11-05-2023. Jeg tilbyder Jyske Bank at fjerne alle disse af mig delte reklamer, omkring Jyske Banks ulovlige forretnings metoder, hvis det ellers har jeres interesse. Det eneste det kræver er jeres opmærksomhed, altså at i taler med mig, da denne mur af tavshed kun synes at være tegn på bankens svaghed. Læs nu det hele, og overvej om det er mig som med urette har skrevet noget om Jyske Bank koncernen der ikke er sandt. Og om Jyske Bank stadig mener dette her er en joke som jeres ansatte siger. Min mening er at det er en skandale, ikke mindst fordi myndighederne og regeringen dækker over bankens lovovertrædelser, uanset at lovgivningen ikke måtte gælde for Jyske Bank A/S. Jeg er gerne fri for også at skrive til Tinglysningsretten. Ring til mig så stopper jeg, ellers ring til politiet og bed dem lave en efterforskning af mine beviser for det jeg skriver om Jyske Bank. DETTE HER MÅ VÆRE ET STORT PROBLEM FOR KONCERNEN, SIDEN JYSKE BANK ER BANGE FOR AT KOMMUNIKERE MED MIG.

MAIL 11.MAY 2023. TIL JYSKE BANK

Delt, bliver opdateret.

editor Banknyt 

Jeg tilbyder Jyske Bank at fjerne alle disse af mig delte reklamer, omkring Jyske Banks ulovlige forretnings metoder, hvis det ellers har jeres interesse.

Det eneste det kræver er jeres opmærksomhed, altså at i taler med mig, da denne mur af tavshed kun synes at være tegn på bankens svaghed.

Læs nu det hele, og overvej om det er mig som med urette har skrevet noget om Jyske Bank koncernen der ikke er sandt.

Og om Jyske Bank stadig mener dette her er en joke som jeres ansatte siger.

Min mening er at det er en skandale, ikke mindst fordi myndighederne og regeringen dækker over bankens lovovertrædelser, uanset at lovgivningen ikke måtte gælde for Jyske Bank A/S.

 

Jeg er gerne fri for også at skrive til Tinglysningsretten.

Ring til mig så stopper jeg, ellers ring til politiet, og bed dem lave en efterforskning af mine beviser for det jeg skriver om Jyske Bank.

 

DETTE HER MÅ VÆRE ET STORT PROBLEM FOR KONCERNEN, SIDEN JYSKE BANK ER SÅ BANGE FOR AT KOMMUNIKERE MED MIG.

 

 

Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com> 11. maj 2023 kl. 13.12

Til: nicolai-hansen@jyskebank.dk, sw@jyskebank.dk, lisbeth.rasmussen@handelsbanken.dk, mlo@jyskebank.dk, muller@jyskebank.dk, gorm-clausen@jyskebank.dk, hmj@jyskebank.dk, susanne.nielsen@handelsbanken.dk, tim.lam@jyskebank.dk, nordsjaelland.erhverv@jyskebank.dk, hilleroed.privat@jyskebank.dk, allan.kandrup@jyskebank.dk, christian.moller@handelsbanken.dk, christina.skovmand@handelsbanken.dk, jan.rasmussen@handelsbanken.dk, nicolai.strandbak@handelsbanken.dk, kim.hansen@handelsbanken.dk, kjeld.aunstrup@jyskebank.dk, ewald@jyskebank.dk, cbh@jyskebank.dk, rugler@jyskebank.dk, heb@jyskebank.dk, john.madsen@handelsbanken.dk, juridisk@jyskebank.dk, lm@jyskebank.dk, direktion@jyskebank.dk, martin.nielsen@jyskebank.dk, benny-pedersen@jyskebank.dk, birger-nielsen@jyskebank.dk, bac@jyskebank.dk, ctm@jyskerealkredit.dk, gadeberg@jyskebank.dk, eqh@jyskebank.dk, hbm@jyskebank.dk, jes-rosendal@jyskefinans.dk, jens.rahbek@jyskebank.dk, me.christensen@jyskebank.dk, christian.b.andreasen@jyskebank.dk, dorthe.kirkeby@jyskebank.dk, torbjorn.egerdal@jyskebank.dk, hoejsgaard@jyskebank.dk, heidi.skovbjerg@jyskebank.dk, bpa@jyskebank.dk, ahk@jyskebank.dk, helle-hansen@jyskebank.dk, avw@jyskebank.dk, dip@jyskebank.dk, pborowy@jyskebank.dk, sej@jyskebank.dk, rune@jyskebank.dk, prp@jyskebank.dk, sandberg@jyskebank.dk, noerbo@jyskebank.dk, klausnaur@jyskebank.dk, kirkeby@jyskebank.dk, jkh@jyskebank.dk, pka@jyskebank.dk, tijo@jyskebank.dk, vn@jyskebank.dk, skn@jyskebank.dk, stefan.klit@jyskebank.dk, mfriis@jyskebank.dk, makn@jyskebank.dk, jmad@jyskebank.dk, jane-rabek@jyskebank.dk, silva.henrik.da@jyskebank.dk, hcn@jyskebank.dk, bfr@jyskebank.dk, suzanne.holst@jyskebank.dk, christine.bernstorn@jyskebank.dk, lundoe@jyskebank.dk, clm@jyskebank.dk, steen.hirschsprung@handelsbanken.dk, mikm@jyskebank.dk, nek@jyskebank.dk, jensbech@jyskebank.dk, wiberg@jyskebank.dk, online@jyskebank.dk, kontakt@jyskebank.dk, support@jyskebank.dk, koebenhavncity@handelsbanken.dk, servicecenter.koebenhavn@jyskebank.dk, dyndegaard@jyskebank.dk, Tina Agergaard <agergaard@jyskebank.dk>, Casper Dam Olsen <Casper-dam@jyskebank.dk>, frederiksberg@jyskebank.dk
Cc: Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>, Statsministeriet <stm@stm.dk>, REU@ft.dk, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, Kommunikation <kommunikation@nationalbanken.dk>
Bcc: banknyt@gmail.com

11 maj 2023.

 

Jyske Bank A/S

Vestergade 8-16.
8600 Silkeborg

 

 

Til jer alle sammen.

Og særligt til Jyske Banks Juridiske direktør Martin Skovsted-Nielsen.

I forbindelse med de nye reklamer for Jyske banks lovovertrædelser, vil jeg skrive som TEMA nedenfor.

 

 

Jeg beder dig Martin Skovsted-Nielsen og dine medarbejdere / medvirkende i min fortælling, og dine kolleger om at hjælpe dig med at gennemgå det jeg skriver, og det som jeg har skrevet siden februar 2016.

Hvilket jeg har delt med myndighederne, Finanstilsynet samt Folketingets medlemmer siden april 2019.

 

Frem til i dag har jeg kun mødt en mur af tavshed, hvilket understreger at der er noget ganske alvorligt galt.

 

Vi kan her skrive en Skandale.

Så hvis der er tale om fejl eller misforståelser, som vi skal undgå, så anmoder jeg om at Jyske Bank tage et lille møde med mig, derfor skriver jeg igen.

Ring til mig på +4522227713

 

Opslaget mailen er lang, sørg nu for at i læser det hele, da jeg har gjort mig umage for at Jyske Bank koncernen skal forstå jeg ønsker dialog og samtale.

 

 

Jeg ønsker blot en løsning, og så møder jeg kun tavshed, altså det stopper ikke mine fortsatte kampagner, dette her handler ikke kun om mig og Jyske Bank, der er mange flere involverede aktører med på vejen til bankens magt position i samfundet.

Jeg har blot påpeget nogle problemer i Jyske Bank koncernen, jeg har også skrevet om noget kriminelle medarbejdere, som Nicolai Hansen og Jeanett Kofoed-Hansen må antages at være.

 

Men sålænge Jyske Bank A/S ikke regner på mine tilnærmelser eller henvendelser, og banken ikke vil svare mig, må jeg blot antage, at der fra Jyske Banks side ikke begået fejl da banken ved flere ansatte sammen i forening startede et million bedrageri.

 

 

ER DER NOGEN MISFORSTÅELSER

SÅ TAL MED MIG.

