgrens fremlagde 09-07-2019. uden forklaring eller Bilag’s liste.

Appendix 153. Bilag 153. 27-10-2019. Sagsøger var nødsaget selv at lave processkrift 3. da Lundgrens ikke har fremlægde Klientens påstande.

Appendix 154. Bilag 154. 31-10-2019. Lundgrens meddeler retten om fyring. Lundgrens ser klientens 27-10 afsluttende processkrift Bilag 153.

Appendix 155. Bilag 155. dato er 21-06-2018. opdaget 21-09-2019 fremlægger klagens Bilag 12. der er fremlagt som Bilag 170. 5 sider 4 maj 2020.

Appendix 156. Bilag 156. 19-12-2018. Lundgrens Faktura – Lundgrens og betaling 50.000 12-07-2018. 18-7464.

Appendix 157. Bilag 157. 31-12-2018. Lundgrens faktura 23.500 kr. 18-8204.

Appendix 158. Bilag 158. 13-03-2019. Rykker for betalinger 45.976,67. er betalt 50.000 pr. 20-02-2019.

Appendix 159. Bilag 159. 30-03-2020. kl. 15.08. S.1 til 9. med bilag 52. 68. 69. 110. 111. 51. 129. 130. 134. 158. 54. 60.

Appendix 160. Bilag 160. 13-03-2019. Rykker for betaling af 2. faktura der er betalt ved overførsel 31 januar og 20 febuar.

Appendix 161. Bilag 161. 04-04-2019. Rykker for faktura 18-8204. kr. at mangel betaling 15.976,67 kr. selv efter betaling 20-02-2019. 20.000.

Appendix 162. Bilag 162. 25-04-2019. kl. 10.58. Skriver tekst skal rettes til SVIG. oplyser Lundgrens bogholderi at der er betalt 30 + 20 + 50.000 kr.

Appendix 163. Bilag 163. 11-09-2019. Lundgrens faktura 48.500 19-5283.

Appendix 164. Bilag 164. 11-12-2019. Lundgrens faktura 19-6078. 47.062,50 kr.

Lundgrens vælger også at fakturere Klienten for at BILAG 140. og BILAG 141. 20-09-2019. at spørger om Lundgrens advokater arbejder for Jyske Bank, uden at ville svare klienten 

 

Appendix 165. Bilag 165. 17-01-2020. Rykker for faktura 19-6078. Bilag 164. uden modregning af overførte rest 4.023 kr. 20-02-2019 Bilag 60.

Appendix 166. Bilag 166. 11-03-2020. Rykker 2. for 48.500 og 47.062,50 kr. der er gjort indsigelse og del af beløb er betalt.

Appendix 167. Bilag 167. 25-03-2020. Rykker. truer med inkasso, på trods del er betalt, gjort indsigelse, fakturaer kan ikke afstemmes. pris og tid.

Appendix 168. Bilag 168. 30-03-2020. Til Lundgrens Advokater klage over lundgrens adfærd og indsigelse. Lundgrens svare igen ikke.

Appendix 169. Bilag 169. 23-03-2016. s 1 til 8. Politianmeldelse Jyske Bank for Dokumentfalsk, bedrageri. Rødstenen overdraget til Lundgrens.

Appendix 170. Bilag 170. 23-03-2016. s.1 til 15. I politianmeldelse af Jyske bank. kopi til Rødstenen, der sender sagen til Lundgrens.

Appendix 171. Bilag 171. 28-06-2016. s.1 til 12. Anmeldelse flere forhold mod Jyske bank til anmeldelse Klagens Bilag 169. 23-03-2016.

Appendix 172. Bilag 172. 28-01-2019. Brev til Jyske Banks koncernledelsen, kopi til Lundgrens med Bilag 56. 01-02-2019. DET HANDLER OM SVIG.

Appendix 173. Bilag 173. 11-10-2016. s.1-11. Møde Nykredit efter stævning for kontakt og få de svar ledelsen i Jyske Bank nægtede at give kunde.

Appendix 174. Bilag 174. 19-06-2014. kl. 10.09. Søren Nav anbefaler hæve sagen, Jyske Bank fik sag afvist, Problemet banken manipulere bilag.

Appendix 175. Bilag 175. 12-02-2016. Til Rødstenen Klient oplyser Jyske Bank både LYVER og BEDRAGER, renten låst til tilbud, Bank laver 2 swap.

Appendix 176. Bilag 176. 14-02-2016. kl. 12.34. Rødstenen føles som økonomisk voldtægt det Jyske Bank udsætter os for. ønsker banken straffet.

Appendix 177. Bilag 177. 19-04-2016. kl. 12.04. Rødstenen om skadevirkning flere forhold af Mandatsvig henviser til bedrageri SE Bilag 169 – 171.

Appendix 178. Bilag 178. 21-04-2016. kl. 10.14. Skriver til Birgit Buch Thuesen at Morten Ulrik Gade har tilbageholdt oplysninger i ankenævnet.

Appendix 179. Bilag 179. 26-04-2016. kl. 14.22 Advokat Morten Ulrik Gade nægter at svare om de har lånt 4.328.000 kr. Bilag 178. og kopi af mail.

Appendix 180. Bilag 180. 27-04-2016. kl. 16.16. Morten Ulrik Gade som fastholder kunde har lånt 4.328.000 kr. men vil ikke bevise det.

Appendix 181. Bilag 181. 31-05-2016. Baruch svare vildledende på Bilag 89 og 90. oplyser dato for optagelse af et tilbud fra maj 2009, ik maj 2008.

Appendix 182. Bilag 182. 18-08-2016. kl. 16.29. Rødstenen skriver at salget af grund, mener ikke Jyske Bank har erstatnings pligt.

Appendix 183. Bilag 183. 28-08-2016. kl. 16.17. Rødstenen til Jyske bank kan lave møde. Jyske bank mener sagsøger skal rykke i forhold til stævning.

Appendix 184. Bilag 184. 05-09-2017. Rødstenen at få underskrift med tekst, er aldrig optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. for sag er principiel.

Appendix 185. Bilag 185. 04-12-2017. kl. 13.56 Brev af 30-11. LES afviser forlig, vi ved ikke om Rødstenen har fremlagt klientens svig påstande.

Appendix 186. Bilag 186. 12-12-2017. 07.55 Klient beder Rødstenen afkræfte det skulle være aftalt at hæve sagen 18-10-2017. HVAD VAR PLANEN.

Appendix 187. Bilag 187. 12-12-2017. kl. 11.46 Advokat Peter spørger Rødstenen om de har fremlagt de påstande Carsten har fremlagt 08-12-2017.

Appendix 188. Bilag 188. 05-12-2017. kl. 19.03. Rødstenen påstår brev, at det er aftalt hæve sagen mod Jyske Bank 18-10-2017, MEN DET ER LYV.

Appendix 189. Bilag 189. 12-12-2017. kl. 12.50. Rødstenen oplyser Advokat Peter Sørensen at Rødstenen ikke har fremlagt klientens påstande.

Appendix 190. Bilag 190. 15-12-2017. kl. 09.54. Rødstenen skriver svig ikke kan fremlægges civilt, og trækker sig Statsadvokaten SAK-2016-41-3357.

Appendix 191. Bilag 191. 20-02-2018. kl. 13.07. Til Thomas Schioldan Sørensen, håber at du får retfærdighed, og held og lykke i det videre forløb.

Appendix 192. Bilag 192. 20-01-2018. kl. 14.33. Rødstenen Thomas Schioldan Sørensen oplyser at klienten finder ny advokat.

Appendix 193. Bilag 193. 25-01-2018. kl. 12.56. Retten, Brev 25-01-2018. sagen er om svig og falsk, anmoder retten pålæg banken udleverer kopier.

