11-02-2022. Kære statsminister Mette Frederiksen, jeg vil hermed gøre det til dit og statsministeriets øverste ansvar, at den danske stat, dækker over Jyske Bank’s mange strafbare lovovertrædelser, samt at statslige institutioner benytte sig af en bank, som statsministeriet ved, har lavet dokumentfalsk, bedrageri, vanhjemmel, udnyttelse, bestikkelse, mandatsvig osv. Jyske Bank ændre ikke deres forretnings metoder sålænge myndighederne dækker over bankers lovovertrædelser.

The case on www.banknyt.dk that can close Denmark’s second largest bank, if the Danish state and the Prime Minister’s Office no longer want to cover this Jyske Bank’s crimes.

Fre. 11. feb. 2022 kl. 20.41

Kære statsminister Mette Frederiksen samt statsministeriet.

Statsministeriet • stm@stm.dk
fm@fm.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
REU@ft.dk
folketinget@ft.dk
post@domstolsstyrelsen.dk
kf@nationalbanken.dk
nationalbanken@nationalbanken.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
pso@nationalbanken.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk

Retsudvalget, og alle i Folketinget, Finansministeriet, Domstolsstyrelsen, advokatsamfundet, Finanstilsynet, Nationalbanken, og aktionærer som Atp, og alle jer andre som modtager denne her e-mail.

 

Hjælp danskerne der bliver udsat for svig, og stop med at hjælpe den som stå bag brugen af svigagtig optræden.

 

Jeg stopper ikke min kamp for at stoppe Jyske Bank I at udsætte bankens kunder for bondefangeri osv.

Kan i se at her her noget alvorligt galt med samfundet, som går ud over de kunder som kommer på tværs af de stærkeste og største kriminelle danske virksomheder.

Denne her sag lukke måske Jyske Bank, er det derfor i dækker over bankers strafbare lovovertrædelser, men hvad med retssikkerheden, vil statsministeriet offer den for at redde Jyske Banks tilladelse til financial virksomhed i Danmark.

Mailen er ok, og lang.

Sig da hvis jeg er galt på den, så retter jeg op, ellers bliver det her kun være, som jeg sagde til Mette Marie Nielsen fra Lundgrens advokater 18-12-2018, som iøvrigt fik job i den danske bank.

Og den er spækket med gode videoer se dem, og fotæl mig og jeg har overtrådt injurier loven, og om jeg har udsat Jyske Bank og deres advokater og leder Anders Christian Dam for bagvaskelse.

🤣🤣🤣🤣🤣

Disse 2 vidioer er blot 8 måneder gamle.

https://youtu.be/eKha94OYWBA

😄

https://youtu.be/ayu9Ajaq3rM

Kom nu og svar om det er forkert af mig at prøve at tale til Jyske Bank.

Når men læs nu, og kommer Jyske Bank ikke til mig, vil i så sige til Jyske Bank at jeg gerne vil i kontakt og dialog.

Mailen er lang og seriøs, men uanset at jeg er ordblind, så anmoder jeg om at i nøje vil undersøge alle mine oplysninger og påstande mod Jyske Bank og Lundgrensadvokater, vil i som den danske stat være med til, at danskere som mig i årevis skal køre rundt og råbe op, uden en eneste af jer har turde at svare.

Og husk hvis nogle af jer, føler at det er mig som overtræder straffeloven, og ikke Jyske Bank, så kommer i bare.

😄

https://youtu.be/wQ-8u7jQ26E

😁

https://youtu.be/CCzuKtANSoo

😁

https://youtu.be/NZmVSXGtJsw

😄

https://youtu.be/OTu4NzZ5t-I

😄

https://youtu.be/D8IZIVWGGLE

😁

https://youtu.be/wZp98WwqUlI

😊

https://youtu.be/8GeMpSTQ0qs

😊

https://youtu.be/lr9D2X_zYow

😁

https://youtu.be/NumB9Miztnk

😁

Jeg deler denne mail også på www.storbjerg.dk og www.banknyt.dk

Mailen er derudover til alle CC. modtager.

Mailen her er dog første og fremmest til statsministeriet og folketinget samt statsminister Mette Frederiksen.

Og også til alle Lundgrens advokater 

Jeg har overført 100.000 dk. Til Dan Terkildsen for at han skulle fremlægge det min nye advokat har fremlagt, vil i have kampen med mig i retten, nu i har stævnet sagsøger for 132.000 dkk mere 

Dette her kommer til at blive en størrer krig, jeg vil have mine 100.000 dkk tilbage, og i vil have 132.000 dkk mere, for at være dybt korrupte, og være blevet bestukket af Jyske Bank, for at skade sagsøgers anbringer mod Jyske Bank.

Jeg beder samtlige partnere i Lundgrens advokater om at overveje jeres forretningsmetoder, omkring jeres kammerateri og broderskab som i bruger når i har taget mod bestikkelse.

Jyske Bank er med på CC.

Men de er med stor sandsynlighed stadig ligeglade, og satser vel på at staten og myndighederne herunder statsministeriet, fortsat vil dække over denne her stadigvæk voksne, hvad jeg siger nu er en skandale for Danmark som nation.

ths@lundgrens.dk
tkr@lundgrens.dk
shi@lundgrens.dk
sdr@lundgrens.dk
pem@lundgrens.dk
pcc@lundgrens.dk
pbn@lundgrens.dk
pmo@lundgrens.dk
nri@lundgrens.dk
nwk@lundgrens.dk
ngh@lundgrens.dk
nbs@lundgrens.dk
mg@lundgrens.dk
mma@lundgrens.dk
mki@lundgrens.dk
lkj@lundgrens.dk
kra@lundgrens.dk
djur@lundgrens.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • dat@lundgrens.dk
csc@lundgrens.dk
ama@lundgrens.dk
afw@lundgrens.dk
ATV@lundgrens.dk
bankdata@bankdata.dk
Jura og Forretning • jur@domstolsstyrelsen.dk
direktion@jyskebank.dk
juridisk@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
saoek@ankl.dk
post@domstolsstyrelsen.dk
kmj@atp.dk
mads.lebech@apmollerfonde.dk
media@lego.com
morten.messerschmidt@ft.dk
pernille.vermund@ft.dk
EMW@lundgrens.dk
metnie@danskebank.dk

Og har delt denne her mail med et par stykker mere.

 

Jeg anmoder kraftigt at alle poliktikerene, altså jer alle sammen og Statsministeriet, nøje læse og gennemgå alle mine beskyldninger mod Jyske Bank og deres ansatte, ledelsen og direktionen ved CEO Anders Christian Dam.

Samt mine beskyldninger imod Lundgrens advokater for at være korrupte, hvilket også er delt på www.banknyt.dk

Og iøvrigt vil jeg anmode at Statsministeriet og Justitsministeren justitsministeriet om at 

bekræfte eller afkræfte 

Hvad jeg i mailen længer nede skriver ikke er en overtrædelse af god advokatskik, læs også links til opslag.

Eftersom advokat samfundet nægter at offentliggøre deres afgørels i klagen med dato 05-06-2020. / 2020-1932, som stiller store spørgsmål til danskernes retssikkerhed, når disse retter henvendelse til et dansk advokat firma for at få hjælp.

Som min sag med stor tydelighed viser, kan danskerne ikke stole på advokater fra det danske advokat samfund, eftersom her har advokatnævnes formand Martin Lavesen fra DLA Piber advokater, sammen med advokatnævnets formand, højesteretsdommer Kurt Rasmussen.

Der begge er enig i

At det er advokaten som alene bestemmer,  hvad en klient må få fremlagt i retten, som i min sag mod Jyske Bank.

Og at advokater frit kan handle efter hvad advokaten, selv måtte ønske, og det er uden betydning at samme advokat kontor også har taget et million sammenarbejde for modparten i en sag.

Og at klienten må stole på advokaten, Lundgrens.

Også selv om advokaten Lundgrens, skjuler for klienten, og nægter at oplyse klienten noget om, at en anden partner i samme advokat kontor Lundgrens, arbejder for den sagsøgte Jyske Bank i en anden sag, og som en anden advokat i Lundgrens har en stor million kontrakt med Jyske Bank.

Advokat nævnet og advokat samfundet er enige I at 2. partner i samme advokat firma, som i min sag godt kan arbejde samtidig for både Sagsøger og sagsøgte.

Jeg skal anmode at staten og statsministeriet bekræfte at det ikke er en overtrædelse af god advokatskik, og at afgørelsen 2020-1932 bliver offentliggjort.

Jeg tvivler på at højesteretsdommer Kurt Rasmussen har fortolket retsplejeloven omhandlende god advokatskik og advokat samfundet fortolkning af god advokatskik korrekt, og inden jeg skriver til EU vil jeg spørger statsministeriet og statsminister Mette Frederiksen.