 

Dette her handler ikke om en sag.
Men blot om jeg har ret i det jeg har skrevet, hvis jeg har taget fejl har Jyske Bank koncernen her igen mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger, jeg tilbyder igen at gennemgå materialet med koncernens ledelse og medarbejdere, Jyske Bank skal blot anmode om det.

 

 

 

 

Tema.
Til nogle af de nye reklamer, hvor særligt disse personer vil blive nævnt på YouTube videoer og på Jyske bank bilerne.

 

Regina Hjort Ernstsen fra Jyske Bank Helsingør afdeling, har laver misbrug af bankens adgang til tinglysningsretten, og har overtrådt tinglysningslovens paragraf 11.

 

Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank Vesterbro afdeling,  har lavet fuldmagtsmisbrug, og lavet flere forhold af dokumentfalsk samt hjulpet Jyske Bank med organiseret kriminalitet / bedrageri.

Nicolai Hansen fra Jyske Bank Hillerød afdeling, startede sammen med Jeanett Kofoed-Hansen million bedrageri mod kunder I Jyske Bank.

(Med kunder, mener jeg Storbjerg Erhverv ApS og mig Carsten Storbjerg Skaarup, der den gang var ejer.)

 

Casper Dam Olsen og Nicolai Hansen fra Jyske Bank Hillerød afdeling, har gentagne løjet overfor bankens kunder, og dette for at dække over Jyske Banks organiseret forbrydelser.

Advokat Morten Ulrik Gade fra Jyske Bank Juridiske, har løjet i retsforhold, for at dække over Jyske Banks forbrydelser.

(Retsforhold er ment som Pengeinstitut ankenævnet.)

 

Philip Baruch fra Jyske Banks bestyrelse, har gentagne gange løjet overfor domstolen, for at dække over Jyske Banks omfattende og udsperkuleret bedrageri.

Herudover kan flere andre blive nævnt som værende medvirkende til Jyske Banks bedrageri, såsom Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen, Lund Elmer Sandager, Anette Kirkeby, Søren Woergaard, Lars Aaquist, og mange flere.

 

 

Det jeg skriver har jeg skrevet før, med henvisning til mails og opslag, dog med undtagelse af Regina Hjort Ernstsen.

Hvis det ikke er Regina Hjort Ernstsen der mod instruks, og ved overtrædelse af tinglysningsloven har lavet udslettelse af det pantebrev, jeres kunde “mig” satte som sikkerhed for et lån, der er blevet betalt, så anmoder jeg banken om at oplyse hvem det ellers er, som står bag Usletning af mit private ejerpantebrev, “det som jeg har skrevet om.”

Så beder jeg Jyske Banks Juridiske afdeling og dem i Jyske Bank Helsingør, om at komme med oplysninger om hvem det så er, jeg formoder ikke at det er nogle i Jyske Bank Hillerød, der her står bag misbrug af Jyske Banks adgang til tinglysningsretten, for at overtræde tinglysningsloven, og mod min instruks, har foretaget udsletning af mit ejerpantebrev, med henvisning til § 11.

§ 11. Udslettelse eller forandring af en ret over en tjenende ejendom kræver kun samtykke fra ejeren af den herskende ejendom, medmindre andre i denne berettigede har ladet en særlig erklæring tinglyse på den tjenende ejendom om, at deres samtykke skal indhentes til udslettelsen eller forandringen.

 

JYSKE BANK ANMODES OM AT FREMLÆGGE DOKUMATION, FOR AT HAVE FÅET MIN “ejeres.” SAMTYKKE, DA MINE DOKUMENTER TYDLIGT VISER AT JYSKE BANK HAR OVERSKREDET SINE BEFØJELSER, OG GÅDET DIRÆKTE MOD PANTEBREVS EJERENS INSTRUKS.

Disse dokumenter er delt i en PDS med Jyske Bank, Juridisk, Morten Ulrik Gade og Lund Elmer Sandager advokater uden nogle har ville svare eller kommentere på mine anklager.

LINK.
http://banknyt.dk/wp-content/uploads/2023/04/Samlet-dokumenter-der-understreger-at-Jyske-Bank-hat-overtraadt-tinglysningslovens-paragraf-11-og-naegter-at-indroemme-dette.pdf

 

 

Har Jyske Bank, jeres advokater eller jeres ansatte og venner eller medvirkende til Jyske Banks bedrageri, der er udført i forening, helt bevidst og bevisligt nogle indsigelser eller rettelser, måske bare en kommentar til disse reklamer.

Så beder og anmoder jeg Jyske Bank koncernen ved jeres advokater.

Martin Skovsted-Nielsen, Steen Jul Petersen, Tine Lundøe Poulsen, Morten Ulrik Gade, Mette Lindekvist Højsgaard, Anette Holck, Anne Voss Winkler, Bende Paulsen, Christine Bernstorn, Dion Daa Petersen, Heidi Skovbjerg, Helle Isselin Hansen, Pernille Borowy, Suzanne Holst, Peter Krüger Andersen, Berit Fredberg, Hans Christian Nielsson, Henrik da Silva, Jane Rabek Sørensen, Jens Aakjær Madsen, Marcus Kølbæk-Nyborg, Michael Friis, Stefan Klit, Stine Kragelund Nielsen, Tine Jørgensen, Volker Nowak,

Og Koncernbestyrelsen.
Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack, Bente Overgaard, Marianne Lillevang, Johnny Christensen, Michael C. Mariegaard,

 

Samt Koncernledergruppen.
Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, Benny Laibach Pedersen, Birger Krøgh Nielsen, Bo Ancher Christensen, Carsten Tirsbæk Madsen, Erik Gadeberg, Erik Qvirin Hansen, Hanne Birgitte Møller, Jes Rosendal, Klaus Naur, Knud Nørbo, Lars Stensgaard Mørch, Lars Waalen Sandberg, Martin Skovsted-Nielsen, Peer Roer Pedersen, Rune Møller, Søren Skyum Elbert, Jens Rahbek, Me Sophie Christensen, Christian Wordenskjold B. Andreasen, Dorthe Kirkeby, Torbjörn Egerdal,

 

Også Repræsentantskabet.
Anders Rahbek, Anker Laden-Andersen, Brian Knudsen, Dorte-Pia Ravnsbæk, Dorthe Viborg, Frede Jensen, Georg Sørensen, Gert Kristensen, Gitte Søndergaard, Gunnar Lisby Kjær, Hans Christian Vestergaard, Heidi Langergaard Kroer, Henrik Carstensen, Ib René Laursen, Jan Fjeldgaard Lunde, Jan Højmark, Jan Thaarup, Jan Varberg Olsen, Jarl Gorridsen, Jesper Rasmussen, John Vestergaard, Kasper Mark Kristensen, Lise Bjørn Jørgensen, Lone Træholt, Maria Møller, Marianne Fløe Hestbjerg, Martin Romvig, Mette Hammer Pedersen, Mogens Poulsen, Palle Buhl Jørgensen, Peder Astrup, Per Christensen, Per Holm Nørgaard, Per Strøm Kristensen, Rasmus Niebuhr, Søren Ole Nielsen, Tage Andersen, Torben Abildgaard, Torben Østergaard, Torben Lindblad Christensen, Axel Ørum Meier, Birgitte Haurum, Birgitte Riise Bjærge, Birthe Christiansen, Bo Richard Ulsøe, Carsten Gørtz Petersen, Carsten Jensen, Charlotte Dvinge Pedersen, Christa Skelde, Christian Dybdal Christensen, Claus Jørgen Larsen, Claus Larsen, Claus Wann Jensen, Elsebeth Lynge, Erling Sørensen, Ernst Kier, Finn Langballe, Hans Christian Schur, Hans Mortensen, Helle Førgaard, Henning Fuglsang, Jan Frandsen, Jens Jørgen Hansen, Keld Norup, Kristina Skeldal Sørensen, Lars Lynge Kjærgaard, Line Penstoft, Lone Egeskov Jensen, Lone Fergadis, Lone Ryg Olsen, Martin Brøgger, Michella Bill Rasmussen, Niels Dahl-Nielsen, Ole Steffensen, Palle Møldrup Andersen, Peter Frederiksen, Poul Konrad Beck, Preben Mehlsen, René Logie Damkjer, Steffen Damborg, Steffen Falk Knudsen, Stig Hellstern, Susanne Hessellund, Søren Lynge Nielsen, Søren Nygaard, Thomas Toftgaard, Tom Amby, Anne Mette Kaufmann, Annette Bache, Annette Stadager Bæk, Asger Fredslund Pedersen, Bente Overgaard, Caspar Rose, Dan Olesen Vorsholt, Dorte Brix Nagell, Dorte Lodahl Krusaa, Frank Buch-Andersen, Hans Bonde Hansen, Hans-Bo Hyldig, Henrik Bræmer, Henrik Lassen Leth, Jan Poul Crilles Tønnesen, Jens Kramer Mikkelsen, Jens-Christian Bay, Jesper Brøckner Nielsen, Jesper Lund Bredesen, Jess Th. Larsen, Jørgen Hellesøe Mathiesen, Jørgen Simonsen, Karsten Jens Andersen, Kim Elfving, Kristian May, Kurt Bligaard Pedersen, Marie-Louise Pind, Merle Price, Michael Heinrich Hansen, Mogens O. Grüner, Palle Svendsen, Per Schnack, Peter Rosenkrands, Peter Bartram, Peter Melchior, Philip Baruch, Rina Asmussen, Simon Ahlfeldt Mortensen, Steen Jensen, Søren Elmann Ingerslev, Søren Lynggaard, Søren Saaby Hansen, Søren Tscherning, Thit Aaris-Høeg, Thomas Kieldsen, Thomas Løvind Andersen, Thomas Møberg, Tina Rasmussen, Toni Øbakke Lange,