Appendix 194. Bilag 194. 21-04-2016. kl. 10.14 Anmoder Jyske Bank Birgit Buch Thuesen dokumentere at sagsøger har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit.

Appendix 195. Bilag 195. 25-05-2016. kl. 12.32 anmoder Jyske Banks bestyrelse, Morten Ulrik Gade og Baruch dokumentere lånt 4.328.000 kr. i Nykredit.

Appendix 196. Bilag 196. 27-05-2016. Politiet afviser efterforske Jyske Bank anmeldelse 23-03-2016. bedrageri dokumentfalsk. kopi ikke så god.

Appendix 197. Bilag 197. 28-06-2016. Stads advokaten klage Bank ikke efter forskes, misbrug fuldmagt, bortskaffelse dokumenter dokumentfalsk.

Appendix 198. Bilag 198. 25-11-2016. SAK-2016-41-3357. Politiet vil ikke efterforske, sagen skal føres civilretligt, hvorfor LOYALITET er afgørende.

Appendix 199. Bilag 199. 10-07-2017. Afslag fri proces. Styrelsen finder ik der foreligger særlige omstændigheder, en vurdering om fejl ved modpart.

Appendix 200. Bilag 200. 28-08-2017. Afslag fri proces. Styrelsen finder ikke sagen principiel, afhænger af vurdering, om 4.328.000 er er hjemtaget.

Appendix 201. Bilag 201. 27-02-2018. Afslag på fri proces, har ikke forstået det som en genoptagelse bekendtgørelse 152. § 15. omgøres nye oplysninger.

Appendix 202. Bilag 202. 06-05-2020. kl. 14.07. s.1 til 9. Lundgrens medvirkende at dækker over svig i Jyske Bank over fakturering uden at lave noget.

Appendix 203. Bilag 203. 07-05-2020. kl. 17.47. s.1 til 8. Lundgrens Bestyrelsen og medvirkende der dækker over svig i Jyske Bank, arbejdes relation.

Appendix 204. Bilag 204. 04-05-2020. Processkrift III Carsten mod Jyske Bank for brug af svig agtig optræden.

Appendix 205. Bilag 205. 01-05-2020. Lundgrens fremsender påkrav på trods af indsigelse og ikke at have fremlagt et regnskab til kontrol.

Appendix 206. Bilag 206. 20-09-2019. Brev til Lundgrens Dan Terkildsen, spørger om Lundgrens arbejder for Jyske bank, Lundgrens svare aldrig.

Appendix 207. Bilag 207. 20-05-2020. OK Tidslinje 07-04-2020 opdateret sat i dato orden, dette skulle Lundgrens fremlægge, men svigter klient.

Appendix 208. Bilag 208. 16-04-2018. Lundgrens uopfordret opslag på Banknyt.dk Ip 217.63.119.50 perioden 16-04-2018 til 11-03-2020.

Appendix 209. Bilag 209. 16-01-2019. kl. 17.28. Jyske Bank presser. bruger Manipulering. Bedrageri. lyve for retten. Massivt svig. ER I ENIG eller EJ, får intet svar.

Appendix 210. Bilag 210. 11-01-2019. kl. 17.19. svare retten må ikke bruge sags portal se Bilag 11. og 17. Dan Terkildsen forbyder, vil have kontrol.

Appendix 211. Bilag 211. 04-07-2018. kl. 16.04. Anders Dam, Morten Ulrik Gade, Advokater, Jyske Bank Bevidste svig. Bedrageri kan ikke undskyldes.

Appendix 212. Bilag 212. 21-06-2017. kl. 12.23. Morten Ulrik Gade, skriver der er en falsk rentesikring. hold nu op. kan ikke selv stoppe besvigelser.

Appendix 213. Bilag 213. 21-06-2017. kl. 12.49. Morten Ulrik Gade, det er en falsk rentesikring, har ik omlagt lån. beder Banken ikke at tage penge.

Appendix 214. Bilag 214. 05-09-2017. kl. 06.09. Rødstenen. Nykredit vil ikke lever skyts imod Jyske Bank sagde Advokat Mette Egholm Nielsen.

Appendix 215. Bilag 215. 05-09-2017. kl. 13.44. Rødstenen Nykredit. Advokat Mette Egholm vil du underskrive det aldrig har været et lån 4.328.000.

Appendix 216. Bilag 216. 05-09-2017. kl. 14.24. Rødstenen. Philip Baruch. falsk bedrageri. Lund Elmer Sandager advokater. Skuffe i retsforhold.

Appendix 217. Bilag 217. 05-09-2017. kl. 19.47. Rødstenen- advokat Mette Egholm Nielsen vil ik lever skyts imod Jyske Bank. hjælper Nykredit Jyske Bank.

Appendix 218. Bilag 218. 05-09-2017. kl. 21.21. Rødstenen vigtigt Nykredit underskriver ikke findes lån 4.328.000. JB skriver usandt i retsforhold.

Appendix 219. Bilag 219. 03-10-2017. Thomas Schioldan Sørensen har fået gentaget oplysninger, vil kun mødes. Hør samtale af 18-10-2017. Bilag 220.A. 

Appendix 220. Bilag 220.A. MP3. 18-10-2017 RØDSTEN advokat Thomas Schioldan Sørensen – Rasmus påstår det her er aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank. Usandt.

Appendix 221. Bilag 221. 03-11-2017. Rødstenen spørger LES om de vil mødes, og det uden at have fremlagt nogle af klient påstande eller bevis.

Appendix 222. Bilag 222. 30-11-2017. Kristian Ambjørn Buus-Nielsen afviser at mødes, forståeligt når klientens påstande og beviser ikke fremlagt.

Appendix 223. Bilag 223. 20-12-2017. kl. 13.44. skriver igen til Rødstenens hvad klientens påstande er. kriminelt SVIG. FALSK. SKÆRE DET UD I PAP.

Appendix 224. Bilag 224. 02-09-2019. Bilag 62. og 63. som Lundgrens sørgede for ikke blev fremlagt, skriver igen til Lundgrens, mangler fremlagt i klientens påstande.

Appendix 225. Bilag 225. 28-12-2018. Klients Bilag 28-101. er klints fremlagte. Lundgrens påstår Litrings rod i klagens Bilag 93. punkt 3 til 153.

Appendix 226. Bilag 226. 09-07-2019. De af Lundgrens advokater fremlagte Bilag 28-104. er sket uden om klienten, uden anbringer, uden bilag’s liste, Lundgrens har også overtrådt deres tavshedspligt ved denne handling. Banknyt banking news.

Appendix 227. Bilag 227. 02-09-2019. Sags Bilag 105-164. Lundgrens 02-09-2019 Processkrift 2. uden forklare bilag, indhold Bilag 224. ej fremlagt.

Appendix 228. Bilag 228. 28-10-2019. Sags Bilag 165-168. som klient fremlægger i foreløbig med Processkrift 3. Klagens Bilag 153. og Bilag 204.

Appendix 229. Bilag 229. 22-06-2015. Sags Bilag 1-26. som Rødstenen retten. fremlagt med påstand, forklaring og bilagsliste, før kendskab til svig.

( Ikke givet til advokatnævnet. 05-06-2020. Var kun på usb. )

Appendix 230. Bilag 230. Sagsøgtes fremlagte Bilag A-AM. Periode 10-09-2015 til 05-11-2018. ufiltreret bilag side 1. til 419. er i Mappe Bilag 230.A

( Ikke givet til advokatnævnet. 05-06-2020. Var kun på usb. )

Appendix 231. Bilag 231. Tidslinje af bilag 1-239 05-06-2020. Klage over Lundgrens Advokat partner selskab til advokatnævnet.