Har jeg misforstået rigtigt hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat, se hvad jeg skriver nede i mailen.

Og vil statsministeriet venligst sørger for at advokat nævnet offentliggøre denne afgørelse fra klagen 05-06-2020

DENNE AFVISNING ER SKJULT, MEN DA DEN HAR PRECEDENT FOR ANDRE KLAGER AF SAMME KLAGE FORHOLD, SKAL DEN OFFENTLIGGØRES.

Hvilket Martin Lavesen nægter, da blandt andet højesteretsdommer Kurt Rasmussen har afvist klagen over Lundgrens advokater og Partner Dan Terkildsen.

 

Jyske banks fundament er falsk. Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #

30 januar 2019. Jyske Bank bilen på besøg i Silkeborg, her fra klagen 05-06-2020 kan du finde en stor materiale samling, om de korrupte Lundgrens advokater og den kriminelle Jyske Bank.
Men se lige her Philip Baruch skriver til Dan Terkildsen 2 februar 2019. Hvor Jyske Bank beskylder mig for at lave strafbare handlinger.

Dan Terkildsen giver mig ikke en kopi af brevet, og roser istedet mine Jyske Bank bil reklamer, jeg ved ikke at Lundgrens advokater allerede arbejder for Jyske Bank, det opdager jeg først 21 september 2019, hvor Lundgrens advokater har fået en mulighed, for at selv fortælle om dette samarbejde mellem Jyske Bank og Lundgrens, men dette vil Dan Terkildsen ikke oplyse om, og derfor sparkes Lundgrens advokater sent 24 september 2019. Ved mail ud, for at være korrupte.
Jeg vedhæfter en hurtig begrundelse for at have sparket de korrupte Lundgrens advokater ud.


Det giver i dag bedre mening, når en fra bagmanden politiet sagde, at ville politiet ikke efterforske Jyske Bank for de kriminelle forhold, så var det politisk besluttet.

Og en chef en stor dansk bank sagde, du kan ikke gøre Jyske Bank noget.

Dengang vidste jeg jo ikke at folketinget have besluttet at også dække over, når banke laver strafbare handlinger, og dermed er kriminelle, så må de ikke udsættes for efterforskning og strafforfølgning.

YouTube video nr. 2. 18. September. 2021. Videoen ovenfor kan også ses på YouTube på dette LINK.

🗣

Mail 11. Februar 2022. kl. 16.30 Til.

Statsministeriet • stm@stm.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
fm@fm.dk
nationalbanken@nationalbanken.dk
kf@nationalbanken.dk
finanstilsynet@ftnet.dk

CC:

pso@nationalbanken.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
Jura og Forretning • jur@domstolsstyrelsen.dk
bankdata@bankdata.dk
kmj@atp.dk
Samt til pressen.

Kære Mette Frederiksen

 

Jeg henviser til min seneste mai, til statsministeriet onsdag 9 februar, hvilket hverken du eller andre stadig ikke har regeret eller svaret på.

Myndighederne har ikke svaret på en eneste henvendelser, som løbende er sendt siden 1 maj 2019.

 

Altså det var før jeg opdagede at Jyske Bank også havde bestukket Lundgrens advokater, til at holde mig ude af sagen BS-402/2015-VIB mod Jyske Bank A/S, og at Lundgrens advokater ikke ville fremlægge sagsøgers anbringer, for at ville skuffe i retsforhold, og på den måde hjælpe Jyske Bank med at slippe godt fra bankens bedrageri.

Disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank skal ikke overholde dansk lovgivning, som giver frikort til danske banker, for at begå økonomisk organiseret kriminalitet, såsom bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, grov udnyttelse, og bruge bestikkelse vel og mærket uden at staten statsministeriet eller de danske myndigheder og institutioner vil blande sig. Og når hele Christiansborg med alle poliktikerene og Statsministeriet ved Mette Frederiksen har givet tilladelse til at banker gerne må lave groft udnyttelse, og kriminalitet uden at måtte udsættes forefterforskning og strafforfølgning, så er det en angreb på danskernes retssikkerhed, derfor skal andre nationer og udenlandske virksomheder vide, at den danske stat, samt regeringen ved statsadvokaten Mette Frederiksen, bevidst dækker over den kriminalitet, som danske banker laver.

Mette Frederiksen, what will you and the the Ministry of State do, when you and Christiansborg have been presented with clear evidence ?

That one of these 6 banks is Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFredit and Sydbank.

Has forged documents, fraud, exploitation, deception, mandate fraud, and has paid Lundgren’s lawyers a bribe, so that Lundgren’s Dan Terkildsen was not allowed to present the plaintiff’s fraud allegations against Jyske Bank.

What will the Danish state and prime minister do, will you continue to cover up criminal Danish banks, or will you soon stop Jyske Bank, to be able to deceive more companies and customers.

I ask then this case should be shared, with the nations that trade with Danish companies.

 

Vil i være så venlige alle sammen, at se den video jeg sendte i onsdags, i får her igen linket.

 

 

Og gense disse 4 små videoer som er delt 1 oktober 2021.

Video 1 af 4.

1/4. Her et link til YouTube video Søndag 01-10-2021.

🗣️

Video 2 af 4.

2/4. Her et link til YouTube video Søndag 01-10-2021.

⚠️

Video 3 af 4.

3/4. Her et link til YouTube video Søndag 01-10-2021.

💣

Video 4 af 4.

4/4. Her et link til YouTube video Søndag 01-10-2021

 

 

Del Venligst mine videoer.

YouTube video nr. 1. september. 2021. Nr. 1. Videoen ovenfor kan også ses på YouTube på dette LINK.

🤣

Såfremt det ikke lykkedes at få kontakt og dialog med Jyske Bank, og dem der dækker over den kriminelle danske bank Jyske Banks forbrydelser, herunder den danske stat, iværksættes en større kampagne. Denne kampagne vil omhandle Danmark som et korrupt samfund, hvor kriminalitet udført af store danske virksomheder, støttes af den danske stat og regeringen der nægter at blande sig, med henvisning til denne sag på www.banknyt.dk Dette er en generel advarsel, stol ikke på danske virksomheder, du kan ikke vide hvilken af dem som benytter sig af udnyttelse og bestikkelse. Når du advaredes imod danske banker og store danske advokat virksomhed, så er det ikke uden grund, men hvorfor du ikke kan stole på de danske virksomheder, som bevisligt direkte har lavet Dokumentfalsk, Bedrageri, Fuldmagtsmisbrug, Vanhjemmel og brugt Bestikkelse. Kampagnen rettes direkte mod Jyske Bank koncernen, og dem der har været passive, eller dirækte været medvirkende til at kriminelle danske virksomheder som den danske bank Jyske Bank ikke stoppes, herunder de danske myndigheder og politikere samt regeringen Statsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet Nationalbanken, Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater. A.P. Møller - Mærsk, Danske Bank, Novo Nordisk, DSV, Vestas, Arla Foods, Coop Danmark, Jysk, Salling Group, Grundfos og andre store danske virksomheder er ikke målet for kampagnen, men jeres kunder vil måske se den, og stille spørgsmål til den bestikkelse som store danske organisationer anvender i deres jagt efter penge.

Warning Campaign that comes if and directed at the Jyske Bank Group, and those who have been passive, or directly involved in the criminal Danish companies that the Danish bank Jyske Bank is not stopped, including the Danish authorities and politicians and the government, the Prime Minister, The Ministry of Justice, the Ministry of Finance Denmarks Nationalbank, and those directly involved and active in Jyske Bank’s continued fraud, including Lund Elmer Sandager and Lundgren’s lawyers.

Dette her er ganske enkelt alvorligt for danskernes retssikkerhed, og så er det blevet en kæmpe skandale for Danmark, at staten og statsministeriet ikke selv kan indse det er samfunds skadelig virksomhed, når de danske myndigheder dække over banker som har overtrådt straffelovgivningen.

 

Hvis den danske stat og også domstolsstyrelsen er uenige i det jeg siger er loveovertrædelser, så kan kan vi for min skyld gerne allerede nu inddrage den europæiske domstol, da jeg ikke mener at det er foreneligt at de danske myndigheder ved kammerateri både dækker over bankers kriminalitet, og så påstår at være en retsstat.

 

Jeg vil hermed tilbyde statsministeriet at komme ind til jer, altså til statsminister Mette Frederiksen og statsministerens kontor, og det fremlægge hver især af jeres medarbejdere og jurister, dokumentation med henvisning til loven, at Jyske Bank er kriminelle som jeg siger i de mange forskellige vidioer.

 

Selv om mine videoer, som er delt i disse LINK. nok er sjove og ret dårligt lavet, så mener jeg ikke der er noget at grine af.