 

Jeg henviser samtidig til mailen af 9 maj, 2023.

LINK. Her er mailen delt med stemningsbilleder og videoer.

 

9 maj. 2023. “Mails” to Jyske Bank and the Prime Minister, this is a WARNING against some of the largest Danish criminal organizations, such as Jyske Bank, and the Danish corrupt lawyers such as Lundgren’s lawyer partnership, which the Danish authorities and corrupt lawyers and judges cover up, since the Danish state by the Government – Parliament wants to cooperate with these criminals, and those contributing to corruption in Denmark not to be fought.

 

 

 

Denne har banken stadig ikke turde svare på, er koncernen bange for at bryde den mur af tavshed i har aftalt, for at komme igennem mine opslag om Jyske Banks brug af dokumentfalsk, mandatsvig, magtmisbrug, bestikkelse, bedrageri, fuldmagtsmisbrug og andre lovovertrædelser.

 

De mest anvendte Tags er delt her i linket.

Men der er naturligvis mange flere, som ses rundt om på Facebook, www.banknyt.dk og mange andre steder.

Hvis i Jyske Bank har nogle kommentarer, eller hvis i tør benægte noget så har i mit nummer.

+4522227713

http://banknyt.dk/wp-admin/post.php?post=25081&action=edit

 

HUSK, AT FINDER JEG SKRIVE FEJL I NOGET AF SENDTE, RETTER JEG DISSE FEJL, NÅR JEG SER DET.

 

 

JEG FORMODER AT JYSKE BANK ER BANGE FOR AT SVARE, OG AT KONCERNEN TROR AT JERES AFTALTE MUR AF TAVSHED, STOPPER MINE SKRIVER, SOM I FACEBOOK OPSLAGET HER.

https://fb.watch/ksoIBbzhBm/?mibextid=Nif5oz

 

Som er delt her, ja de er lange.

Men uanset hvad så er dette sandheden, og det kan hverken Jyske Bank eller dem der som Statsminister Mette Frederiksen og regeringen, der sammen med mange advokater og dommere dækker over bankens lovovertrædelser, da det er politisk, og det er derfor staten dække over Jyske Banks bedrageri.

Jeg skriver og siger det igen.

 

HER ER DET OPSLAGET PÅ FACEBOOK DER ER LINKET TIL.

 

Blot for at vise, at der findes ikke en enste der tør benægter eller kommentere på, at Jyske Bank står bag omfattende, udsperkuleret og organiseret bedrageri.

Lovovertrædelser der burde sætte Jyske Bank under skærpet tilsyn, eller fratage Jyske Bank retten til at kunne drive financial virksomhed i Danmark.

Herunder at miste retten til at kunne drive Bank virksomhed.

Husk at Jyske Bank kæmper for retten til ikke at skulle overholde loven.

Hvilket betyder at Jyske Bank koncernen går først, når det gælder om bankers ret til at kunne lave lovovertrædelser som bedrageri mod kunder, uden risiko for efterforskning og retsforfølgning.

Det kunne lige så godt være dig det gik ud over, og hvis ikke jeg skriver og gør opmærksom på problemet med korrupte advokater, og kammerateri i de danske domstole, samt problemet med kriminelle financiale organisationer som Jyske Bank må antages at være.

Så er der ingen der gør det.

Jeg har her på min private Facebook profil delt   opslag, med er par ekstra billeder og videoer.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10231357173451901&id=1213101334

☠️

SPØRG JER SELV.

HVORFOR TØR JYSKE BANK IKKE SVARE.

HVORFOR TØR JYSKE BANK IKKE BESKYLDE MIG FOR BAGVASKELSE AF JYSKE BANK.

STRAFFERAMMEN FOR BAGVASKELSE ER OP TIL 2 ÅRS FÆNGSEL.

Det enste Jyske Bank og deres bagmænd kan og tør gøre, er at holde deres mund lukket.

Min opfordring til Jyske Bank er ellers dialog, og at de gider tale med mig, hvilket opslaget er en opfordring til.

Jeg har naturligvis tilbudt Jyske Bank at holde op med eksempelvis at skrive som dette.

Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater, for at dække over Jyske Banks bedrageri.

Jeg har gentagende tilbudt Jyske Banks direktion og ledelsen, at jeg gerne vil fjerne alle opslag, blot Jyske Bank har et ønske herom, og at de gider tale med mig.

Til dato har hverken Jyske Banks Juridiske direktør Martin Skovsted-Nielsen eller bankens direktør CEO Anders Dam, ej heller den kommende direktør Lars Stensgaard Mørch, eller nogen andre såsom repræsentanter fra regeringen ønsket at svare på nogle henvendelser.

Jyske Bank koncernen må enten elske mine opslag og reklamer, eller også har bankens ansatte og ledere blot store problemer med at kunne forstå et vink med en vognstang, når jeg skriver at jeg gerne vil tale med Jyske Bank om dette her.

✍️✍️
✍️✍️

OPSLAGET ER TEMMELIG LANGT.

LÆS KUN OPSLAGET, HVIS ØKONOMISK KRIMINELITET OG KORRUPTION I DANMARK HAR DIN INTERESSE.

Jeg skal i øvrigt skrive til Landsretten, da retten i nu ikke har hævet sagen mod Jyske som anmodet den 13 april. 2023.

Retten har kun skrevet, at betaler selskab bag sagen mod Jyske Bank ikke yderligere 110.000 dkk. i retsafgift, og svare vil retten afvise sagen mod Jyske Bank, hvilket altså er grunden til at jeg skriver til retten igen.

✍️

DET ER SELSKABET DER HÆVER SAGE  MOD JYSKE BANK

OG DET AF GRUNDE DER ER BESKREVET I SELSKABETS LEDELSESBERETNING I FORBINDELSE MED REGNSKABET 31. MARTS 2023.

HVILKEL MEDDELSE ER DELT PÅ RETSPOTALEN.13 APRIL.

✍️

I denne meddelelse vil jeg skrive at retten har problemer med Nebotisme altså korruption, når den ene part sammenarbejder med den Danske Stat, hvilket dette opslag også beskriver.

✍️✍️
✍️✍️

De kendte Jyske Bank biler ses oftest i Nordsjælland og Københavns området.

Opslag og Jyske Bank Bilen, er et opråb til blandt andet Jyske Banks direktion.

Her ses #JyskeBank med reklamer for Jyske Bank’s #forbrydelser ved McDonald’s i Helsingør.

 

✍️

Opslag har en læse tid på ca. 20 minutter.
Del gerne.

Og del også med dem du kender i Jyske Bank, spørg bankens ansatte og sammenarbejdes partner, hvordan det er at arbejde for en kriminel Organisation, som Jyske Bank må antages at være.

Spørg også gerne hvorfor Jyske Bank ikke kan sige noget som helst til de mange delte videoer, og øvrige reklamer der fortæller om de kriminelle medarbejdere i Jyske Bank.