Appendix 232. Bilag 232. Bilagsliste af bilag 1-239 05-06-2020. Klage over Lundgrens Advokat partner selskab til advokatnævnet.

Appendix 233. Bilag 233. 05-06-2020. Klage over Lundgrens advokat partner selskab. v Partner Dan Terkildsen. Til advokatnævnet.

Appendix 234. Bilag 234. 05-07-2019. Brev til Lundgrens med bemærkning. 9. Vidner påstande som Svig Falsk.

Appendix 235. Bilag 235. 11-12-2018. KOPI af overbragt mappe med de bilag Bilag 40. og påstande der skulle fremlægges, 18-12-2018.

( Ikke givet til advokatnævnet. 05-06-2020. Var kun på usb. )

Appendix 236. Bilag 236. 12-12-2018. Brevet med Originale læge udskrifter nævnt som Bilag 31.

Appendix 237. Bilag 237. 28-06-2019. Kopi af underskrevet brev overbragt til Lundgrens. 

Appendix 238. Bilag 238. 23-11-2018. S.1 til 3. vidne liste til Lundgrens. vi går efter at få Jyske bank dømt for groft svig, kan ikke misforståes.

Appendix 239. Bilag 239. 01-05-2020. Med påkrav. 13-05-2019. Faktura 15.625. Lægejournaler, korrekt littering. det er usandt.

Appendix 240. Bilag 240. med Bilag Y. Z. Æ. Ø. Å. AB. AC. AD. AE. AG. AH. AJ. og Bilag 7. Fra sagen mod Jyske Bank for brug af svig og dokumentfalsk udført i ond tro.

🙈🙉🙊

Her kan du læse hvad Lundgrens partner Dan Terkildsen svare på klagen Bilag 233. af 05-06-2020, med 27 klage punkter, som er beskrevet i en 159 siders klage. Svaret er på 4 sider og indeholder intet svar på de 27 klagepunkter.

Appendix 241. Bilag 241. side 1-4. af 08-09-2020.

Appendix 241. Bilag 241. Hjælpe bilag til Bilag 1 – 4. A.B.C.D. Fremlagt Lundgrens. henvis i Klagen over Advokat Dan Terkildsen 19-09-2020.

📢

Her er Klagers afsluttende bemærkninger til de svar som Dan Terkildsen har svaret 08-09-2020.

Besvarelse til Lundgrens svar på klage Dato 19-09-2020 Til advokatsamfundet 2020-1932

Med 26 Opfordringer, som Lundgrens advokater / Partner Dan Terkildsen udebliver fra at svare på.

Besvarelse til Lundgrens svar på klage Dato 19-09-2020. Til Advokatnævnet 2020-1932. MED LINK TIL NÆVNTE BILAG.

 

Desværre ligger denne svindel sag mod Jyske Bank, hvor de korrupte Lundgrens advokater skulle fremlægge Jyske Banks brug af svig for retten blandt Danmarks elite, så naturligvis vælger også advoknævnet at holde hånden over de korupte og iloyale Lundgrens advokater, advokat nævnet undgår og svare på de enkelte klage punkter, og afviser klagen.

30-06-2021.

Kendelse over Lundgrens Dan Terkildsen. 2020-1932. forside og side 1 -10. 30-06-2021. KLAGEN afvises, hører under domstolen, således skriver advokatnævnet skriver at det ikke er klienten som bestemmer deres deres egen sag, / sagen blev kun fremlagt for 5 medlemmer, og ikke mindst 20 medlemmer. kan ikke se hvem eller hvilket medlemmer der har vurderet, og kan derfor heller ikke kontrollere deres relationer op til Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager advokater. der alle er involveret i bankens million svindel i et eller andet omfang. / magtens elite har afvist og godkender derfor at en advokat ikke skal varetage klientens interesser.

 

 