Read here the page from 30-10-2021. which I 1 February 2022. sent to the Prime Minister’s Office, the Ministry of Justice, the Ministry of Finance and the Danish Financial Supervisory Authority and the Danish National Bank and others, if you want a copy of the entire email then send an SMS with your e-mail to +4522227713.

🦬

WATCH ALL THE SHARED VIDEOS FOR THE JYSK BANK GROUP HERE ON THIS LINK.

⚔☠⚔

See the pictures of Jyske Bank cars here on Google, advertisements about Jyske Bank’s crime, which since 2016. have been read on the running advertisements which mainly run in North Zealand and Copenhagen, without any comment from Jyske Bank and authorities and Denmark’s Nationalbank, as it is the truth about corrupt Denmark. HERE ON THIS LINK.

🤣

FREE ADVERTISING FOR DANISH BANK JYSKE BANK. PICTURES MAY BE REPRODUCED WITH SOURCE INFORMATION JYSKE BANK WWW.BANKNYT.DK

💣

And in this LINK. Can you find more video advertisements that are a warning against trading with Danish bank Jyske Bank, where CEO Anders Christian Dam makes it clear that Jyske Bank will not stop cheating and deceiving the bank’s customers.

fundamentet i Jyske Bank, troværdighed, hæderlig, ærlig, loyal, loyalitet, kundeservice i Jyske Bank. / Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

 

 

Jeg kæmper for at ingen andre skal udsættes for bankers kriminalitet, og skulle kæmpe lige som jeg gør.

 

For hvor mange har i som myndigheder kvalt, ved at modsætte jer, at disse danskere kunne få retssikkerhed og retfærdighed, når jeres kammerateri er til for at dække over hinanden.

 

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

Ikke en eneste af jer, har på noget tidspunkt ville svare mig på nogle mine spørgsmål og påstande, i har ikke engang ville tale med mig, hvilket blot understreger at her er der nogen meget alvorligt galt.

PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKATFULDMÆGTIG BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB KRAG NIELSEN ADVOKAT (H)PARTNER JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER KRISTOFFER SAUGMAN ADVOKATFULDMÆGTIG L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE-LOUISE HOUVENAEGHEL OSTROWSKI LEGAL TRAINEE MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42.

Remember now. A false or corrupt lawyer is a threat to the Danish legal community.

I hope you have fun when I write that both Lundgren’s lawyers and Lund Elmer Sandager’s lawyers have directly contributed to Jyske Bank’s fraud against their clients, so I have no comment, I am afraid that the truth will come out that both Dan Terkildsen and Philip Baruch are part of the bribe Jyske Bank has paid Lundgrens for not presenting my fraud case against Jyske Bank.


Også de korrupte Lundgrens advokater skal jeg bruge tid på, de vil have 230.000 dkk. For at have hjulpet sagsøgte Jyske Bank, med ikke at fremlægge sagsøgers svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S.

Hvilket højesteretsdommer Kurt Rasmussen syntes er god advokatskik, eller ihvertfald ikke er en overtrædelse af god advokatskik.

 

Faktum er at Lundgrens advokater er korrupte, og dette dækker domstolsstyrelsens ansatte ved Kurt Rasmussen over, og vedtager sammen med de øvrige advokater, som er medvirkende til at dække over det korupte Lundgrens advokatfirma, at sagsøger skal betale Lundgrens advokater 230.000 dkk for ikke at fremlægge klientens anbringer mod Jyske Bank.

Jeg skal bare have de 100.000 dkk tilbage før jeg overhovedet vil medvirke til at stoppe med at skrive sandheden om.Lundgrens advokater, som er Iloyale og udspekulert samtidig med de er dybt korrupte, da disse valgte at gå i seng med fjenden af det danske samfund Jyske Bank A/S

 

Sagsøger der måtte have et nyt advokat firma på, og fandt en advokat som var hæderlig, og ikke som de korrupte Lundgrens advokater, sagsøger måtte starte om, for at få sat sagsøgers hæderlige advokat ind i sagen, og fik nu fremlagt sagsøgers anbringer.

 

Mens sagsøger kæmper mod Jyske Bank A/S, bare for at få sine penge tilbage det handler blot om 100.000 dkk, alt i mens Statsministeriet ønsker at dække over Jyske Banks forbrydelser.

 

Så skal sagsøger også kæmpe imod de korrupte Lundgrens advokater, som efter at sagsøger i januar / februar 2018. ansatte Lundgrens advokatfirma til at fremlægge en svig og falsk sag imod Jyske Bank.

For så 18 måneder efter den 2.  september 2019. finder klinten ud af at Jyske Bank i foråret 2018. købte Lundgrens advokater, til at arbejde for sagsøgte Jyske Bank, hvilket gør at Lundgrens advokater allerede i starten af 2018 har modarbejdet klienten, og modparten i sagen mod Jyske Bank, som handler om millionsvindel, hvilket Jyske Banks ledelse, ved returkommission bestak Lundgrens advokater for ikke at fremlægge for domstolen.

 

De korrupte Lundgrens advokater der har stævnet sagsøger / den tidligere klient, for at få de ialt 232.000 dkk for blandt andet.

Ikke at have fremlagt klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank.

Ikke at have delt alle sagsøgers processkrifter med klienten.

Ikke at have delt alle sagsøgtes processkrifter med klienten.

For ikke at ville udlever kopier af alle retsbøger, på trods af anmodninger om aktindsigt fra klienten.

For at indlevere processkrifter til domstolen, uden klientens godkendelse, selv om klienten tydeligt i både sms, brev og Mail klart havde givet instruks til Lundgrens, at intet måtte fremlægges domstolen uden det var godkendt af klienten.

For at have skjult over for klienten, at Lundgrens advokater var blevet ansat og købt af sagsøgte Jyske Bank til at rådgive i handel til 600.000.000 dkk.

Alle i #jyskebank Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Fundamentet i Jyske Bank, troværdighed, hæderlig, ærlig, loyal, loyalitet, kundeservice i Jyske Bank. Jyske Bank ansatte Lundgrens advokat firma som kort tid forinden, var blevet ansat til at fremlægge nogle svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S. Det var skide smart, må ledelsen have tænkt

Selv om Lundgrens partner står bag, at Lundgrens advokater gav Jyske Bank rådgivning i handel for 600 millioner danske kroner, og dette var efter at sagsøger ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge en svig og falsk sag imod samme Jyske Bank, så har ikke en af parterne i Lundgrens advokater nogle dårlig smag efter at have modtaget millioner I returkommission, og af partner Dan Terkildsen, efterfølgende modarbejde klienten.

 

Vil den danske regering altså statsministeriet samt folketinget, fortsætte med at stikke hoved i jorden, og på den måde dække over kriminelle danske banker, og dækker over bankers brug af bestikkelse, som da Jyske Bank bestak de korrupte Lundgrens advokater, for at lade offerne alene om at kæmpe imod, det kammerateri og korruption, samt broderskab der reelt styrer Danmark.

Lundgrens, Lund Elmer Sandager, Jyske Bank. Share our call for help, but just for your information some have been blocked BANKNYT.dk on facebook, perhaps to cover the Danish criminal banks, and to hide the truth that Danish police will not investigate Danish banks that are reported for Fraud and Document Fake. - Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken :-)

In the most prominent money-laundering case, Raul Arashukov, an adviser to the head of a Gazprom subsidiary, was detained on an allegation of stealing Rbs30bn ($460m) worth of gas. His son Rauf Arashukov was also detained. Father and son deny the allegations and remain in detention. While this money-laundering case is unlikely to have led to Monday’s top executive departures, it adds to the unsettled atmosphere at the gas producer. “We are talking about full-scale changes,” a London-based analyst said of the executive departures. “It is unlikely they were linked to the Arashukovs’ case. “But perhaps this case simply exhausted the patience at the top regarding the company’s management.” Kurt Bilgaard Pedersen,

 

Kære Statsministeriet.

Og

Kære statsminister Mette Frederiksen.

Vil i tage ansvaret for at retssikkerheden for den jævne dansker er ikke eksisterende, når de største danske virksomheder laver bundefangeri og bedrageri.

 

💣💣💣💣

Her er en klar konsekvens, ved advokat nævnet, som ved højesteretsdommer Kurt Rasmussen tillader, det samme advokat firma, at arbejde for både sagsøger og sagsøgte, selv om der er tale om 2 forskellige partnere i Lundgrens advokater, hvor af den ene partner har rådgivet Jyske Bank med en handel til 600.000.000 danske kroner, og den anden partner har skulle føre, og fremlagde en sag, hvor der er påstande ond tro, brug af svig, brug af falsk, udnyttelse og vildledning samt forvildelse for den første klient, imod den anden klient (JyskeBank), hvor Lundgrens advokater i dette tilfælde bevidst og uhæderligt har modarbejdet den første klient, hvilket Lundgrens advokater vil have 232.000 dkk for.