Samt spørg ind til den kriminalitet Jyske Bank står bag, og som den Danske Stat, statsministeriet, regeringen ved eksempelvis statsmister Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Jacob Ellemann-Jensen, finanstilsynet, Justitsministeriet og rigspolitichefen samt mange flere har valgt at ingurre, og som dermed har valgt at dækkede over både bedrageri og bestikkelse blandt Danmarks største virksomheder.

Skulle nogle være i tvivl, så skriver jeg om det bedrageri som Jyske Bank ved Nicolai Hansen startede sammen med Jeanett Kofoed-Hansen og som Lars Aaquist “ansat i #DanskeBank.” Måske dog uden selv at vide det var med til.

Da det må formodes, at Nicolai Hansen og Janett Kofoed-Hansen er hoved personerne bag i gangsættelsen af bedrageri “bondefangeri” dette ved at lade Jyske Bank starte en rente bytte, af et påstået bagvedliggende lån der ikke fandtes, hvilket  flere ansatte igen efterfølgende sammen, og i foreningen valgte at lyve om, hvilket var nemt eftersom kunden, direktøren for sagsøgers virksomhed var alvorligt syg efter en større hjerneblødning.

⚰️

Hvis ikke bagmændene i Jyske Bank, såsom Anders Christian Dam sammen med sine medvirkende advokater, mener at Jeanett Kofoed-Hansen og Nicolai Hansen sammen for Jyske Bank koncernen startede dette bedrageri, som er blevet til organiseret bedrageri.

Altså for Jyske Bank har lavet kriminalitet, så opfordre jeg igen Koncernledergruppen, og de øvrige i ledelsen samt Juridisk afdeling ved Juridisk direktør Martin Skovsted-Nielsen, og den advokat der selv er medvirkende til Jyske Banks bedrageri, at Morten Ulrik Gade kontakte mig, for at vi kan rette eventuelle misforståelser eller fejl.

Jyske Bank har selv sagt at banken tager opslag om Jyske Bank’s forbrydelser som en joke, i en samtale med banken lyver medarbejden flere gange, som ved at sige det er ikke sandt hvad der står på Jyske bank Bilen, der står uden for døren til Jyske Banks afdeling på Gammel kongevej 136. Frederiksberg.

Jyske Banks ansatte i #Havkatten lyver også konstant ved at påstå at Jyske Bank overholder alle regler og love.

JEG SIGER AT JYSKE BANK LYVER.
OG HVIS JYSKE BANK MENER AT DET ER USANDT AT JYSKE BANK VED FLERE ANSATTE LYVER.

SÅ ER DETTE HER OPFORDRING TIL KONCERNEN.

SØGE KONTAKT TIL POLITIET OG BED DEM FORTAGE EN EFTERFORSKNING, AF DET JEG SKRIVER.

Jeg har gentagne gange, siden 2016. opfordret Jyske Bank til dialog, med ønske om at vi selv afklare, om der blot er tale om en fejl eller misforståelse, og jeg  har tilbudt at rette og slette eventuelle opslag hvis de ikke er korrekt skrevet.

Jyske Banks Ledelses og Jyske Banks advokater er åbenbart bange, for de har ikke turde svare mig, og Jyske Bank koncernen har til 30 maj 2023. vist noget ønske om dialog, eller at have et ønske om at forklare sig, eller have at vi sammen får stoppet opslag som dette.

✍️

CORRUPTION IN DENMARK.
CRIMINAL DANISH COMPANIES.

Skal kammerateri, korruption og nepotisme i de danske domstole og myndigheder forties, så det kan fortsætte, eller er befolknings retssikkerhed vigtigere.

For vi kan vel være enige om, at kammerateri og nepotisme er det samme som korruption. ?

✍️

Jeg skriver og fortæller om korruption i Danmark, herunder om det kammerateri som findes i de Danske domstole og myndigheder, og som er undergravende for retssikkerheden i  det danske samfund.

Korruptionen mellem private virksomheder, som mellem Jyske Bank, og de advokat virksomheder, som Jyske Bank vælger at bestikke, eller ved returkommission vælger at betale for ikke at fremlægge en klients svig eller falsk forbrydelser mod Jyske Bank.

✍️

Denne type for bestikkelse siger Rigspolitiet, ikke er nogle overtrædelse af straffelovens bestemmelser.

Sammenholdt med at Lundgrens advokater af Jyske Bank lod sig bestikke, til ikke at fremlægge nogle af klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S, for derefter at manipulere klienten, og skjulte flere processkrifter samt retsbøger for klienten, dette er at modarbejde den enkelte virksomhed eller borgers ret til en retfærdig retssag.

Sådan virker #Nebotisme og #korruption i Danmark, og der er politisk.

Og både dommere, advokater er I stor udstrækning medvirkende årsag til at korruption i Danmark stortrives.

✍️

Hellere skrive om korruptionen i Danmark end at føre retssag i Domstolen, der vist er styret ved kammerateri, og derfor er det op af bakke, for den der ikke tror korruption findes i danske myndigheder.

Hvis der er noget som er misforstået, ønsker jeg at gennemgå materialer og beviser, og det med enhver der måtte have ønske herom.

Hvilket ingen dog til dato har givet udtryk for, eller har vist noget ønske om.

Det handler ikke om en dom, kun spørgsmålet om det der skrives er sandt eller ikke sandt.
og hvis ikke det er sandt.

SÅ SKAL VI DA HAVE RETTET OP PÅ EVENTUELLE FEJL ELLER MISFORSTÅELSER.

✍️

Omkring reklamerne på #Jyske #bank #bilerne er dette blot lidt fortælling om Jyske Banks historie, og om selve fundamentet i Jyske Bank koncernen, der omhandler det at Jyske Banks ansatte gerne lyver, laver dokumentfalsk, bruger bestikkelse og laver bedrageri, hvilket tydeligvis er yderst magtpåliggende for flere af Jyske Bank koncernens ansatte.

Ville du selv arbejde for en virksomhed, der som Jyske bank bevidst og bevisligt laver bedrageri samt bruger dokumentfalsk.

Knap 4.000 medarbejder i Jyske Bank enten lever med at være en del af den kriminelle virksomhed, og for nogle af dem er de selv en del af de kriminelle medarbejdere der for Jyske Bank har medvirket til organiseret kriminalitet.

☠️

Da Danmark er et korrupt samfund, hvor både dommere og store danske advokat virksomheder, sammen i foreningen, og med støtte af et betydeligt antal danske politikere, der har valgt, enten hjælpe Jyske Bank med at kunne lave og fortsætte med at planlægge, og udføre økonomiske kriminalitet mod kunder i Jyske Bank, eller blot dækker over danske organisationer, der som Jyske Bank bevisligt står bag omfattende bedrageri.

Dette underminerer retssikkerheden, der er ikke eksisterende når Danske banker laver bedrageri.

Jeg vil skrive til landsretten, at min tillid til de Danske domstole er ikke eksisterende, når de har højesteretsdommere som Kurt Rasmussen ansat.

☠️

Da ansatte i Horten advokater, Kromann Reumert advokater, Dansk Erhverv, Forbrugerklagenævnet samt.

Højsteretsdommer Kurt Rasmussen, der personligt har medvirket til at lavet afgørelsen 30-06-2021.

Og vedtog at det var ingen overtrædelse af god advokatskik, da advokat firmaet Lundgrens med Partner Dan Terkildsen valgte at.

Tilbageholder og skjulte et processkrift fra Jyske Bank.

Tilbageholder og skuler et processkrift som Lundgrens advokater selv fremlagde i klientens sag mod Jyske Bank.

At skjule overfor klienten, at Lundgrens advokater har lavet en million opgave for Jyske Bank, hvilket var samtidig med at Lundgrens allerede var ansat af klienten til at fremlægge flere svig og falsk påstande mod Jyske Bank.

At Lundgrens ved flere ansatte sammen i foreningen har manipuleret klienten, til at tro på at Lundgrens har arbejdet for klienten i svindel sagen mod Jyske Bank, hvilket altså Lundgrens advokater sørgede for ikke at fremlægge for domstolen.

Mens de mange ansatte i det korrupte Lundgrens advokat partnerskab, der uhæderligt mod klientens påstande, valgte ikke fremlægge nogle af klientens mange anbringer mod Jyske Bank, og så skjule dette for klienten.