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

Siger intet , og det siger alt

Hallo OPRÅB til jyske bank, vi forsøger at få ørenlyd. ØNSKER KONTAKT HJÆLP OS MED AT JYSKE BANK OPDAGER AT DER ER EN KUNDER SOM ØNSKER DIALOG MED JYSK BANK, DEN STORE DANSKE BANK JYSKE BANK. NEJ VI ER IKKE SURE MEN ØNSKER SAMTALE MED CEO ANDERS DAM FOR VORES SAG SAGEN MÅ LIGGE HOS LEDELSEN OG BESTYRELSEN I JYSKE BANK SOM VEL ER ANSVARLIGE FOR JYSKE BANKS HANDLINGER. TAL NU MED OS HAR VI TAGET FEJL OG ER DOKUMENTERNE SOM ER FREMLAGT FALSKE SKAL VI NARTURLIGVIS UNDSKYLDE VI UNDSKYLDER GERNE HVIS VI TAGER FEJL, VIL JYSKE BANK OGSÅ DET. Og skrev derfor til den 25. maj 2016 jyske bank omkring et tilsyneladende falsk lån. Vi taler om et tilbud på 4.328.000 kr. fra Nykredit af 20. maj 2008 som gjaldt til 20. november 2008 Vi ønskede bare forklaring på hvordan Jyske Bank kan tinglyse en gæld til Nykredit på et lån, der vist slet ikke fandtes, hverken i Nykredit eller i jyske bank. Vi har i år forud for disse henvendelser forsøgt at få fuld AKTINDSIGT Ved at skrive til Birgit Bush Thuesen og Advokat Morten Ulrik Gade, Morten Ulrik Gade svare efter 2 - 3 års forsøg på at få aktindsigt af jyske bank endelig et svar 17. november 2015, morten er afvisende at Jyske Bank ikke er forpligtet til at give aktindsigt. Altså jyske bank snupper renter til et lån på 4.328.000 kr. Som jyske bank ikke vil bevise findes. Kan ikke lade være med at tænke på den skattesvindel Jyske bank var indblandet i, DR lavede et program om denne skattesvindel, hvor jyske bank skulle stifte 2000 selskaber for at deres kunder kunne slippe for skat i Danmark. JYSKE BANK ER EN LUKKET BANK EN BANK SOM NÆGTER KUNDER AKTINDSIGT EN BANK DER BEVISTE GIVER FORKERTE SVAR: HVORDAN PASSET DET SAMMEN MED JYSKE BANKS VÆRDIER Jyske Bank selv efterlyser åbenhed hos andre, som da DR fangede Jyske Bank i Skatte rådgivning. Når Jyske Bank efterlyser en lignende åbenhed som her fra DR i Skattesagen Er der for os uforståeligt at jyske bank, selv er en bank der nægter deres kunder indsigt i deres dokumenter. Hvis det er fundamentet i jyske bank, passer det dårligt sammen med ord som Åbenhed Ærlighed Troværdighed Hæderlighed Overgolder alle love og regler, hjælper ikke med svindel osv. Vi kander en spade for spade, og spørger derfor Jyske bank et utal af gange om det samme. Vi ønsker jo bare en samtale hvor vi kan gennemgå vores sag. For at blive udsat for 9 års lidelse hvor Jyske bank ville slå os ihjel og tage alle vores penge, grundet noget der ligner svindel svig snyd bedrageri tyveri tvangs salg osv. MÅ VI SÅ IKKE BEDE OM EN FORKLARING -*- Frank Pedersen, direktør for kommunikation ved Jyske Bank, sammen med en kollega klar ved tasterne på Jyske Banks :Det er en værdi, vi har i Jyske Bank. Vi kalder en spade for en spade. Vi er ikke så gode til at pakke tingene ind. Jyske Bank rådgiver tilsyneladende gerne om, hvordan man kan gemme sine penge for de danske skattemyndigheder. Det fremgik af dokumentarudsendelsen 'Skattely', som netop er blevet sendt på DR1. -*- --------------------------------- Men her er der Et lån / gæld på 4.328.000 kr. som Jyskebank kræver sikkerhed for, for forhøjet pantsikkerhed. Jyske bank hævede over 100.000 kr. af betroede midler, tinglyste gælden på 4.328.000 kr. til Nykredit 16. april 2009 Jyske bank hævede igen af betroet midler, og lavede garantier for dette lån, (oplyst 4.328.000 kr.) til Nykredit, Nykredit opdager denne tinglyste gæld, som ikke jo ikke findes. 6. maj 2009 og sletter herefter denne, Det sker samtids med at vi har bet op et tilbud fra nykredit, hvilket Nykredit sender til Jyske bank modtages 7. maj. 2009 , heri oplyser Nykredit at tidligere tilbud fra 20. maj 2008 4.328.000 kr. er bortfaldet. Dette er ikke indsat på den liste med spørgsmål vi har til Jyske Bank Vi vil faktisk gerne spørger jyske Bank, om det bilag ( Bilag 75 eller 1042 i vores mappe ) aftale om finansielle instrumenter, som kunden her er blevet afkrævet en underskrift på, for at hans lån ikke skulle blive opsagt. Bilaget er om at bytte renter med Jyske Bank, på det lån i nykredit på 4.328.000 kr. Men det findes jo ikke Bilaget er udateret Men må være lavet omkring det tidspunkt 8. maj 2009. at Jyske bank modtaget oplysning fra Nykredit, denne dato er sikket, Jyske bank ved at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Eftersom tilbudet både er forældet og bortfaldet. DERFOR SPØRGES JYSKE BANK, hvad har kunden fået ud af, at jyske bank krævede en underskrift 11. maj 2009 på forhøjet sikkerhed for dette lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som jyske bank med 100 % sikkerhed, er bekendt om at det ikke findes. Vi ønsker jo bare at vi sammen går det her i gennem, Selvfølge hvis det er Jyske bank ønske at snyde deres kunder bedst muligt, er det svært at give et svar. MANGLENDE LÅNE HJEMTAGELSE AF 4.328.000 kr. DET FINDES IKKE. Vi kunne ikke finde låne dokumenteret på de påstået 4.328.000 kr. Og beder jyske bank om en kopi. Jyske bank ønskede ikke at svare, på nogle af disse henvendelser. Efter mange forsøg for at få jyske bank til at svare opgav vi Og tilbød i stedet Jyske bank 250.000 kr. for en kopi, (for at få en reaktion) Vi ønskede en kopi af det lån, på de 4.328.000 kr. der måtte være i nykredit, og som jyske bank bytter renter med, på en rentebytte aftale som liggere efter den vi har lavet, ? Først skriver vi til Advokat Morten Ulrik Gade, så til Jyske banks Ledelse Jyske Banks Bestyrelse Jyske banks CEO leder Anders Dam og til Jyske Bank Advokater i Lund Elmer Sandager, hvor Philip Baurch bestyrelses medlemmet over for retten, har skrevet og oplyst nogle ting der vist ikke er helt sande, samt tilbageholdt flere oplysninger. DETTER ER NOGET VI GERNE VI I DIALOG OM. JYSKE BANK PÅSTÅR AT BANKEN GÅR IND FOR DIALOG HVORFOR SVARE DEN ÆRLIGE JYSKE BANK SÅ IKKE., MEN SVAER 31. MAJ 2016 EFTER KUNDENS TILBUD OM BETALING FOR EN LÅNE KOPI. JYSKE BANK FRABEDER SIG HENVENDELSER I DENNE SAG SE SAGEN I DAGBOGEN PÅ WWW.BANKNYT.DK Hvis jyske bank bare ville tale om disse eventyrlige små søde troværdigheds problemer, så kunne vi måske slippe uden om Byretten, det er jo latterligt at vi skal trække Jyske bank i retten vare for at bevare et par spørgsmål, Spørgsmål der er lige ud godteposen, som vi gerne vil have svar på, https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1 Listen opdateres før sagen kommer i Retten Her er en liste med møg-sager med Jyske Bank i centrum https://www.mja.dk/article/20131105/ARTIKEL/311059956

Nej vi holder ikke kæft
måske Jyske bank har lukket i og ikke vil sige et ord men på banknyt er der stof nok til en god historie

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

Mathias Toxværd Partner, advokat Linea R. Conforti Morten Schwartz Nielsen Jacob Roesen Michael Møller Nielsen Christian B. Elmer Henrik Stamp Nete Weber Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Carsten Brink Peter Sørensen Ulrik Bayer Christian Petri Claus Span­gen­berg Henrik Høpner Nicolai Fløe Jørgensen Partner, advokat Kjeld Jørgensen Annacarina Staunstrup Sebastian Rungby Torsten Hylleberg Philip Baruch Steen Raagaard Andersen Julie Flindt Rasmussen Jonas Tofte Bøn­der­gaard Lise Møller Zinck Anders Linde Reislev Kenneth Birkebæk Laursen Karina Enghaven Bentsen Chri­stof­fer Sidelmann Borg Lærke Bruun Hansen Esben Hansen Line Marie Mikalsen Veiby Kasper S. R. Andersen Mathilde Schmidt Denise Gosch Charlotte Urup Stol­ten­berg Joachim Lykke Dresner Marie Boyer-Søgaard Torsten Vagn Hansen Emilie Ipsen Christina Meyer Camilla Ikast Jessen Daniel Boalth Petersen Anna Lin­den­cro­ne Lundin Marta Valgreen Knudsen Cathrine Serup Raasdal Jakob Bax Sander Michael Møller Nielsen Julie Flindt Rasmussen Anna Lin­den­cro­ne Lundin Marta Valgreen Knudsen Helene Lønningdal Jacob Roesen Nicolai Fløe Jørgensen Carsten Brink Christian Petri Claus Span­gen­berg Sebastian Rungby Annacarina Staunstrup Esben Hansen Marie Boyer-Søgaard August Ikov Ulrik Bayer Kjeld Jørgensen Mathias Toxværd Lise Møller Zinck Line Marie Mikalsen Veiby Henrik Stamp Mathias Toxværd Henrik Høpner Lise Møller Zinck Denise Gosch Line Marie Mikalsen Veiby Steen Raagaard Andersen Daniel Boalth Petersen Christian B. Elmer Nete Weber Torsten Vagn Hansen Karina Enghaven Bentsen Lærke Bruun Hansen Mathilde Schmidt Kenneth Birkebæk Laursen Chri­stop­her Mortensen Claus Span­gen­berg Torsten Hylleberg Anders Linde Reislev Charlotte Urup Stol­ten­berg Emilie Ipsen Amalie Fallesen Morten Schwartz Nielsen Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Joachim Lykke Dresner Daniel Kim Rasmussen Chri­stop­her Mortensen Natasja Schreiber Fl­in­te­gaard Kasper S. R. Andersen Jeanett Svanholm Kørbits Bettina Cilius Paarup Linea Hjorth Chri­sten­sen Anastasiya R. Andersen Laura Tjørnemark Sofie Halskov Nielsen Jakob Bax Sander Peter Wossler Anja Ahlmann Anne Christine Leth Lone Borup Rasmussen Cristina Schramm Ozaki Anne-Marie Lyngholm Sarah Cliford Hansen Frederik Baungaard Chri­sten­sen Anne Vognsen Sune Reinert Weihe Annelis Chri­sten­sen Anne-Mette Johansen Birgitte Åkerström Charlotte Cramer Charlotte Windeballe Andersen Dorte Halken Henny Lykke Lisbeth Skifte Manja Revsbech Mette Lambert Sisse Thejll-Madsen Susan Plambeck Tanja Aabo Simonsen Peter Mejlby Henrik Pedersen Joachim Lykke Dresner Johanne Gjerløv Charlotte Urup Stol­ten­berg Jan Nickel Mette Wester­gaard Birgitte Åkerström Annette Zaar Annette Haugaard Ermina Silajdzic Dragana Stesevic Jannie Allerslev Søren Boesdal Josephine Repsdorph Møller Emma Ørnsø Fischer Astrid Juncher-Benzon Fatima Salih Anastasiya R. Andersen Anna Kragelund Camilla Martinsen Emma Ørnsø Fischer Ida Maria Strøm Josephine Repsdorph Møller August Ikov Linea Hjorth Chri­sten­sen Simone Blicher Skou Thomsen Anne Sofie Bitsch Hjortshøj Chri­stof­fer Korgaard Hansen Laura Tjørnemark Daniel Benjamin Pedersen Cecilie Sabine Clausen Andjela Pa­reza­novic Hadil El-Jamal Trine Jurek Hybel Sune Reinert Weihe Kalvebod Brygge 39 - 41 1560 København V info@les.dk +45 33 300 200 Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater har bistået Jyske Bank med million svindel.