Dette syntes domstolsstyrelsens ansatte som Kurt Rasmussen er helt i tråd med retsplejeloven om god advokatskik.

Sådan sager kan aldrig vindes i Danmark når korruption og kriminalite styre samfundet.

 

Kære statsminister Mette Frederiksen vær nu venlig at sætte statsministeriet igang, print min klage ud.

Og så sæt jer ind i alle 27. Klage forhold, og de 26 opfordringer, hvilket Lundgrens partner Dan Terkildsen udebliver fra at besvare, også det få ingen konsekvenser for at afvise hele klagen.

Og jeg anmoder statsministeriet om at i skal bede mig om at komme ind i statsministeriet, og der give en forklaring hvis statsministeriet og folketinget inkluderet statsminister Mette Frederiksen er det mindste i tvivl om det jeg skriver.

Jyske banks fundament er falsk. Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #

30 januar 2019. Jyske Bank bilen på besøg i Silkeborg, her fra klagen 05-06-2020 kan du finde en stor materiale samling, om de korrupte Lundgrens advokater og den kriminelle Jyske Bank.
Men se lige her Philip Baruch skriver til Dan Terkildsen 2 februar 2019. Hvor Jyske Bank beskylder mig for at lave strafbare handlinger.
Dan Terkildsen giver mig ikke en kopi af brevet, og roser istedet mine Jyske Bank bil reklamer, jeg ved ikke at Lundgrens advokater allerede arbejder for Jyske Bank, det opdager jeg først 21 september 2019, hvor Lundgrens advokater har fået en mulighed, for at selv fortælle om dette samarbejde mellem Jyske Bank og Lundgrens, men dette vil Dan Terkildsen ikke oplyse om, og derfor sparkes Lundgrens advokater sent 24 september 2019. Ved mail ud, for at være korrupte.
Jeg vedhæfter en hurtig begrundelse for at have sparket de korrupte Lundgrens advokater ud.

 

Hvis folketinget og statsministeriet samt statsminister Mette Frederiksen ikke kan se noget problem, så giver det mig en stor grund til at på udenlandske hjemmesider også at advare imod Danmark som nation, narturligvis de store danske virksomheder, også mens sagen bliver fremlagt for EU domstolen.

 

LÆS HER KONSEKVENSERNE FOR RETSSIKKERHEDEN, NÅR NOGLE AF DE STØRSTE DANSKE VIRKSOMHEDER SOM LUNDGRENS ER KORRUPTE, OG DE DANSKE DOMMERNE DÆKKER OVER DEM.

 

FRA BANKNYT.DK

Read these notices LINK 14-05-2021. and LINK 13-06-2021. and LINK 12-07-2021. and  LINK 04-08-2021. and LINK 08-09-2021. og regarding your understanding of what is not a violation of good legal practice, and tell if you agree with Martin Lavesen from your Danish department.

Conflicts of interest can make the client unsure, whether the lawyer has sufficient focus on the client.

It is therefore important to avoid conflicts of interest, so that the client can maintain confidence in the lawyer and the lawyer’s efforts.

 

There are basically three things you need to be aware of, when clarifying whether you are in a conflict of interest:

1. Are there conflicting interests (arms carrier consideration)

2. Is confidential information in danger of being disseminated (confidentiality considerations)

3. How does the situation appear? (appearance)

 

The members of the Bar Council by Supreme Court Judge Kurt Rasmussen and the Bar Association, as well as the chairman

Martin Lavesen. agrees that it is not a violation of good legal practice, that after I hired Lundgren’s lawyers to present a fraud and false case against Jyske Bank.

 

Subsequently, Lundgren’s lawyers chose to be hired by Jyske Bank to advise in a transaction of DKK 600 million, and then Lundgrens lawyer unfortunately forgot to present some of the matters against Jyske Bank that I had hired Lundgrens to present in cort.

When neither Supreme Court Judge Kurt Rasmussen, and

Martin Lavesen. ls DLA Piper lawyers. So agree that what your partner 

 

Below maintains as good lawyer practice is also your way of working.

 

When there is no violation of good legal practice, it is as directly understood as being good legal practice.

We ask DLA Piber lawyers in the United Kingdom, and the United States, if they have the same opinion as their Danish department, that this is not a violation of good legal practice.

Martin Lavesen from DLA Piper lawyerssays together with the Danish Supreme Court judge Kurt Rasmussen that.

 

It is not a violation of good legal practice: that it is only the lawyers who decide what a client may be presented with claims and places.

It is not a violation of good legal practice: that it is only the lawyers who decide what evidence a client may have presented to the client’s claims and affidavits.

It is not a violation of good legal practice: That the lawyer changes the client’s claim, if a client claims something is untrue, false, or invalid, then the lawyer may want to change the client’s claim to the opposite.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not respond to the client’s inquiries.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not share plaintiff’s pleadings with the client.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not share defendant’s pleadings with the client.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not share all court records with the client.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not hand over to the client a copy of all court records, even if the client requests the lawyer to do so.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not hand over to the client a copy of all court records, even if the client requests both the lawyer but also the court for it.

It is not a violation of good legal practice: that although lawyers have confirmed orally, “or with admission” to their clients, that these lawyers do not present anything to the court, without the client completely agreeing with the lawyer, lawyers may subsequently make claims, which is not comparable to the client’s claims.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers change the client’s position, even if the client has written to the lawyer, you may not present anything to the court without my “client” having approved it.


It is not a violation of good legal practice: That lawyers change the client’s position, even without informing the client about it. that is, lawyers do not have to share any of what the lawyer presents.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers call witnesses other than those the client has told, even without informing the client anything about it.

It is not a violation of good legal practice: For lawyers to remove the client’s witnesses, even without informing the client anything about it.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers make the litigation root, by submitting appendices.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers mislead the client.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers write services on a client, such as taxi bills on a client, even if it does not concern the client.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not answer the client’s questions concerning whether other lawyers from the same law firm may have worked for the same company against which the client’s lawyer is employed to present a fraud and false case.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not answer their clients’ questions, and that the lawyer subsequently takes a fee / payment for not answering what their clients ask.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers hide from their clients that the court has written to the lawyer, the court will disregard the client’s own submitted written testimony, with the client’s allegations and appendices supporting the client’s explanation, which the client himself sent to court , after the lawyer himself forgot to present the client’s allegations.

It is not a violation of good legal practice: That a lawyer encourages a client to continue to perform acts that the other party’s lawyer in a case has written to the client’s lawyer is a criminal act.

It is not a violation of good legal practice: That a lawyer withholds letters from the client in which the client is accused of committing a criminal act, since lawyers do not have to inform the client that the client is accused of violating the penal code.

It is not a violation of good legal practice: To breach the duty of confidentiality by in legal matters, not to hide email addresses that have been sent Bcc. and which the client wants hidden.

 

Are you all from DLA Piper agree. with our Danish department Martin Lavesen or is it me, who does not understand that DLA Piper lawyers rover each other, when there is corruption involvedbetween banks and lawyers, as between the Danish bank Jyske Bank and Lundgren’s lawyers.

I ask you, as Denmark is only an insignificant small corrupt country.

And don’t worry, I’m getting through all the law firms mentioned here on banking news, no matter how much this scandal grows, my wish is just a just society without bribery and corruption.

 

Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken :-)

The Corrupt Denmark, where judges such as Supreme Court Judge Kurt Rasmussen and Søren Ejdum also stamp fraud and bribery.

Therefore fraud committed by the Danish banks can not be brought before a Danish court, as the danish state supports these 6 banks.
Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRF kredit and Sydbank.
regardless of which crime is committed.

I must say that it is only Jyske Bank, that I have watertight evidence, that this bank is behind organized million fraud, with Lundgren’s and Lund Elmer Sandager’s lawyers and the management’s contributing to what is known as organized crime, the fact that the Danish state and the authorities as well as the Ministry of State cover up Jyske Bank’s crimes, makes it a huge scandal for the rule of law, that does not exist for the victim.


 

Her er har jeg forsøgt at forklare om problemet, som at Lundgrens skulle fører en svig og falsk sag imod Jyske Banks, og at Jyske Bank kort derefter ansatte Lundgrens advokat firma til at rådgive Jyske bank, og i den forbindelse begynder Lundgrens advokater at modarbejde deres lille klients svig og falsk sag imod samme Jyske Bank,  hvorfor Lundgrens advokater ikke fremlægger noget af det klienten ansatte Lundgrens advokat firma til.