Hvilket lykkes ved manipulation for Dan Terkildsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm “Rambøll.”, Mette Marie Nielsen “Danske Bank.”, der for Lundgrens advokater ville undergrave klientens retssikkerhed, og skuffe i retsforhold i den svig sag Lundgrens advokater var blevet ansat til at fremlægge mod Jyske Bank.

Jeg er ikke et enste sekund i tvil om at højesteretsdommer Kurt Rasmussen er styret af kammerateri, Nebotisme altså korruption.

Dette gælder også for de øvrige medvirkende, der har dækket over Lundgrens advokater som Jens Steen Jensen Kromann Reumert advokater, Birgitte Frølund Horten advokater, Henrik Hyltoft Dansk Erhverv, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård Forbrugerklagenævnet.

Der alle har medvirket til at dække over de korrupte Lundgrens advokater, for dermed reelt at have dækket over Jyske Banks forbrydelser.

Advokatsamfundet ved formanden Martin Lavesen fra DLA Piper advokater er i øvrigt enig med de ovennævnte fra advokat rådet, og at det kommer ikke klienten ved hvad deres advokater fremlægger eller modtager i klientens egen retssag.

Hvorved klienten til Danske advokater umyndiggøres i det øjeblik, en borger eller virksomhed i Danmark søger advokat bistand.

Da advokater efter advokat samfundets opfattelse, har den fulde bestemmelse over klienten, altså klienten ingen rettigheder har, og advokater behøver ikke svare klienten, og ikke behøver at dele hverken retsbøger eller processkrifter med klienten.

Så når en borger eller virksomhed ansætter advokater, der som Lundgrens advokater viste sig at være korrupte, bliver klienten retsløs.

Advokat samfundets opfattelse er, at det kommer i øvrigt ikke den danske befolkning ved, at den der ansætter en advokat ikke har ret til hverken at se eller vide hvad deres advokater fremlægger eller modtager af processkrifter i klientens egne sag.

DE MEDVIRKENDE.

OG VIRKSOMHEDERNE BAG DEM, DER HAR HJULPET MED AT UNDERGRAVE RETSSIKKERHEDEN.

FOR AT DÆKKE OVER JYSKE BANK.
OG FOR AT DÆKKE OVER KORRUPTION,
MELLEM LUNDGRENS ADVOKATER OG JYSKE BANK KONCERNEN.

Har ikke ønsket at svare på nogle henvendelser, Lundgrens advokater har sammen med Horten advokater valgt at blokere for henvendelser, da disse ikke har ønsket at kommentere på de korrupte Lundgrens advokater, eller at kommentere på Jyske Banks bedrageri som Jyske Bank ved returkommission, betalte Lundgrens advokater for ikke at fremlægge i retten.

Der er tale om ganske alvorligt korruption i Danmark, som fra politisk side er blevet besluttet at det skal der dækkes over, også selvom det er blevet på bekostning af retssikkerheden.

☠️

HVERKEN.

Lundgrens advokater, Dan Terkildsen, Thomas Schioldan Sørensen, Rødstenen advokater, Horten advokater, DLA Pipper advokater, Kromann Reumert advokater, Lund Elmer Sandager advokater, Domstolsstyrelsen, Dommer Kurt Rasmussen, Regeringen, Statsminister Mette Frederiksen, Danmarks nationalbank, Finanstilsynet, Finansministeriet, Dansk Erhverv, finans Danmark, Justitsministeriet, Justitsminister Peter Hummelgaard, advokat nævnet, advokat samfundets, Martin Lavesen, Jyske Bank, Anders Christian Dam, Juridisk direktør Martin Skovsted-Nielsen.

For blot at nævne nogle, af dem der ikke har turde svare, på blot en eneste henvendelse omkring Jyske Banks bedrageri, samt Jyske Banks bestikkelse af Lundgrens advokater.

☠️

Hvis der skulle være en eller anden, som tør mødes med mig, altså en der tør tage mod mit tilbud om at mødes.

Altså en der tør gennemgå mine beskyldninger og beviser for Jyske Banks kriminelle forretningsmetoder.

Og altså anklager, der nu også omhandler kammerateri / nepotisme altså korruption i den Danske Stat.

Jeg skriver om korruption, “kammerateri.” som har infiltreret selv de Danske domstole og myndigheder.

Hvorved den danske befolkning er blevet retsløse, når myndigheder vælger at dække over de store danske organisationer som laver dokumentfalsk, mandatsvig, magtmisbrug, korruption, bedrageri, fuldmagtsmisbrug og udnyttelse for at nævne nogle af de forhold Jyske Bank koncernen står bag.

DETTE KAMMARATERI ØNSKER JEG HOLDER OP.

JEG ØNSKER AT DEN DANSKE STAT, SELV TAGER ANSVAR OG BEGYNDER AT BEKÆMPE KORRUPTION SOM KAMMERATERI ER.

Hvis ikke jeg siger og gør noget for at gøre opmærksom på problemet med korrupte advokater, korrupte dommere, og i hele taget fortæller om den danske korruption, der er med til at undergrave retssikkerheden, så er der jo ingen der gør det.

Hvis ikke parliament, #Regeringen Folketinget med Mette Frederiksen i spidsen, selv ønsker at give befolkningen en garanti for at loven gælder lige for alle, og at dem der forbryder sig mod loven, også organisationer som Jyske Bank vil blive udsat for efterforskning, så kan Danmark ikke kalde sig for et retssamfund.

Jeg ønsker at komme i dialog med alle nævne, og har jeg taget fejl, eller misforstået noget som helst, så vil jeg naturligvis gerne undskylde og rette op på eventuelle fejl.

Men til dato har jeg kun mødt en mur af tavshed.

En skandale der er så stor at selv den Danske presse har fået mundkurv på, flere journalister har sagt det er en god historie, men de må åbenbart ikke skriver om det, da den danske stat er blevet en direkte medvirkende årsag, til at undergrave retssikkerheden for dem de store danske virksomheder der som Jyske Bank udsætter for bedrageri.

Svig og falsk som dommer Søren Ejdum mente offerer selv skulle have opdaget inden for de første 3 år, efter Jyske Bank ved Jeanett Kofoed-Hansen og Nicolai Hansen startede det omfattende og udsperkuleret bedrageri mod kunden i Jyske Bank.

Hvis i ellers gad tale med mig, så kunne vi få undersøgt om jeg har ret, eller jeg har taget fejl.

Jeg ønsker kun at få sandheden frem, og har jeg taget fejl hvordan skal jeg så vide det, når ingen tør tale med mig, eller gennemgå mine beviser sammen med mig.

Er Danmark et korrupt samfund, hvor myndigheder og politikere sammen dækker over de organisationer, der som Jyske Bank koncernen har overtrådt tinglysningsloven, straffeloven, aftaleloven, fuldmagts reglerne.

Mit navn er stadig.

Carsten Storbjerg Skaarup
Soevej 5.
3100 Hornbæk

Mail. banknyt@gmail.com
phone +4522227713

Jyske Bank’s ledelse og bestyrelse, koncernleder gruppen, repræsentantskab, Juridisk afdeling med Juridisk direktør Martin Skovsted-Nielsen i spidsen hvilken personer jeg indskriver nederst.

De ved alle sammen, at det jeg skriver og siger alt sammen er sandt, så hvis der er nogle.

WHO DARE CONFRONT ME WHEN I SAY.

Jyske Bank is lying,
Jyske Bank is committing fraud,
Jyske Bank make mandate fraud,
Jyske Bank abuses the law,
Jyske Bank uses bribery,
Jyske Bank uses return commission,
Jyske Bank Violates the land registration act,
Jyske Bank is behind exploitation,
Jyske Bank makes power of attorney abuse,
Jyske Bank abuses the bank’s access to the land registration right,
Jyske Bank making document fake,

Who dares to say that it is not the truth.
And who dares to say that I am lying in everything I write and say.

✂️

Det jeg skriver og siger er naturligvis noget som Jyske Bank ved er sandt, og som direktionen ved CEO Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, der sammen med Jurdisk afdeling, med advokater som Morten Ulrik Gade og Martin Skovsted-Nielsen gennem flere år har undersøgt, derfor kan heller ingen i Jyske Bank koncernen sige noget til det jeg skriver, og som jeg har skrevet siden februar 2016.