Rettet 31-07-2021.

Lundgrens NIELS GRAM-HANSSEN. 💰.

Watch the Danish attorneys and banks, as there is evidence of organized crime, bribery and corruption in some of the largest danish companies, which try to stop the customer, who caught the Jyske Bank Group in gross fraud.

You as a journalist, who stumbles across this page, Banking – News. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks.

Do you want a exclusive true story, about danish banks’ use of fraud, and document false, corruption and bribery, among the largest danish banks as Jyske Bank by CEO Anders Christian Dam Danish law firms as Lundgrens lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers, then you should check this page out.

Do you have any questions, please contact me, by text message at.

Phone +4522227713.
You can find me here on my facebook profile.
Best regards Carsten Storbjerg Skaarup

Soevej 5. 3100. Hornbaek.

Denmark. DK.
📢

Warning. Hvor mange korupte advokater findes der i Lundgrens advokat partnerselskab, som vil skade deres klienters økonomiske interesser, og undergrave klientens økonomi for at dække over andre klienters bedrageri, som her hvor Lundgrens ved deres advokaters I-Loyale handlinger, dækker over Jyske Bank A/S kriminelle handlinger.

Læs testen og de delte links, så ser du at der i Lundgrens advokat firma, findes et hav af inhabile og Iloyale advokater, hvorfor du advares imod at stole på Lundgrens advokater, altså med minder du allerede er kriminel.

SIDEN I linket opdateres. med flere oplysninger om advokat nævnets medlemmer, som deres bestyrelses poster, og hvem der mindst sammenarbejder med Jyske Bank A/S.

Findes der medlemmer i advokat nævnet, som er ansatte eller partnere i Lundgrens advokater.

og / eller.

Lund Elmer Sandager advokater, og hvilke bestyrelser sidder de i.

Og hvor højt oppe i samfundet, finder vi de korrupte advokat virksomheder.

But why would the lawyer board, cover corrupt, incompetent and disloyal Danish lawyers, who cover crime committed by Danish banks.

Where several lawyer companies are involved, Lundgren’s lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers mention here, but there may well be more.

How big is the group of the many people that cover fraudulent businesses in denmark.

If you are looking for a job, or collaboration as a finance business partner with the largest banks.

Read more on BANKING NEWS. here you will find some of the best stock trades that you should refrain from.

Findes der medlemmer i advokat nævnet, som er ansatte eller partnere i Lundgrens advokater.

og / eller.
Lund Elmer Sandager advokater.

Hvorfor nævnet ikke ønsker at bringe smuds frem om disse advokatvirksomheder, og Advokat nævnet derfor frikender virksomheder for overtrædelse af god advokatskik, hvor egne medlemmer er ansat eller partnere, eller blot venskaber til.

Har nogle af nævnets medlemmer kontakt eller berøring med Jysk Bank A/S ? du kan jo selv se efter, måske nogle af de virksomheder medlemmerne kommer fra laver bankforretninger med Jyske Bank A/S  

Når tidligere klient, i Lundgrens advokater.

I 2018 og 2019. Bad Lundgrens  fremlægge over for domstolen, at Jyske Bank A/S står bag brugen af svig forretninger, og falsk. (altså dokumentfalsk.)

ER DET SÅ IKKE KLIENTEN DET BESTEMMER, nej ikke efter afgørelsen 2020-1932. 30-06-2021. En afgørelse der iøvrigt har præjudikat virkning på fremtidig klager, med samme klage forhold.

SELV OM ADVOKATNÆVNET SKRIVER AT KLIENTEN INTET BESTEMMER, SÅ ER BESTIKKELSE ALTSÅ IKKE IORDEN.

NÅR DETTE OPSLAG MED LINKS TIL BANKNYT, DELES, ER DET EN ADVARSEL MOD LUNDGRENS ADVOKAT PARTNERSELSKAB, og MOD LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER OG IKKE MINDST EN ADVARSEL MOD DANMARKS NOK STØRSTE KRIMINELLE BANK. JYSKE BANK A/S

Da NIELS GRAM-HANSSEN indgik en for Lundgrens advokater, stor million aftale med Jyske Bank A/S i en ejendoms handel til omkring 600 millioner danske kroner, var der reelt tale bestikkelse, som var skjult som returkommission.

Dette million sammenarbejde mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank A/S lykkedes det for de mange Lundgrens ansatte, at skjule overfor klienten, frem til 21. September 2019.

Hvor klienten opdager at Lundgrens advokater har en betydelig økonomisk interesse med Jyske Bank

Klienten der ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge en større svig og falsk sag imod Jyske Bank A/S, kan naturligvis ikke have et advokat firma, der sandsynligvis er korupte, og som nægter at svare klienten.

Og samtidig har Lundgrens bevidst og uhæderligt holdt klienten ude af sagen.

Hvilket advokat nævnet 30-06-2021. Ved nævnes afgørelsen. Skriver at det må advokater gerne, da det alene er advokaten som bestemmer over klienten, og bestemmer hvilket påstande klienten har, og hvilken Processkrifter vil dele med klienten.

Det lykkedes for Lundgrens advokater at skjule et af sagsøgtes Processkrift C. overfor klienten.

Samt at skjule overfor klienten, at Lundgrens advokat har fjernet klientens forklaring, klagens BILAG 62. LINK. Og BILAG 63.BILAG

Deslige fjerner Lundgrens Bilag’s listen, og indsætter de bilag som Lundgrens ønsker, samtidens med at Lundgrens advokater overtræder deres tavshedspligt, da Lundgrens deler flere navne, som klienten ønsker skjult.

Når du som klient har behov for advokat bistand, for at få fremlagt din sag.

Og skal finde en hæderlig, ærlig, habil, troværdig, loyal advokat, så skal du vide at du ikke kan stole på nogle af Danmarks største advokatfirmaer.

For når de største danske advokatvirksomheder, samtidig med advokat firmaet er blevet ansat, til for dig at fremlægge som her, en svig sag mod en sagsøgt Jyske Bank A/S.

Og så advokat firmaet vælger direkte at ændre i “dine” klientens anbringer, og fjerne dine vidner, kort sagt pille din sag fra hinanden.

Og det samtidig med at andre advokater fra samme “Lundgrens” advokatkontor, af Jyske Bank bliver betalt millioner af kroner, for at yde rådgivning til den samme juridiske klient.

Jyske Bank A/S

Selv om klager og klient ansatte advokat Lundgrens advokat firma til, netop at fremlægge flere svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S.

Så har advokatnævnet besluttet at, advokatvirksomheder gerne må bistå samme klient Jyske Bank A/S, i en anden sag til mange millioner kroner.