 

 

DET BEDSTE LUNDGRENS ADVOKATER KAN, ER AT BLOKERE FOR DE AF DERES KLIENTER, DER HAR OPDAGET AT LUNDGRENS ADVOKATER ER KORRUPTE.

Update 31-01-2022. Klagen 2020-1932. Over Lundgrens partner selskab Dan Terkildsen.

 

The government and Prime Minister Frederiksen, together with the other politicians at Christiansborg, do not want to do anything about the Danish banks that commit serious economic crimes, for which all authorities have been provided with watertight evidence. Organized crime in Denmark such as the Danish Financial Supervisory Authority, the Prime Minister’s Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Danish National Bank, the National Board of Justice and the Danish Bar Council has provided strong evidence that the Jyske Bank Group has used forgery and fraud, happened when Jyske Bank bribed Lundgren’s lawyer, so that Lundgren’s partner Dan Terkildsne was not allowed to present my fraud and false allegations with evidence, against the criminal Jyske Bank. JYSK BANK HAS BECOME A PROBLEM FOR THE DANISH STATE, WHICH COVERS BANK’S CRIMINAL ACTS.

Thomas Kræmer from the corrupt Lundgren’s lawyer partner company. AdvokatPartner Corporate & Commercial M&A Mail tkr@lundgrens.dk Mobil +4525245188 Telefon +4535252988

The government and Prime Minister Frederiksen, together with the other politicians at Christiansborg, do not want to do anything about the Danish banks that commit serious economic crimes, for which all authorities have been provided with watertight evidence. Organized crime in Denmark such as the Danish Financial Supervisory Authority, the Prime Minister’s Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Danish National Bank, the National Board of Justice and the Danish Bar Council has provided strong evidence that the Jyske Bank Group has used forgery and fraud, happened when Jyske Bank bribed Lundgren’s lawyer, so that Lundgren’s partner Dan Terkildsne was not allowed to present my fraud and false allegations with evidence, against the criminal Jyske Bank. JYSK BANK HAS BECOME A PROBLEM FOR THE DANISH STATE, WHICH COVERS BANK’S CRIMINAL ACTS.

Lars Kjær from the corrupt Lundgren’s lawyer partner company. AdvokatPartner Fast Ejendom & Entreprise Mail lkj@lundgrens.dk Mobil +4525245112 Telefon +4535252912

The government and Prime Minister Frederiksen, together with the other politicians at Christiansborg, do not want to do anything about the Danish banks that commit serious economic crimes, for which all authorities have been provided with watertight evidence. Organized crime in Denmark such as the Danish Financial Supervisory Authority, the Prime Minister’s Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Danish National Bank, the National Board of Justice and the Danish Bar Council has provided strong evidence that the Jyske Bank Group has used forgery and fraud, happened when Jyske Bank bribed Lundgren’s lawyer, so that Lundgren’s partner Dan Terkildsne was not allowed to present my fraud and false allegations with evidence, against the criminal Jyske Bank. JYSK BANK HAS BECOME A PROBLEM FOR THE DANISH STATE, WHICH COVERS BANK’S CRIMINAL ACTS.

Tobias Vieth from the corrupt Lundgren’s lawyer partner company. Advokat Formand For Bestyrelsen Partner Fast Ejendom & Entreprise Mail atv@lundgrens.dk Mobil +4530612224 Telefon +4535252878

 

 

 


 

Jeg samler stadigvæk matriale til min bog, som nu også omfatter de danske myndigheder og poliktikerene, hvilket jeg siger står bag at danskernes retssikkerhed ikke gælder, når det er banker der som her Jyske Bank udsætter danske borgere for strafbare og kriminelle forhold.

 

 

Ja ja og jeg er fuldt ud blevet orienteret, om at i myndighederne selv, betegner denne her sag som en skandale.

 

Jeg har omtalt og delt vidioer i mange måneder, hvilket links også er blevet delt med Jyske Bank og deres ledelse ved Anders Christian Dam, der forholder sig tavse.

 

Se dem alle i min YouTube kanal her i LINKEThttps://youtube.com/channel/UCf1owc-4O07QL21cc5Zn0bQ

 

 

Det er poliktikerene selv, som har besluttet at flere banker ikke må lukkes.

This page is about Denmark being largely controlled by corrupt lawyers as Lundgrens, and criminal banks as Jyske Bank, and incompetent judges like Kurt Rasmussen who chose to cover up the crime of the powerful friends, it started 17 May 2016, where I first wrote directly to Jyske Bank Anders Christian Dam, and wrote I think I am exposed to a huge fraud, it should turn out that I was right, but that also the management of Jyske bank want the bank to deceive the customers the bank could I did not know, this little battle has developed to promote information that the Danish state by cooperating with criminal banks, and that the state covers this matter, by counteracting the victim of banks’ crime can get help, and that I as a victim of organized crime in Denmark myself must fight this unequal struggle, against this Danish bank which the Danish state and the authorities as well as the government cover.

You probably ask yourself , why the Danish state by the authorities, all covers the Danish banks’ crime

 

Jyske Bank bilen på besøg. THIS IS A SCANDAL THAT JUST GROWS AND GROWS, AND ONLY I FIGHT AGAINST THE CORRUPTION IN DENMARK. How can the public be assured that a judge is not prejudiced, and is it possible to complain about a judge who fails to write what witnesses have confirmed, and not include the fraud and falsehood as well as bad faith and use of bribery in interrupting relationships . the limitation period, in order to fit a rejection of precisely limitation into his judgment. One of the world’s largest law firms, DLA Piper lawyers, has employees or partners like Martin Lavesen. who, together with the Supreme Court judge Kurt Rasmussen, support that this in the link is not a violation of good legal practice. My latest email 29 December 2021. to all of Denmark’s leaders and Jyske Bank, why is there not a single one who will or dares to answer me, is you afraid that Jyske Bank will have a strong cleaning in the board, and that it will be necessary to fires CEO Anders Christian Dam. I am wonder this silence, is it me who breaks the law or is it Jyske bank. Are you a journalist, then here is a good report on corruption, camaraderie between Denmark’s judges, lawyers and banks, which is the hidden form of corruption, it is also about the Danish state is covering the criminal banks, which the authorities themselves do businesswith, instead of launching a investigation and criminal prosecution, which in the worst case can closed Jysk Bank, if the Danish laws and regulations apply to Danish banks.

Denmark’s probably the most criminal bank, which is without a doubt must be Jyske Bank, which is supported by the Prime Minister’s Office by Prime Minister Mette Frederiksen and the Danish Financial Supervisory Authority, as well as several of the Danish judges.


 

Jyske Bank har været skyld i en masse virksomheder og personer er gået konkurs, samtidigt har den danske stat statsministeriet regeringen vedtaget at Jyske Bank A/S ikke selv må gå konkurs.

 

Hvilket i Jyske Bank’s tilfælde vil ske, da banken ikke lever op til finanstilsynets regler for tilladelse til financial virksomhed, men ved at myndighederne til stadighed dækker over bankers kriminalitet, så offer staten retssikkerheden for den enkelte, for at dække over den organiseret kriminalitet i som stat er fremlagt, at dette står mindst Jyske Bank bag.

 

I kan ikke blive ved med at holde jeres hoveder dybt begravet nede i jorden, og ladde som om i ikke ved noget om de store problemer Jyske Bank koncernen ved deres ledelse har, med noget så enkelte som at overholde dansk lovgivning, hvilket i sig selv er nok til at finanstilsynet skal sætte Jyske Bank A/S under skærpet tilsyn, eller dirækte fratage Jyske Banks tilladelse til financial virksomhed og bankdrift I Danmark.

 

Hvor længe vil staten og regeringen samt myndighederne forsøge at tige mig ihjel, jeg holder ikke min mund, og da Jyske Bank og deres ledelse ved CEO Anders Christian Dam, heller ikke ønsker samtale og dialog, så vokser problemet kun.

Det er den danske stat der holder liv i Jyske Bank, ved at ingurer Jyske Bank har lavet det som i straffelovgivningen beskrives som orgnaceret kriminalitet.

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup tilbyder at komme ind på jeres kontor i statsministeriet og i de ministerier hvor man faktisk ønske at rette op, og jeg vil medtagne dokumentation for mine påstande, da jeg gerne vil vise jer alle sammen, hvor i straffelovgivningen de forskellige lovovertrædelser er beskrevet, det er love som folketinget iøvrigt selv har vedtaget.

 

Jeg har her redigeret og tilføjet mere i teksten fra mailen af 9 februar, men i har hele weekenden til at læse hvad jeg skriver.

 

Og så vil jeg igen på det kraftigste anmode jer alle sammen, at i ser min seneste YouTube video af 09-02-2022. https://youtu.be/RYoiYplKujc

Som jeg også har delt her på www.banknyt.dk

I denne her video langer jeg jo kraftigt ud efter jer alle sammen.