Jyske Bank koncernen og bankens mange advokater har fået rigtig mange opfordringer til dialog, og jeg har kontinuerligt foreslået at Jyske Bank og jeg Carsten sammen kunne rydder op, og fjerner opslag som dette.

Men Jyske bank, ved bankens mange magtfulde venner og advokater vil ikke svare.

Måske de er ligeglad med at være blevet fremlagt beviser for Jyske Banks bedrageri, da Jyske Bank ledelse og repræsentanter samt venner i regeringen, som Statsminister Mette Frederiksen og Justitsministeriet ved Peter Hummelgaard må antages at være, alle sammen er tavse da de holder sammen for at modarbejde  retfærdighed for den Danske befolkning.

Også selv om det er offentligt kendt, at flere af Jyske Banks medarbejder bevisligt står bag brugen af dokumentfalsk, og fuldmagtsmisbrug, for dermed at kunne lave bedrageri, så er der ikke en eneste der tør kommentere det.

Og ingen journalister må skriver noget om det, selve historien er der skrevet lidt om på BANKNYT.

Flere af dem som kender til Jyske Banks bedrageri og dokumentfalsk samt anden kriminalitet, vælger som finanstilsynet at dække over Jyske Banks forbrydelser, og samtidig er de Danske myndigheder selv medvirkende til at undergrave danskernes retssikkerhed, hvis den har eksisteret i det korrupte Danmark.

Nederest finde du nogle af dem, der er ansatte i samme afdelinger som Jyske Banks organiseret bedrageri blev udført fra, Helsingør, og du kan følge dem over til deres nye arbejdspladser, i Hillerød og København.

Jyske Bank I. L. Tvedes vej 7. Helsingør.
Det var der hvor Nicolai Hansen sammen med Jeanett Kofoed-Hansen startede #økonomisk #kriminalitet for Jyske Bank koncernen, et omfattende bedrageri som flere ansatte efterfølgende og sammen har været medvirkende til kunne udføres og fortsætte.

Af centrale personer og advokat virksomheder, der ses at være medvirkende til at svindelen har kunne lykkes og fortsætte, kan jeg her nævne nogle af dem.

Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, CEO, Anders Christian Dam, Philip Baruch, Lund Elmer Sandager advokater, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen, Juridisk afdeling, Morten Ulrik Gade, Søren Woergaard, Anette Kirkeby, Casper Dam Olsen, Lars Aaquist “i dag Danske Bank ansat.”, Birgit Buch Thuesen, Lundgrens advokater, Dan Terkildsen, Jens Grunnet-Nilsson, Sebastian Lysholm, Mette Marie Nielsen “i dag Danske Bank ansat.”, Emil Hald Vendelbo Winstrøm”i dag Rambøll ansat.”,

Og ansatte fra og med støtte fra Kromann Reumert, Horten, Dansk Erhverv, Domstolsstyrelsen og Forbrugerklagenævnet med disse personer bag, Jens Steen Jensen, Birgitte Frølund, Henrik Hyltoft, Kurt Rasmussen, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård, der findes mange flere, og da det er politisk at den Danske stat ønsker at støtte op omkring den kriminalitet der er udført bevidst og uhæderligt af Jyske Bank koncernen, der vil komme mange navne til,

Til dato har ikke en en eneste turde at svare, eller sige noget til Jyske Bank reklamerne.
Hvorfor tror i mon alle er tavse ?.

Kriminalitet som Nicolai Hansen fra Jyske Bank Slotsgade 19. i Hillerød.

Og som sammen med Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank Vesterbrogade 9. i København i 2008 startede det organiseret bedrageri, og det var Jeanertt Kofoed-Hansen der stod for flere forhold af dokument misbrug samt udførte dokumentfalsk, hvilket skete sammen Med Nicolai Hansen.

Og som alle har medvirket diræke eller indirekte til Jyske Banks bedrageri kunne lykkes, eller som diræke og sammen i forening systematisk har udsat kunde i stor Dansk #Bank for organiseret svindel.

Carsten Storbjerg Skaarup har skrevet kontinuerligt siden februar 2016. For at mødes med Jyske Bank og deres direktør CEO Anders Christian Dam omkring denne underlige historie, der kunne jo være tale om fejl eller misforståelser.

Koncernen ledelsen eller Jyske Banks advokater samt øvrige venner, har på intet tidspunkt ønsket dialog og samtale.

Og det uanset at Carsten Storbjerg har skrevet dirækte til direktørerne Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt hvor Jyske Bank tilbydes at aftale en oprydning, altså at slette opslag som dette, Jyske Bank har i perioden februar 2016. Til april 2023. har på intet tidspunkt ønsket at svare, derfor finder du mange videoer også på YouTube.

️️

Hvis Jyske Bank gad og komminikerer med den lille ville opslag som dette slet ikke findes.
Facebook opsag 30 maj 2023. se tilsvarende opslag delt her.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=183852317901928&id=100088314817713

️️

Det samme gælder ALLE YOUTUBE VIDEOERNE som disse.

Alle opslag og reklamer samt videoer, er skrevet og lavet af en lille myg, der giver en afklapsning til elefanten Jyske Bank, og det med en klar opfordring til dialog og samtale, for at kunne starte på en oprydning, da dette her er en skandale, hvilket der også siges i flere organisationer så som på gangene i Danmarks Nationalbank, hvor alle ansatte nu må være blevet fortalt at ingen ansatte må omtale, hvad der er blevet sagt i Nationalbanken omkring Jyske Banks bedrageri mod lille kunde.

Jyske Bank koncernen skal vide at min dør er åben, og jeg ønsker kun fred, så vil Jyske Bank svare mig, og tale med mig, så løser Jyske Bank koncernen og jeg Carsten Storbjerg dette her for Jyske Bank nok lille problem, og så rydder vi op sammen.

Jeg tilbyder stadigvæk som skrevet siden 2017. at kunne mødes med Nicolai Hansen fra Jyske Banks butik på Slotsgade 19. 3400. Hillerød.

Nicolai Hansen det var ham som startede bedrageri, og som med Casper Dam Olsen startede med at skjule det, hvormed min bog lukkes op, og skriverierne begynder.

Min opfordring er stadig at det ville være fornuftigt at Nicolai Hansen, som åbner min dagbog også fik lov til at tale med mig.

Jeg er sikker på at han og jeg formentlig kan også blive enige om at lukke dagbogen igen.

Jeg er desuden indstillet på at tilgive.

Og vil her igen gerne understrege, at jeg er ked af at skrive om de der medvirker i min historie, det er ikke nogen jeg ønsker, men når ikke man vil svare mig, er dette min måde at søge at få jeres “Jyske Banks.” opmærksomhed på.

Med venlig hilsen.
Carsten Storbjerg Skaarup
Soevej 5.
3100 Hornbæk

Mail. banknyt@gmail.com
phone +4522227713

Herunder finder du kun søger ord, og tags.
Bemærk at ikke alle er kriminelle, men for flere er disse blot ansat i den kriminelle virksomhed JYSKE BANK A/S

,#dkpol ,#dkmedier ,#aktie ,#AndersDam ,#JyskeBankbil ,#HMC ,#Realmægler ,#Horten ,#KromannReumert ,#Penge ,#Investments
,#Criminals

Jens Steen Jensen Kromann Reumert advokater har vedtaget, at klienten til Danske advokater ingen ret, har til at se eller til at få kopier at de processkrifter, som fremlægges i klientens egne sag.