Selv om at advokaten, så ikke fremlægge nogle af klientens svig og falsk anbringer mod samme sagsøgte Jyske Bank A/S

Deslige med klienten 23-10-2019. Har opdaget at Lundgrens den 02-09-2019. Har ændret klientens afgørende påstand. AT SAGENS BILAG 1. ER PÅSTÅET FALSK, er ikke til hinder for at LUNDGRENS ADVOKATER. ÆNDRE KLIENTENS ANBRINGER. 

Klienten har kontinuerligt siden Lundgrens advokater blev ansat efter 30. Januar 2018, nedlagt påstand om at Sagens Bilag 1. Swap W015785. en rente bytte på 4.328.000 DKK er Falsk.

Swappen er ikke aftalt, den er ikke underskrevet, på trods af Jyske Bank koncernen, i dokument 16-07-2008. Og så. 24-07-2008 LINK. Og igen 30-07-2008 LINK. Har forsøgt at få kunden til at indgå den rente bytte med Jyske Bank A/S, såfremt at sagsøger og kunden vælger at optage det tilbudte underlæggende lån, der kunne rentebyttes.

Lundgrens skulle fremlægge at Jyske Bank har løjet overfor kunden, og at Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager, (der hvor advokatnævnets, medlem Henrik Høpner også er partner.) At Lund Elmer Sandager gentagne har fremlagt falske oplysninger over for domstolen, og har løjet at dette for swappen underliggende lån var optaget, som Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen her skriver. 2010 LINK. Og for domstolen også af Philip Baruch er blevet påstået omlagt, BILAG D. LINK, se side 2. Omlagt / ændre det bagvedliggende lån.

10/10-2018. Sagen er ændret til en svig og falsk sag. Lundgrens advokater svare aldrig på nogle mail. Omkring klientens anbringener.

Deler lidt af de i 5/6-2019. klagens fremlagte dokumenter.

Klientens påstande 06-12-2018- Bilag 40

8/7-2019. Bekræfter Emil Hald Vendelbo Winstrøm fra Lundgrens advokater, telefonisk, at forstå klientens anbringer.

Hør samtalen her DEL 1. LINK. &. DEL 2. LINK.

Lundgrens ansatte bekræfter 8/7-2019. Afskrivning af samtale med Emil Hald Vendelbo.

At have forstået at klientens anbringer mod Jyske Bank koncernen, er svig, og at sagens Bilag 1. Swappen W015785. fra 16-07-2008. Påstår klienten er falsk.

Den ansatte assisterende advokat Emil Hald ved Lundgrens, lover 8/7-2019. ikke at fremlægge nogle, uden at klienten er fuldstændig enige, hvilket Lundgrens advokater alligevel gør 2/9-2019, hvilket Lundgrens advokater så skjulte over for klienten, så har advokatnævnet vedtaget at dette ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Så når Lundgrens, uden klientens godkendelse, uden at medtage Klientens påstande, og direkte ændre klientens påstande, hvilket Lundgrens advokater i Ond Tro fremlagde i Processkrift 2/9-2019. Som værende klientens påstande, hvilke Processkrift Lundgrens advokater deslige nægter at udlevere klienten en kopi af, selv efter Klientens anmodning 5/9-2019.

Så når klienten 5/9. 2019. Spørger Lundgrens advokater, efter en kopi af Processkrift 2. Fra 2/9-2019. Og Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen ikke ud levere en kopi.

Så har advokatnævnet 30/6-2021. Afgjort at heller ikke dette er ikke en overtrædelse af god advokat skik. 

Klienten skriver ved BILAG 106. 11/8-2019. AT SWAPPEN 16-07-2008 PÅSTÅS FALSK.

12/8-2019. Klientens påstande.

21/8-2019. Klientens påstande.

23/8-2019. Klientens påstande.

27-08-2019. BILAG 115. Klientens påstande.

30/8-2019. Klientens påstande.

30/8-2019. gentager påstande om svig og gentager vidner

Lundgrens fremlægger 2/9-2019. Processkrift 2.

som ikke er det klienten ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge.

BEMÆRK. LUNDGRENS ADVOKATER HAR BLOT FREMLAGT, AT DER IKKE FINDES NOGET LÅN. BILAG er fra klagen LINK

Og derudover fremlægger Lundgrens advokater mod klientens påstande, at klienten har godkendt og indtrådt den swap W015785. Som klienten, kontinuerligt har påstået er falsk.

Når Lundgrens advokater ændre klientens anbringer omkring at Swappen af 16-07-2008. W015785. Som klienten påstår er falsk.

Til at Swappen W015785. er blevet aftalt og godkendt. Se Processkrift 2. Som Lundgrens advokater 2 september har fremlagt.

Og et Processkrift som Dan Terkildsen, heller ikke vil udlevere klienten en kopi af.

Og det selv om klienten 5/9-2019. Anmoder Dan Terkildsen om en kopi.

Dette ændrede Lundgrens til at, klienten har 16-07-2008. Indgået swappen med Jyske Bank. Se hele Processkrift 2. 02-09-2019. Hvilket Lundgrens advokater bevidst og uhæderligt skjuler overfor klienten, for at hjælpe sagsøgte Jyske Bank, der også er klient i LUNDGRENS ADVOKATER.

Denne måde som groft har tilsidesat deres klients påstande blev fremlagt og mere til, har advokat nævnet 30-06-2021. Afgjort ikke er overtrædelser af god advokat skik.

Hvilket også er fremlagt i klagen 2020-1932. Grundlovsdag 2020 over Lundgrens advokater.

Og med klientens primære påstand, som startet LINK. 30 november 2018. hvor klienten beder Lundgrens hjælpe med en sag, med flere svig forhold mod Jyske Bank. sagens Bilag 1. Swappen af 16-07-2008. Er falsk.

Er der intet at misforstå.

Da Lundgrens valgte at takke ja tak til Jyske Banks tilbud om sammenarbejde.

Var Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen, allerede få uger tidligere blevet antaget, til at fremlægge en betydelig svindel sag mod samme sagsøgte Jyske Bank A/S

Det lykkedes for Lundgrens advokater hvor flere medarbejdere, mindst ved Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Pernille Hellesøe, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Karoline Stampe Eriksen og Dan Terkildsen i en eller anden form, at sørge for at manipulere med klientens svig og falsk anbringer. 

Og både uhæderligt og iloyalt, at modarbejde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for brugen af svig og falsk blev fremlagt for domstolen.

Klienten har indbragt Lundgrens advokater for at være iloyale og korupte, og for at Lundgrens har modarbejde klientens retssikkerhed, for at ville tabe sagen.

Når Jyske Bank A/S så efterfølgende har bestukket Lundgrens advokater, skjult som returkommission, for at Lundgrens advokater skulle sørger for at klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S aldrig bliver fremlagt, men blot at ændre klientens svig påstande, og i stedet fremlægge at klienten har fået dårlig rådgivning, dette gjorde Lundgrens for at ville tabe sagen mod Jyske Bank, og for at skuffe i retsforhold.

Lundgrens advokater fortalte ved Dan Terkildsen 13-08-2019. Link med mail 20-09-2019, hvor klienten spørger om Lundgrens advokater har arbejdet for Jyske Bank, hvilket Lundgrens advokater ikke vil svare på. Så når Dan Terkildsen sagde at det var ikke nødvendigt at fremlægge nogle af de mange svig og falsk forhold, som Jyske Bank har udsat deres kunde for, er grunden naturligvis at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater.

Dan Terkildsen siger også at det kan man tage de nasty ting under fremlæggelsen.

Dan Terkildsen som siger efter at have læst de af klientens kontinuerligt fremlagt påstande, som her

LINK. 11-08-2019. Med  LINK 12-08-2019.

og 13-08-2019. Samt igen LINK 18-08-2019. at Swappen W015785. af 16-07-2008 er falsk. og frembragt ved svig.