Det vil sige Statsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet, og også Domstolsstyrelsen, da højsteretsdommer Kurt Rasmussen på vegne af advokat nævnet og advokat samfundet, har dækket over de korupte Lundgrens advokater, som er det advokat firma Jyske Bank’s ledelse ved brugen af returkommission, betalte for ikke at fremlægge klientens anbringer og påstande mod Jyske Bank A/S.

 

Hvis den danske stat og statsministeriet er uenige i mine beskyldninger imod statens advokater.

Hvor blandt andet højesteretsdommer Kurt Rasmussen fra advokatnævnet, og med fuldt støtte af Martin Lavesen fra advokat samfundet, bevidst og uhæderligt har dækket over Lundgrens advokater, ved at afvise ialt 27 klagepunkter, som i kan se her fra klagen 05-06-2020 over Lundgrens og deres partner Dan Terkildsen.

Jyske banks fundament er falsk. Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #

30 januar 2019. Jyske Bank bilen på besøg i Silkeborg, her fra klagen 05-06-2020 kan du finde en stor materiale samling, om de korrupte Lundgrens advokater og den kriminelle Jyske Bank.
Men se lige her Philip Baruch skriver til Dan Terkildsen 2 februar 2019. Hvor Jyske Bank beskylder mig for at lave strafbare handlinger.
Dan Terkildsen giver mig ikke en kopi af brevet, og roser istedet mine Jyske Bank bil reklamer, jeg ved ikke at Lundgrens advokater allerede arbejder for Jyske Bank, det opdager jeg først 21 september 2019, hvor Lundgrens advokater har fået en mulighed, for at selv fortælle om dette samarbejde mellem Jyske Bank og Lundgrens, men dette vil Dan Terkildsen ikke oplyse om, og derfor sparkes Lundgrens advokater sent 24 september 2019. Ved mail ud, for at være korrupte.
Jeg vedhæfter en hurtig begrundelse for at have sparket de korrupte Lundgrens advokater ud.

 

Hvad vil i som state og myndigheder gører for at stoppe danske banker, der nægter at overholde lovgivningen, fordi I som den danske stat dækker over de banker der som Jyske Bank bevidst laver bondefangeri. Det her handler ikke kun om Jyske Bank, men også at den danske stat dækker over de banker som staten selv benytter sig af, og det selv om staten er bekendt med at de bruger banker der overtræder straffeloven. Jeg skriver det gerne igen, jeg skriver sandheden, og er der noget i ikke kan lide, så var det måske en ide at i talte med mig, frem for at prøve at tige mig ihjel, for kommer aldrig til at ske. PS vil i sørger for at Jyske Banks bestyrelse / direktion samt repræsentantskabet og i sadeleshed CEO Anders Christian Dam bliver oplyst at jeg ønsker at tale med ham. Og I sørger for at stat og myndighederne fortæller Jyske Bank koncernen, at blot prøver at komme I kontakt og dialog for at finde en fornuftig forklaring, på at Jyske Banks opførelse over for bankens kunder. Siden maj måned 2016. Har Anders Christian Dam personlig kunne svare og tale med mig, der skal så lidt til. Dialog er en måde at undgå konflikt, og her er et problem også for den danske stat, hvis staten fortsat vælger at vende det blinde øje til, og dækker over Jyske Banks mange strafbare overtrædelser af lovgivningen. Husk jeg skriver dårligt, mangler ord, bytter om på ord, men i kan læse ik. Anders Christian Dam kan når som helst ringe til mig på +4522227713 Og han kan spørger mig pænt om jeg gerne vil slette mine opslag omhandle Jyske Bank og deres advokater fra Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater. Og sige at han på vegne af Jyske Bank A/S er ked af hvad der er sket, og så kan Anders Christian Dam personligt gøre skaden god igen. Vil Anders Dam eller andre ikke hjælpe med en løsning, hvilket dialog en del af, så fortsætter jeg som sagt og skrevet. CEO Anders Dam kan ikke tige mig ihjel, han må tag ansvar for sine handlinger, og jeg giver Anders Dam muligheden for at tale med mig, og tage samtale med Jyske Banks mange aktionære om deres meninger, vil i fortsætte som hidtil ? Så er det det vi gør. Ellers kræver det kun et opkald og et kort møde gerne på Vesterbrogade 9.

Is it a criminal offense for the Danish state to cover up a criminal Danish bank’s, or is it completely normal in Denmark.


 

Igen når højesteretsdommer Kurt Rasmussen og advoknævnet afviser alle klage forhold over Lundgrens Dan Terkildsen, så er det for ikke, at kriminalisere Jyske Bank koncernen.

Hvis den danske stat og domstolsstyrelsen ikke mener at det er strafbar forhold, at en privat virksomhed, som her Jyske Bank, betaler en anden privat virksomhed Lundgrens returkommission, for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge sagsøgers svig og falsk anbringer mod Jyske Bank, så anmoder jeg om at Statsministeriet tager stilling og svare.

 

At byretsdommer Søren Ejdum har i sin dom i sagen BS-402/2015-VIB har citeret vidner forkert, det vil sige at Søren Ejdum beklageligt glemte, eller bevids undlod at indskrive, i sit referat af det vidner har sagt, og som støtter sagsøgerens sag mod Jyske Bank, ligesom Søren Ejdum selv har påført tekst som vidne ikke har sagt.

Der ligger allerede en klage i den særlige klageret Højesteretsret.

Jeg har dog ikke det store tillid til de danske domstolen, da jeg har konstateret at sager, hvori den danske stat er dirækte medvirkende og indblandet, ikke kan få retfærdighed i de danske domstole, det er også derfor jeg i videoen og på www.banknyt.dk skriver og siger, det danske samfund er korrupte og styrres af kammerateri.

 

Er det noget i vil ændre på, eller vil statsministeriet holde fast i det kammerateri, som på nuværende tidspunkt, syntes at være til skade for Danmark.

 

Jeg har tidligere skrevet om at kammerateri styrre Danmark, men i min sag, som jeg skriver om på www.BANKNYT.dk fremstår det endog meget tydeligt, jeg vil gerne debatter det med jer, hvis i ikke selv kan se det, eller ligefrem vil benægte det.

 

Jeg har i går 10 febuar sendt Jyske Bank, deres bestyrelse, direktion samt flere medarbejdere en kopi af linket til videoen, hvoraf en del af disse medarbejdere selv har været dirækte medvirkende til Jyske Banks bedrageri mod mig og eller min virksomhed.

 

Jeg har samlet godt sammen med informationer, der understreger at korruption og kammerateri styrre i Danmark.

Og at det sker samtidigt med den danske stat og statsministeriet, selv er en medvirkende årsag til at de danske banker som overtræder straffeloven, og loven for at have tilladelse til financial virksomhed i Danmark, ikke bliver udsat for efterforskning.

Hvilket der ses at have person sammenfald i de forskellige ledelser som styre danmark.


Anders Christian Dam now take the phone and call me on +4522227713 and offer me a lunch in Jyske Bank Silkeborg, then we will probably find the solution together, and we never have to talk about this little funny story, that I have written and shared here BANKNYT.dk

 

 

Kære Mette Frederiksen

Deler med den danske presse.

ons. 9. feb. 2022 20.23

Statsministeriet

At Statsminister Mette Frederiksen

CC

Finanstilsynet, Finansministeriet, Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet og nationalbanken til orientering.

Kære Mette Frederiksen

Som du og dine kollegaer på Christiansborg efterhånden må have opdaget, så har jeg en lille sjov sag kørende med Jyske Banks ledelse og deres ordførende direktør CEO Anders Christian Dam.

Jeg er ikke trat, men først lige begyndt, jeg giver gav dig i mailen onsdag 9 februar, dig det fulde ansvar, for at Statsministeriet ingurer alle henvendelser om at Jyske Bank har overtrådt straffelovgivningen, og endog har bestukket Lundgrens advokater.

Et er at jeg kører hårdt mod Jyske Bank, men jeg er også alvorlig bange, for at dette her kan kaldes landsskadelig virksomhed.

Jeg ved at denne her sag stadig er lille, men hvis det at den danske stat og myndighederne til stadighed dækker over bankers kriminalitet, så bliver det et alvorligt problem for den danske stat, hvis det er jeres kammerateri som kommer før retssikkerheden og retfærdighed.

Retssikkerheden har allerede taget skade, og god advokatskik som jeg har skrevet højre oppe.

Jeg har ikke ønsker om at staten bliver inddraget i Jyske Bank’s mange strafbare lov overtrædelser, men hvis statsministeriet lader denne advarsel passere, vil staten være medskyldige, hvis myndighederne ikke allerede er det.