Find bestyrelsen for Kromann Reumert advokater her:
Christina Bruun Geertsen, Morten Møller Enegaard, Jeppe Buskov, Jacob Møller, Jacob Høeg Madsen, Marianne Granhøj, Jakob Hans Johansen,

Find Jyske Bank advokater her:
Martin Skovsted-Nielsen, Steen Jul Petersen, Tine Lundøe Poulsen, Morten Ulrik Gade, Mette Lindekvist Højsgaard, Anette Holck, Anne Voss Winkler, Bende Paulsen, Christine Bernstorn, Dion Daa Petersen, Heidi Skovbjerg, Helle Isselin Hansen, Pernille Borowy, Suzanne Holst, Peter Krüger Andersen, Berit Fredberg, Hans Christian Nielsson, Henrik da Silva, Jane Rabek Sørensen, Jens Aakjær Madsen, Marcus Kølbæk-Nyborg, Michael Friis, Stefan Klit, Stine Kragelund Nielsen, Tine Jørgensen, Volker Nowak,

Find medlemmer af Repræsentantskabet i Jyske Bank her:
Anders Rahbek, Anker Laden-Andersen, Brian Knudsen, Dorte-Pia Ravnsbæk, Dorthe Viborg, Frede Jensen, Georg Sørensen, Gert Kristensen, Gitte Søndergaard, Gunnar Lisby Kjær, Hans Christian Vestergaard, Heidi Langergaard Kroer, Henrik Carstensen, Ib René Laursen, Jan Fjeldgaard Lunde, Jan Højmark, Jan Thaarup, Jan Varberg Olsen, Jarl Gorridsen, Jesper Rasmussen, John Vestergaard, Kasper Mark Kristensen, Lise Bjørn Jørgensen, Lone Træholt, Maria Møller, Marianne Fløe Hestbjerg, Martin Romvig, Mette Hammer Pedersen, Mogens Poulsen, Palle Buhl Jørgensen, Peder Astrup, Per Christensen, Per Holm Nørgaard, Per Strøm Kristensen, Rasmus Niebuhr, Søren Ole Nielsen, Tage Andersen, Torben Abildgaard, Torben Østergaard, Torben Lindblad Christensen, Axel Ørum Meier, Birgitte Haurum, Birgitte Riise Bjærge, Birthe Christiansen, Bo Richard Ulsøe, Carsten Gørtz Petersen, Carsten Jensen, Charlotte Dvinge Pedersen, Christa Skelde, Christian Dybdal Christensen, Claus Jørgen Larsen, Claus Larsen, Claus Wann Jensen, Elsebeth Lynge, Erling Sørensen, Ernst Kier, Finn Langballe, Hans Christian Schur, Hans Mortensen, Helle Førgaard, Henning Fuglsang, Jan Frandsen, Jens Jørgen Hansen, Keld Norup, Kristina Skeldal Sørensen, Lars Lynge Kjærgaard, Line Penstoft, Lone Egeskov Jensen, Lone Fergadis, Lone Ryg Olsen, Martin Brøgger, Michella Bill Rasmussen, Niels Dahl-Nielsen, Ole Steffensen, Palle Møldrup Andersen, Peter Frederiksen, Poul Konrad Beck, Preben Mehlsen, René Logie Damkjer, Steffen Damborg, Steffen Falk Knudsen, Stig Hellstern, Susanne Hessellund, Søren Lynge Nielsen, Søren Nygaard, Thomas Toftgaard, Tom Amby, Anne Mette Kaufmann, Annette Bache, Annette Stadager Bæk, Asger Fredslund Pedersen, Bente Overgaard, Caspar Rose, Dan Olesen Vorsholt, Dorte Brix Nagell, Dorte Lodahl Krusaa, Frank Buch-Andersen, Hans Bonde Hansen, Hans-Bo Hyldig, Henrik Bræmer, Henrik Lassen Leth, Jan Poul Crilles Tønnesen, Jens Kramer Mikkelsen, Jens-Christian Bay, Jesper Brøckner Nielsen, Jesper Lund Bredesen, Jess Th. Larsen, Jørgen Hellesøe Mathiesen, Jørgen Simonsen, Karsten Jens Andersen, Kim Elfving, Kristian May, Kurt Bligaard Pedersen, Marie-Louise Pind, Merle Price, Michael Heinrich Hansen, Mogens O. Grüner, Palle Svendsen, Per Schnack, Peter Rosenkrands, Peter Bartram, Peter Melchior, Philip Baruch, Rina Asmussen, Simon Ahlfeldt Mortensen, Steen Jensen, Søren Elmann Ingerslev, Søren Lynggaard, Søren Saaby Hansen, Søren Tscherning, Thit Aaris-Høeg, Thomas Kieldsen, Thomas Løvind Andersen, Thomas Møberg, Tina Rasmussen, Toni Øbakke Lange,

Find ansatte i Jyske Bank Helsingør her:
Alan Nielsen, Susanne Clausen Engel, Daniel Rantzau Klemp, Michel Skjold Hansen, Anne Raagaard Refer, Brian Tønder, Christina Steen Andersen, Jonas Kronberg Jensen, Katarina Nikolic, Lena Bryan-Lund, Ramis Azam, Regina Hjort Ernstsen, Ronja Nielsen, Annegrethe Larsen, Annelise Aaby Saugmann, Annette Sinkjær-Hansen, Aysegül Ersöz, Bettina Brorson Olsen, Carsten Malvig Pedersen, Dorte Søbjerg Hansen, Dorthe Møller, Gitte Brauer Faber-Rod, Helene Marie Hansen, Helle Dahl, Helle Lyngh, Jakob Burmeister-Sørensen, Jeanett H. Kallestrup, Jeanette Høye Thestrup, Jette Storgaard Nørskov, Joanna Vitagliano, Karin Sonne Harboe Hoffmann, Line Braad Winding, Lisbeth Pallesen, Mai-Britt Ingleby, Maria Holm Clausen, Marianne Jørgensen, Marlene Mortensen, Pernille Bryrup, Sofie Stray Jørgensen, Stine Skøt, Susanne Lindgreen, Tobias Kjeldsen,

Find ansatte i Jyske Bank Vesterbro her:
Frank Finne, Michael Frederiksen, Allan Tvergaard Thomsen, Anders Nørgaard, Anja Post, Anne Mette Møller, Charlotte Nolfi Frøstrup, Eva Anemark Kudsk Jensen, Henrik Kristiansen, Henrik Balleby Hansen, Lene Møldrup Rasmussen, Lotte Sylvest Holtz, Mette Vester, Thea Reimer Nielsen, Tilde Marie Stahlhut, Tina Schade Pausgaard, Bente Juul Pedersen, Martin Wibskov, Peter Josefsen, Allan Kaas Nielsen, Anette Kirkeby, Claes Peulecke, Erik Franke Mortensen, Henrik Kollerup, Henrik Bo Pedersen, Henrik L. Bak, Jonas Zachrau Emkjær, Julie Boel Wacker, Kim Thornberg Kyhnauv, Kristoffer Romuald Korsak, Lars Nørup Holdt, Leif Pedersen, Majbritt Schøning, Marianne Olsen, Martin Hounisen Salgaard, Ole Wiid Berdiin Clausen, Peter Christensen, Peter Øemig, Pia Halberg, Rayan El Sayed, Søren Meilstrup, Søren Lykke Jensen, Jens Bech Jensen, Mikkel M. Wiberg, Amalie Rydendahl, Camilla Neumann Oest, Christian Havelykke, Claus Koch Mortensen, Henrik Pihl Sørensen, Nete Ørgreen, Peter Vile, Simon Jørgensen, Steffen Nørskov Astner, Sussie F. Nedahl, Tina Kjær, Kristina Betak Tengstedt, Lisa Ravn, Cathrine Skousen, Anette Bech, Bojana Berthelsen, Christine Løvenhardt, Kasper Kirk, Kristian Meldgaard, Lene Dyhrberg, Marlene Hirschsprung, Peter Serup Kartou, Pia Villum, Simon Alexander Andreasen, Søren Mikkelsen, Trine Helleskov Mikkelsen, Steen Snedker, Michael C. Mariegaard, Birgitte Kristiansen, Brian Anderberg, Claus Kristiansen, Elsebeth Christensen, Finn Koch Hansen, Jacob Praëm, Jeppe Lodahl Larsen, Johnny Petersen, Jytte Lerche-Henriksen, Kamilla Hedegaard Sørensen, Kenneth Beth, Kim René Nielsen, Leif Graversen, Ole Basse Middelboe, Preben Bjerrekær, Thomas Vorbeck, Thomas Munch Vestergård, Thomas Christensen-Degn, Trine Lund, Andreas Hierwagen, Dennis Grouleff, Jakob Bjørkbom, Kjartan Askjær, Lars Munk, Maria Carlberg, Mette Sørensen, Niclas Wind Tofte, Patrick Mathiassen, Robert Christian Pedersen, Susanne L. H. Hansen, Kim Bønding, Annette Rømer, Jan Dahlgaard, Rikke Bigum, Ayu Andruga Duku, Bianca Petersen, Christina Kofod Schiller, Flemming Dan Nielsen, Lissi Fink Nielsen, Ulla Jensen, Anette Nilsson Christiansen, Birgitte Olsen, Birgitte Berg Jensen, Charlotte Schønbeck Jensen, Connie Sonnenborg, Dina M. Hartvigsen, Jonna Schønemann, Lars Erik Heesche, Leon Brammer, Lisbeth Sewohl Bentzen, Malene Holecz, Malene Olsen, Marianne Juul Christensen, Merete Petersen, Mette Biehl, Mette Ørn Nielsen, Patrick Rasmussen, Birgitte Holst, Brit Havmand, Carsten Roijer, Frederik Thomsen, Gitte Thinggaard, Heidi Jørgensen, Inge Kandrup, Janni Hessellund, Jeanette Lysdal, Jeanette H. Ludvigsen, Karina Houmøller, Kurt Udengaard, Louise Aagaard-Raun, Merete Illemann Petersson, Niels Frøik, Sabina Dyrvig, Signe Gro Bendix Andersen, Susan Berg, Susanne Christensen, Tobias Frid, Annette Beck Christensen, Camilla Andersen, Else Lahrmann Hansen, Hanne Bach Petersen, Heidi Bacher, Helle Jørgensen, Jan Rosenløv-Løytved, Jeanett Kofoed-Hansen, Karina E. Holde, Lona Wagner, Lonny Bech Toxværd, Margrethe Hichmann, Maria Knude Nielsen, Marie Liltorp Christensen, Rikke Nielsen, Thomas Klit, Vibeke Tolstrup Andreasen, Ulla Buchardt Eriksen, Flemming Olesen, Allan Uttenthal, Anders Christensen, Brian Jakobsen, Christian Wederking, Else-Marie Davidsen, Jan Trojaner, Johan Thomas de Neergaard, Kasper Goren Stumpe, Lars Kragh Aagaard, Lis Rytoft, Mette Frølund Søtorp, Michael Larvold, Michael Pilh, Josefine Haslund, Christoffer Popp, Claus Rasmussen, Elise Marie Tarp Sunding, Hanne Monefeldt, Julia Bjerre Svendsen, Maria Starcke, Martin Grejsen, Mikael Vedel, Tim Lee Nielsen, Ann Helene Philipsen, Birgit Sørensen, Charlotte Frandsen, Christa Bønk Rueløkke, Fawad Khalid, Hanne Sørensen Dixen, Henrik Luplau, Jette Almind Andersen, Karina Flindt, Marianne Lok, Martin Tougaard Henriksen, Steffen Källstrøm, Ulla Nørregaard Astrup, Lene Møldrup Rasmussen, Lotte Sylvest Holtz, Mette Vester, Thea Reimer Nielsen, Tilde Marie Stahlhut, Tina Schade Pausgaard,