Dan Terkildsen har til dette møde 13-08-2019. tager Jens Grunnet-Nilsson og Emil Hald Vendelbo Winstrøm med, disse skal formentligt lære at manipulere Lundgrens klienter, ligesom Dan Terkildsen selv gør det.

Lundgrens ansatte der gentagne gange har fået fremlagt klientens anbringer, som også 27-08-2019. og der med henvisning til beviserne mod Jyske Bank A/S for brugen af svig falsk og ond tro.

Hvilket Lundgrens advokater af Jyske Bank koncernen ved returkommission, er blevet betalt for at få fjernet i klientens anbringer mod Jyske Bank A/S.

Når Lundgrens advokater, har fået flere instrukser om, intet at fremlægge uden at klienten har godkendt det som fremlægges for domstolen, så er det for at sikker klientens retssikkerhed.

Klienten ved ikke på dette tidspunkt at Lundgrens advokater er korrupte, hvilket først opdages LINK. 21 september 2019.

Direkte imod klientens anbringen, fremlægger Lundgrens advokater 2. September, det stik modsatte af hvad Klienten skriver.

Når Lundgrens advokater 2. September 2019. Skriver i Processkrift 2. LINK.

At klienten 16-07-2008. har indgået en swapaftale W015785. på 4.328.000 DKK med Jyske Bank.

Så er det i direkte modstrid med klientens anbringen, der er skrevet kontinuerligt til Lundgrens, som 13-08-2019. Og så her igen LINK. den 18-08-2019. Hvor klienten igen påstår Bilag 1. W015785. 16-07-2008. ER FALSK

LINK. sms 23-08-2019 intet må fremlægges uden klientens godkendelse.

LINK. mail  med påstand 27-08-2019, og skriver at intet må fremlægges uden klientens godkendelse.

Så når de iloyale Lundgrens advokater i Processkrift 2. 02-09-2019. Direkte imod klientens påstande, fremlægger noget andet, har fjernet klientens vidner og derefter ikke vil udlevere klienten en kopi af Processkrift 2. September 2019. Og det på trods af at klienten LINK. 05-09-2019. Der anmoder Dan Terkildsen om en kopi af LINK. Processkrift 2.

Så svare Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen slet ikke, på denne anmodning.

Lundgrens svarer heller ikke på LINK. mailen 20-09-2019. Om Lundgrens advokater arbejder for Jyske Bank, der afholdes et møde i Lundgrens, hvor Dan Terkildsen bestemmer at klienten ikke har krav på noget svar, og Lundgrens fakturere klienten for at spørger.

Når så advokat nævnet sag. 2020-1932. i klage afgørelsen 30-07-2021. afviser alle klager mod Lundgrens advokater og Dan Terkildsen, så kan det næppe betale sig at klage over advokater fra Danmarks største advokatfirmaer, da advokatnævnet har fastsat reglerne for, hvad advokat nævnet giver deres medlemmer lov til, et udsnit står længere nede.

At advokat nævnet har Henrik Høpner som medlem, og Henrik Høpner er partner med Philip Baruch på samme advokat kontor hvor Lund Elmer Sandager gentagne gange har fremlagt falske oplysninger over for domstolen, så er det meget tænkeligt at advokat nævnet ikke selv er habile, men ønsker at holde hånden over de advokat virksomheder, som nævnets medlemmer selv er partner i.

Det er den danske elite, hvis medlemmer der dækker over andre kriminelle medlemmer, og derved er til hinder for at korrupte advokater, som Lundgrens advokat partnerselskab bliver stillet til ansvar, ligesom de løgnagtige Lund Elmer Sandager advokater, hvor Kristian Ambjørn Buus-Nielsen og Philip Baruch har dækket over Jyske Banks mange svig og falsk forbrydelser.

Når Lundgrens advokater skulle fremlægge at Partner Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager, gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold, som det ses i klagens Bilag. brevet 1 febuar 2019. LINK. Og Lundgrens advokater mod klientens instrukser ikke fremlagde nogle af klientens anbringer

Det bliver meget tydeligt, at Advokat nævnets medlem Henrik Høpner, der også er advokat i Lund Elmer Sandager advokater, hvor Henrik Høpner er partner i Lund Elmer Sandager advokater, der er kraftigt involveret, eller direkte indblandet i Jyske Banks million svindel, altså i den svig og falsk sag mod Jyske Bank A/S som Lundgrens advokater var ansat til at fremlægge, men hvor Lundgrens advokater desværre valgte at tage mod bestikkelse / returkommission fra Jyske Bank koncernen, mod ikke at fremlægge nogle af klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank A/S

Advokat nævnet kan ikke have læst eller sat sig ind i hele klagen.

Når advokatnævnet skriver at

NÆVNET HAR LAGT VÆGT PÅ.

At Lundgrens advokater blev fyret, efter at sagen var berammet til hovedforhandling, da Lundgrens 24 september 2019. blev fyret.

Dette er faktuelt forkert.

Fra 5 september 2019. Og frem til klienten 21. September 2019. Hvor klienten opdager at Lundgrens advokater med stor sandsynlighed er iloyale og korrupte, og til Lundgrens advokater bliver fyret 24. September, sagen var altså ikke berammet, da Lundgrens advokater, og Dan Terkildsen blev fyret.

Sagen’s faktiske forhold i klientens sag, hvilket Lundgrens blev ansat til at fremlægge.

Fremlægges først 4 maj 2020. Processkrift 3. Da klienten skulle prøve at finde en hæderlig advokat, blandt advokat samfundets medlemmer, og der findes tydeligt vis ikke hæderlige advokater i Hellerup ved Lundgrens advokat partnerselskab.

Og sagen berammes først 3 december 2020.

Sagens anbringer fremlægges ved yderligere et Processkrift 4. 23 december 2020. Og suppleres med et Processkrift 5.

Med nævnets afgørelse, hvor klagens 27 klagepunkter. Og de ubesvarede 26 opfordringer. Til Lundgrens advokaterr, som advokat nævnet samlet afviser, hermed fastlægger advokat nævnet nye og faste retningslinjer, for hvad en advokat må, og hvornår der er en overtrædelse af god advokat skik, eller de advokatetiske regler. 

Denne afvisning af klagen.

Som her er delt med bilag.

Har stor betydning for alle de danske advokater, som nu kan henvise til denne her afgørelse, for hvad danske advokater må i henhold til advokatnævnet.

Hvilket skal deles med landets advokater.

Og som Advokat nævnet selv bør skrive i advokat samfundets artikler.

Du kan som klient til de danske advokater, ikke stole blindt på nogle af de store danske advokatvirksomheder, det er hvad Danskerne må acceptere efter advokat nævnets medlemmer har afvist alle 27 klage punkter over Lundgrens advokater.

ET STORT PROBLEM FOR KLIENTENS TILLID TIL DANSKE ADVOKATVIRKSOMHEDER.

Efter advokatnævnets afgørelse, på klagen over Lundgrens advokat og partner Dan Terkildsen.

Giver advokatsamfundet de danske advokater, ret til i vidt omfang selv ret til at bestemme hvad der skal fremlægges, og hvem der skal vidne.

Advokat nævnet skriver desuden. Der må indrømmes en advokat betydelig rammer.

Altså en advokat må gøre hvad Advokaten selv vil, og ikke hvad klienten har ansat advokaten til.

Når advokatnævnet med medlemmer, der er placeret i store advokatvirksomheder, har besluttet for advokatnævnet, at det ikke er klienten selv som bestemmer, men alene advokaten, som klienten har ansat der bestemmer alt, bør du undgå disse advokater, jeg har været smadder heldig at kunne finde en advokat som er hæderlig og ærlig, hvilket er ret svært at finde. 