Jeg har for år siden, sikkert mig at denne her sag ikke stopper, selv hvis nogle synes at de ville ønske at jeg blev væk, 🤣 ja det er sjov.

Kopi og tilføjet lidt tekst nedenfor, vær venlig at læse det hele.

METTE FREDERIKSEN HVAD VIL DU OG STATSMINISTERIET GØRE NÅR, DU ER FREMLAGT BEVISER FOR. AT EN AF DISSE 6 BANKER DANSKE BANK, NYKREDIT, NORDEA DANMARK, JYSKE BANK, BRF KREDIT OG SYDBANK. HAR LAVET DOKUMENTFALSK, BEDRAGERI OG BRUGT BESTIKKELSE.

 

Siden er OPDATERET SENEST 09-02-2022. KL. 19.45.
You can read the previous front page Storbjerg.dk here, which has added a breath of fresh air to the Prime Minister’s Mette Frederiksen and Jyske Bank’s lawyers and CEO Anders Christian Dam.

Hi Anders Dam, I have written to you here on 8 and 9 February, Jyske Bank will close or talk about the problem, because it is a problem for legal certainty that the Prime Minister, the Ministry of Justice, the National Board of Justice, the Danish Financial Supervisory Authority and Prime Minister Mette Frederiksen has committed forgery and fraud as well as used bribery. That’s why you get this video from YouTube, I would like to talk to you CEO Anders Christian Dam, call me on +4522227713 and let’s find out what went wrong.

Videoafspiller

Mette Frederiksen hvad vil du og statsministeriet gøre, når du og i på Christiansborg er fremlagt klare beviser for.

At en af disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRF kredit og Sydbank.

Har lavet dokumentfalsk, bedrageri, udnyttelse, vildledning, mandatsvig, og har betalt Lundgrens advokater bestikkelse, for at Lundgrens ved Dan Terkildsen ikke måtte fremlægge sagsøgers svig påstande mod Jyske Bank.

DETTE ER BESKREVET I LINKET. KLAGEN OVER LUNDGRENS, HVOR HØJESTERETS DOMMER KURT RASMUSSEN, SAMMEN MED 4 ANDRE FRA ADVOKAT NÆVNET,  VALGTR AT DÆKKE OVER DE KORRUPTE LUNDGRENS ADVOKATER.

Hvad vil den danske stat og statsministeriet gøre, vil i blive ved med at dække over kriminelle danske banker, eller vil i snart stoppe Jyske Bank, at kunne bedrage flere virksomheder og kunder.

Jeg spørger da denne her sag skal deles med de nationer, der har samhandel med danske virksomheder.

Andre nationer skal vide, at i Danmark hjælper og dækker den danske stat ved myndighederne sammen med regeringen, over danske kriminelle banker, dette medvirker også ansatte fra domstolsstyrelsen til.

Den danske stat dækker også over de store advokat virksomheder’s medvirken til bedrageri, så når de danske advokater som Lundgrens og Lund Elmer Sandager advokater bevidst og uhæderligt, dækker over den korruption og kriminalitet danske banker, som her Jyske Bank står bag, og som kan fortsætte uden statens indblandning.

Så er det et problem for retssikkerheden og hele Danmarks befolkning.

Da jeg 1 maj 2019. skrev til Partierne på Christiansborg, og dermed har gjort staten, og regeringen, og daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen opmærksom på problemet, med den kriminalitet Jyske Bank står bag, så er det alvorligt.

 

Jeg har skrevet kontinuerligt som 2 februar 2022.
Du kan læse mailen her i LINKET. til statsministeriet, finansministeriet, justitsministeriet, finanstilsynet, nationalbanken, anklagemyndigheden med flere.

Senest 1 februar 2022. Delte jeg med blandt andet statsministeriet disse 2 mails. med kopi

Mail LINK. www.storbjerg.dk.
og
Mail LINK. www.banknyt.dk

 

Eftersom ingen har afvist denne af Jyske Banks udførte svindel, hvilket de største danske virksomheder fortsat kan udsætte deres kunder for, med statsgaranti altså med støtte fra den danske regering, der har nægtet at blande sig i de strafbare handlinger, som myndighederne er bevidste om at den danske banken Jyske Bank står bag.

Statsminister Mette Frederiksen har i Statsministeriet gentagende modtaget flere anmodninger, om at der skal ske efterforskning af Jyske Bank, for de forhold myndighederne har modtaget, med henvisning til www.banknyt.dk omhandler den kriminalitet den danske bank Jyske Bank koncernen står bag.

Ministerierne herunder myndighederne som Finanstilsynet er fremlagt fuld dokumentation for Jyske Banks forbrydelser, samt at Jyske Bank også har betalt Lundgrens advokater bestikkelse, for at det danske advokat firma, skulle tilbageholde oplysninger overfor domstolen om Jyske bank og ledelsens kriminelle handlinger.

Frem til i dag 2 februar 2022. har ikke en eneste turde at svare mig, ingen tør sige noget, da den danske stat og regeringen selv, er helt bevidst omkring den danske stat dækker over den organiseret kriminalitet, som Jyske Bank står bag.

Ved at dække over kriminalitet, og modvirke efterforskning og strafforfølgning, kan de danske myndigheder og poliktikerene selv være direkte medvirkende til Jyske Banks bedrageri.

Hvis jeg får svar på mailen af 02-02-2022. til statsministeriet, justitsministeriet, finansministeriet, finanstilsynet, poliktikerene på Christiansborg, anklagemyndigheden, nationalbanken med flere her.
Vil det være første gang.

Bestyrelsen i danmarks nationalbank, Statsminister Mette Frederiksen,  Finansministeren Nicolai Halby Wammen og Justitsministeren Nick Hækkerup samt Bestyrelsen i Finanstilsynet ved alle udemærket at Jyske Banks tilladelse til bankdrift skal fratages Jyske Bank, da denne danske bank ikke overholder lovgivningen, for at have tilladelse til financial virksomhed i Danmark.

😊

 

Du ved godt hvem jeg er, jeg har også den 1 maj 2019. Afleveret en kasse med bilag til dig om sagen, samt til tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Og flere andre på Christiansborg

Warning don't trust banks in denmark.

1 maj 2019. is the government’s
Folketinget, Lars Løkke Rasmussen
and more as Justitsministeriet, Finansministeriet. Finanstilsynet.
Everyone is ORENTY and has received evidence that Jyske Bank is committing fraud against the bank’s customers, but no one wants to take responsibility for stopping the bank’s crime, after which the authorities refuse dialogue with the victim about Jyske Bank’s financial crime.

Warning don't trust banks in denmark.

The 1 of maj 2019. is several boxes with evidence that Jyske Bank is committing fraud against customers, handed over to the Folketing and others.
Like to Søren Pape Poulsen
Folketinget, Mette Frederiksen, Henrik Sass Larsen.
🙂
Of course to Ministry of Justice, Ministry of Finance. Financial Supervision.
Everyone is INFORMED about Jyske Bank’s long-standing fraud, which has been carried out jointly.

Fælles for jer alle sammen var og er, at i tier stille, og statens institutioner fortsætter med at lave bankforretninger med Jyske Bank, på trods af at i poliktikerene alle sammen ved det.

Stol IKKE på Jyske Bank. Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR & KOMMUNIKATIONSCHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKAT BARSEL CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CAMILLA VINGAARD MARKETINGASSISTENT CARINA GAMST PARALEGAL CARLA NISSEN SUPPORTER CASPER RATHSACH LEGAL TRAINEE CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT D DAN TERKILDSEN ADVOKAT (H)PARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON ADVOKATFULDMÆGTIG DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL H. VENDELBO WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT G GUSTAV KIRKEGAARD HOLM LEGAL TRAINEE H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENE CHRISTENSEN LEGAL TRAINEE HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IBEN HUSTEDT BARSØE KOMMUNIKATIONS & MARKETINGKOORDINATOR IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ILLAN OLIVER DAVOODI SUPPORTER INGOLFUR ORN INGOLFSSON ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JEANNET FJELDSTED TEAM ASSISTENT JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE WEIHE KJÆRGAARD SUPPORTER JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA ULRIK SUPPORTER KLARA WINTHER KISELBERG ADVOKATFULDMÆGTIG KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER L LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LEA CECILIE PARK WIUFF ADVOKATFULDMÆGTIG LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKAT MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARJAM BRINK ADVOKATFULDMÆGTIG PORTRÆT UNDERVEJS MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKAT METTE SØDERLUND THUNGNOI ADVOKATDIRECTOR METTE-MARIE VENDELBO HAMANN ADVOKATFULDMÆGTIG MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE SEHESTED ADVOKAT MICK FRIIS HANSEN SAGSCONTROLLER MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNE N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICHOLAS ENGBERG BACKHAUSEN LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA RINGEN ADVOKAT (L)PARTNER O OLIVIA SACEANU ADVOKATFULDMÆGTIG P PATRICK ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS DE LA PORTE REICHSTEIN ADVOKAT RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOFIE WALSTED JESSEN LEGAL TRAINEE SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (H)PARTNER SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP ASSOCIATE TOBIAS VIETH ADVOKATFORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE

november 2016.

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TR

Der findes flere biler, vil du også kører med lidt reklame for Jyske banks fundament

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Hvad der startede som en lille spøg i November 2015, har udviklet sig en den, her 3 maj 2021.
En lille demonstration mod Jyske Banks forbrydelser, samt at Lundgrens har taget mod bestikkelse.
Og så vil jeg gerne have mit private pantebrev tilbage, efter Jyske Bank mod instruks har overtrådt Tinglysnings lovens paragraf 11. dette skal jeg efter denne her retssag så også stævne Jyske Bank koncernen for.


Anders Christian Dam kan stoppe det her, ved at han ringer til mig, og spørger om jeg vil stoppe mine kampagne imod Jyske Bank.

 

Det er ikke sjovt mere.

Et opslag der er til eftertanke.

A.P.Møller A/S, LEGO A/S, ATP Pension, PFA Pension, B&O A/S, Vestas A/S, Politi, Folketinget, JYSKE BANKS PENSIONSTILSKUDSFOND, AndersChristianDam JyskeBank, Anette Kirkeby, Atp, Birgit Buch Thuesen, Casper Dam Olsen, Dan Terkildsen, Danish Civil Defense, Danish Ministry of Finance, Danish Parliament, Danmarks billigste Bank, Danmarks nationalbank, danmarks største svindler, direktion@jyskebank.dk, find jyske bank, Fundamentet i Jyske Bank, Gratis billeder af Jyske Bank bil, Jeanett Kofoed-Hansen, juridisk@jyskebank.dk, Jyske Bank, Jyske Bank A/S, jyske bank århus, jyske bank bil, Jyske Bank biler, jyske bank billån, Jyske Bank Huslån, jyske bank lån, kristian ambjørn buus nielsen, Mette Marie Nielsen, Nicolai Hansen, Philip baruch

Jyske Bank er samfunds skadelig, så længe banken laver bundefangeri og vanhjemmel.

Opdateret 31-01-2022.

Read more about the criminal Danish banks and corrupt Danish lawyers here LINK BANKNYT.DK

If you want a copy of the extract BS-402/2015-VIB about Den danske Bank, Jyske Bank’s million scams, send me an email at carsten.storbjerg@gmail.com with your information and you will get a LINK to dropbox. KLIK HERE.

 

Here you will find the verdict in the case BS-402/2015-ViB. Included in text and link.

LINK to the extract BS-402/2015-VIB

 

ALL videos are here with link to youtube and can be freely shared.

 

This page is about Denmark being largely controlled by corrupt lawyers as Lundgrens, and criminal banks as Jyske Bank, and incompetent judges like Kurt Rasmussen who chose to cover up the crime of the powerful friends as yoy can cee in this LINK 05-06-2020. it started 17 May 2016, where I first wrote directly to Jyske Bank Anders Christian Dam, and wrote I think I am exposed to a huge fraud, it should turn out that I was right, but that also the management of Jyske bank want the bank to deceive the customers the bank could I did not know, this little battle has developed to promote information that the Danish state by cooperating with criminal banks, and that the state covers this matter, by counteracting the victim of banks’ crime can get help, and that I as a victim of organized crime in Denmark myself must fight this unequal struggle, against this Danish bank which the Danish state and the authorities as well as the government cover.

 

📣

A Facebook post from 28-01-2022. with warning against Danish companies.

WATCH ALL THE SHARED VIDEOS FOR THE JYSK BANK GROUP HERE.

⚔☠⚔

See the pictures of Jyske Bank cars here on Google, advertisements about Jyske Bank’s crime, which since 2016. have been read on the running advertisements which mainly run in North Zealand and Copenhagen, without any comment from Jyske Bank and authorities and Denmark’s Nationalbank, as it is the truth about corrupt Denmark. HERE ON THIS LINK.

FREE ADVERTISING FOR DANISH BANK JYSKE BANK. PICTURES MAY BE REPRODUCED WITH SOURCE INFORMATION JYSKE BANK WWW.BANKNYT.DK

💣

Here at YOUTUBE  you can see video advertisements, that are a warning against trading with Danish bank Jyske Bank, where CEO Anders Christian Dam makes it clear that Jyske Bank will not stop cheating and deceiving the bank’s customers.

 

fundamentet i Jyske Bank, troværdighed, hæderlig, ærlig, loyal, loyalitet, kundeservice i Jyske Bank. / Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Jysk Bank probably never thought that the bank’s fraud would be discovered, but the bank’s criminal gang members forgot an important detail, and that was that the victim recovered from the brain haemorrhage that made it easy for Jyske Bank’s employees, such as Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen , Casper Dam Olsen, Birgit Buch Thuesen and Morten Ulrik Gade and Philip Baruch to hide and continue to expose the customer to even very gross fraud, which the Danish state and government and the authorities have covered for several years, with the help of judges and many lawyers, which has thus now become a contributor to Jyske Bank’s organized crime.

The Danish state does not think that the organized crime, that is committed in Denmark by large Danish companies

should be stopped, therefore I will on this page warn other nations against Denmark, as companies in Denmark like Jyske Bank for the Danish state, may commit fraud and forgery, and use bribery without the Danish authorities’ involvement.

I have repeatedly called on Jyske Bank and their lawyers, and ask them to defend themselves, but they do not dare.

 

Bag den kriminelle danske bank står ledelsen for Jyske bank A/S, er en ledelse ved Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, der står sammen i forening, og som gerne medvirker til at Jyske bank bedrager de af bankens kunder som er muligt, bestikkelse syntes heller ikke at være nogen hindring

 

Historien om Jyske Bank.
Sådan arbejder de ansatte I Jyske Bank samme i foreningen, I min sag startede den ansatte Jeanett Kofoed-Hansen med i 2009, at lave fuldmagtsmisbrug og derefter lavede Jeanett Kofoed-Hansen overtrædelse af tinglysningsloven, og tinglyste et pant uden retshjemmel, for så at medvirke til  dokumentetfalsk sammen med Nicolai Hansen, en sag hvor det køres klart  at  Jyske Banks bestyrelse ved Anders Christian Dam og advokater som Morten Ulrik Gade sammen med Lund Elmer Sandager Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buus Nielsen arbejder på at lave bundefangeri, og få det forældet, så Jyske Bank kan beholde hvad banken har stjålet fra kunde  ved brugen af Dokumentfalsk og Svigagtighed sammen med Bedrageri, Jyske Bank’s ledelse valgte her også at bruge bestikkelse, og ved returkommission betalte Jyske bank Lundgrens advokater bestikkelse for ikke at fremlægge klientens anbringer mod Jyske Bank.

 

Her et link til YouTube video Søndag 16-10-2021, forberedelsen sluslutter.

SE ALLE VIDEOER, jeg lover de bliver bedre.

Når danske banker laver dokument falsk og bedrageri, så vil myndighederne ikke blande sig, derfor kræver det en hvis form for humor, når man som 🐜 den lille mand, skal kæmpe mod den store 🐘 Kriminelle organisation Jyske Bank A/S.

 

Se her alle de delte Videoer, og tænk så lige over hvorfor ikke en eneste politiker, eller nogen af de danske myndighederne, ej heller Nationalbanken, hvis bestyrelses medlemmer som Peter E. Storgaard også findes i Finanstilsynet der netop selv dækker over bankers strafbare handlinger, hvilket sker ved at ingurer alle beviserne for Jyske Banks forbrydelser, som finanstilsynet løbende har modtaget mindst siden 1 maj 2019.

Myndighederne og Nationalbanken er fuldt ud orienteret og fremlagt dokumentation for Jyske Banks forbrydelser, herunder brugen af dokumentetfalsk, bedrageri og bestikkelse.

På samme måde er også Advokat nævnet, med deres medlemmer og formand Højesterets dommer Kurt Rasmussen, og advokat samfundet med formand Martin Lavesen oplyste, men desværre mener hverken advokat nævnets formand, eller advokat samfundets formand det er forkert at danske advokater tager mod returkommission / bestikkelse for at skuffe i retsforhold, bare sagen er stor nok.

 Jyske Bank koncernen har ikke ville kommentere mine beskyldninger, med beviser mod Jyske Bank koncernen for million bedrageri, der er udført og fortsat i forening med ledelsen bag, vi taler altså om organiseret økonomisk kriminalitet

 

God weekend

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk

004522227713

Carsten.storbjerg@gmail.com