Det er ikke klienten som bestemmer over sin egen sag, men alene advokaten.

Er at:

Advokater behøver ikke at svare klienten.

Advokater behøver ikke dele sagsøgers processkrifter, med klienten.

Advokater behøver ikke dele sagsøgte’s processkrifter, med klienten.

Advokater behøver ikke at dele retsbøger med klienten.

Advokater må gene ændre klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det.

Advokater må gerne indkalde andre vidner end dem klienten har sagt, uden at oplyse klienten noget om det.

Advokater må gerne indkalde andre vidner, uden at oplyse klienten noget om det.

Advokater må gerne vildlede klienten.

Advokater må gerne lave Bilag’s rod.

Advokater må gerne skrive taxa regning på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokat samfundet, har 30 juni 2021. besluttet ved 5 medlemmer af advokat nævnet.

At klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer.

DÆKKER ADVOKATNÆVNET OVER KORRUPTE OG ILOYALE ADVOKATER, DER ER MEDLEMMER AF ADVOKATSAMFUNDET. 

Formoder da at alle medlemmerne af advokatnævnet er helt enig i, at det alene er en klients advokat der bestemmer, og ikke klienten. Nævnet bør være klar til at besvare henvendelser, når de og medlemmerne orienteres om konsekvenserne af afgørelsen, der er til stor skade for klienterne retsstilling, og er en afgørelse der er til skade for den enkelte danskers retssikkerhed.

Her ved Formandskabet.

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand). / 

Landsdommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret (næstformand). / 

Dommer Ole Høyer, Retten i Aalborg (næstformand). / 

&

HER KAN DU LÆSE MERE OM NÆVNETS MEDLEMMER:

Om de medlemmer der er udpeget af justitsministeren, også er helt enig i at det er advokaterne som alene, og helt suverænt bestemmer over hvad klientens påstande og anbringer er, og at disse advokater derfor ikke behøver at svare klienten, eller delagtiggøre klienten i hvad advokaten agter at fremlægge, og uden fuldmagt må ænder i alt det klienten vil have fremlagt, og gerne må nægte at udlevere Processkrifter til klienten.

Seniorkonsulent og næstformand Per Jensen, Forbrugerrådet Tænk. – .

2. viceborgmester Henrik Rønnow, Kommunernes Landsforening. -.

Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv. -. 

Regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard, Region Syddanmark. -.

Juridisk konsulent Thea Lyskov Søndergaard, SMV Danmark. -.

Kontorchef Anita Hørby, Social- og Indenrigsministeriet. -.

Fagleder Morten Qvist Fog, Dansk Industri. -.

Seniorjurist Maria Liljeqvist, Forbrugerrådet Tænk. -.

&.

De medlemmer der er valgt af Advokatsamfundet, er de også alle sammen enige med, advokatnævnets afgørelse, at det er advokaterne som bestemmer suverænt over hvad klientens påstande er, uanset at det er en krænkelse af klientens retssikkerhed. ? :  

Advokat Birgitte Frølund, Hellerup. Horten advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Henrik Høpner, København. Lund Elmer Sandager. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Linda Hebo Lange, Holbæk. Herbst Thoregaard & Lange Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Anders Quistgaard, Odense. Quistgaard Advokatfirma. –

Advokat Lars Lindencrone Petersen, København. Bech Bruun advokater. –

Advokat Jens Steen Jensen, København. Kromann Reumert advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Gert Dyrn, Fredericia. Stage advokatfirma. –

Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Auning. paragrafadvokaterne. –

Advokat Lars Kaasgaard, Viborg. Leoni Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Og også

Om Advokatnævnets stedfortrædere:

Alle er enige i at afvise klagen over Lundgrens advokater, klagen er vel begrundet, og dokumenteret, kan de samlede medlemmer jo samlet tage stilling til.

Højesteretsdommer Jan Schans Christensen. –

Landsdommer Dorte Jensen. Dommer Mette Søgaard Vammen. –

Advokat Anne Sophie Vilsbøll. –

Advokat Maryla Wroblewski. –

Advokat Pernille Bergholt Buhl. –

Advokat Steffen Nielsen. –

Advokat Lotte Lindahl Andreasen. –

Advokat Jacob Pinborg. –

Advokat Carsten Pedersen. –

Advokat Erik Østergaard-Nielsen. –

Advokat Peter Fogh. –

Advokat Ulrika Folkmann-Schjerbeck. –

Advokat Michael Meyn. –

Advokat Jens Jørgen Viuff. –

Advokat Jonna Hjeds. –

Advokat Johan Johnsen. –

Advokat Lars Rieck Sørensen. –

Advokat Tina Bach. –

Advokat Lene Brun. –

Direktør Morten Frihagen. –

Seniorjurist Jakob Steenstrup. –

Statsaut. revisor Søren Skov Larsen. –

Seniorchef konsulent Lars Frolov-Hammer. –

Byrådsmedlem Lone Ravn. –

Chefkonsulent Ole Sellmer Sørensen. –

Jurist Anne Dehn Jeppesen Byrådsmedlem Thyge Nielsen. –

Om alle disse nævnte fra advokatnævnet, så alle sammen er enige, i at Lundgrens advokater ved deres partner Dan Terkildsen og ansatte i øvrigt ikke har overtrådt nogle af de advokat etiske regler. ?. 

Da kun 5 af disse medlemmer har besluttet at for advoknævnet at afvise alle klagepunkter.

Ville det være interessant at vide hvem de er, og om også de øvrige medlemmer er helt enige, da afgørelsen giver de danske advokater ret til at modarbejde klientens påstande mod en sagsøgt bliver fremlagt i domstolen.

I afgørelsen at det ikke er klienten som bestemmer over sin egen sag, det gør alene advokaten, som ikke behøver at inddrage klienten, i hvad advokaten foretager sig.

Alt dette må du spørge advokatsamfundet om.

Advokatnævnets afgørelse som har præjudikat virkning for andre klager med samme klage forhold, og åbner nemlig betydelig muligheder, for at advokater, frit kan tage mod bestikkelse under dække som returkommission, for at modarbejde deres egen klienter, ved intet at fremlægge, men bevidst og uærligt kan modarbejde klienten, ændrer i klientens påstande, for at skade klientens sag, der her mindst kan sætte Danmarks anden største bank, Jyske Bank under skærpet tilsyn, for at lave dokumentfalsk og bedrageri, hvilket Lundgrens advokater skulle fremlægge som brug af svig og falsk.

Man kan vel godt sige at Jyske Bank har lavet undergravende virksomhed ,for at kunne tage deres kundes private ejendom og udlejningsejendom, selv kundens hjemmesider som denne her, ville Jyske Bank have da banken ved Casper Dam Olsen ved et grin satte fingeren hvor kunden var blevet afkrevet en underskrift.

Og sagde se jeg har også taget pant i dine domæner, Casper Dam nærmest grinede af kunden som var svækket efter sin livstruende sygdom, eller hvad en hjerneblødning på 2,5 cm er betegnet som.

Kort efter sender Anette Kirkeby kunden med sin bemærkning.

Nu er du også blevet en dårlig kunde.

Kunden som ikke ved at Jyske Bank, har udsat ham for million svindel, ved hjælp af dokumentfalsk, bliver sendt til afvikling ved den grønne slagter i Silkeborg.

Hvor Birgit Buch Thuesen står klar med yderligere krav, og nægter iøvrigt kunden at tage advokat forbehold.

 

Bedste hilsner.

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100. Hornbæk

Danmark DK

 
Copyright © Profil Web Design | www.pwd.dk | Design af zeeland.dk