Find ansatte i Jyske Bank Hillerød her:
Søren Woergaard, Kjeld Aunstrup, Pia Tvorup Ewald, Christina Barth-Højgaard, Nicolai Hansen, Peter Rügler Sørensen, Hanne Eg Bruun, John Erik Madsen, Line Berg, Lisbeth Lykke Rasmussen, Marianne Lohmann, Gitte Müller, Gorm Clausen, Henrik Michael Jensen, Mikkel Møller, Steen Hirschsprung, Susanne Nielsen, Casper Dam Olsen, Tim Ostadian-Lam, Tina Agergaard, Allan Kandrup, Christian Møller, Christina Skovmand, Jan Rasmussen, Nicolai B Strandbæk, Henrik Dyndegaard, Søren Kvist, Torben Harder, Michael Tøgersen, Ann Larsen, Dorthe Breum, Frank Jensen, Henrik Brink Quaade, Henrik Hein Grundsøe, Jakob Pagh, Janet Rahn-Nielsen, Jon Post, Kaj Dahl, Lotte Fuglsang, Louise Leisted, Matias Kolind, Nathia Bentsen-Leach, Rune Kristensen,
Zandra Simmelhack Dejrup, Betina Juhl, Bolette Holdegaard, Camilla Bymose Bredtoft, Charlotte Norring-Agerskov, Dita Dalmose, Frank Meldtoft Hammerstad, Frants Bredgaard, Gitte Nielsen, Gry Reese Lundsgaard, Helle Ringgaard, Jacob Carlsen, Jan Anthony-Brüchmann, Jeanette Bengtsen, Jeppe Nielsen, Jette Wiese Høgholm, Kim Lepri, Maibritt Kim Mikkelsen,
Malene Scheffmann Hänsch, Maria Møller, Marianne Hansen, Marianne Larsen, Mette Erichsen, Mette Kristina Johansen, Nicki Kennett Hemmingsen, Nicklas Wedell Pedersen, Nina Druedal Andersen, Peter Holmegaard Larsen, Pia Bjerregaard Madsen,
Sandra Kostic, Sebastian Pagh Danckert, Steffen Møller, Stephani Mølgård Jensen, Stine Bendtsen, Susanne Nørmark Schlawitz, Ulla Tine Fischer Poulsen,

Find ansatte i Jyske Bank Frederiksberg her hvor Jyske Bank bilen holder parkeret:
Sebastian Eriksen, Carina Falck Hansen, Ellbjørg Grønlund, Tina Lorenzen, Camilla Norrie, Casper Graversen, Charlotte Knop, Christina Brejner Denise Baag Sørensen, Henrik Siholte Hansen, Joséphine Kokholm, Katrine Wittendorff, Kristian Lise, Lone F. Christensen, Morten Malmkvist Andersen, Pernille Sværke, Philip Nordahl-Petersen, Phillip P. Nagelschmied, Rebecca L.R. Andersen, Rie Struve Jensen, Roland Gyldensted, Sophie Angelbo Christensen, Søren Fever-Eriksen, Trine Støvring, Anton Gottlieb Pedersen, Casper Jensen, Claus Emiliussen, Flemming B. Nielsen, Frederik Oliver Petersen, Jan Berner, Johanne Holm, Jørgen Ullitz Jensen, Mathias Hamborg Hjordt, Merete Hansen, Mia Frederikke Haagen Høyer, Mikael Rywarll Jensen, Niveen Mahdi, Phillip Alexander Valentin Thodsen,Pia Wiggers Møller, Regina Fries, Sona Barseghyan, Tina Staack, Trine Skov, Vibeke Møller, Vicki Aagaard,

Find Jyske Bank Koncernledergruppe her,
Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, Benny Laibach Pedersen, Birger Krøgh Nielsen, Bo Ancher Christensen, Carsten Tirsbæk Madsen, Erik Gadeberg, Erik Qvirin Hansen, Hanne Birgitte Møller, Jes Rosendal, Klaus Naur, Knud Nørbo, Lars Stensgaard Mørch, Lars Waalen Sandberg, Martin Skovsted-Nielsen, Peer Roer Pedersen, Rune Møller, Søren Skyum Elbert, Jens Rahbek, Me Sophie Christensen, Christian Wordenskjold B. Andreasen, Dorthe Kirkeby, Torbjörn Egerdal,

Øvrige tags.
Jyske Bank, find Jyske Bank, kontakt Jyske Bank, Jyske Bank biler, Jyske Bank bil, Jyske bank Bilen, Find Bank, Jyske Bank Vesterbrogade, Find medarbejder, Privat, Erhverv, træde, andelsbolig, ejerbolig, hus, Ejendomme, køb, salg, troværdig bank, kriminelle virksomheder, korrupte dommere, korrupte advokater, Kan jeg stole på, Danske Bank, Maersk, Rambøll, corrupt layers, corrupt judge, criminal banks, criminal Danish company, warning against, trusting, organized crime in Denmark, Warning, gang member, bedrageri, dokumentfalsk, bestikkelse, svig, Gl. Skovridergaard, falsk, Korruption, Jyske Bank Boxen, Jyske Bank Arena, MCH,

Og her er et andet opslag, med link til Facebook.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0hFBrGmfsVZ96fZ8agrEKDhsgRkGXeUAQUBqqEKk1u3mNGWumXdN83ugUXT1YHXsgl&id=100057666570240&mibextid=Nif5oz

JYSKE BANK BILERNE KAN OVERTAGS.

Kære alle sammen, hvis i som jeg syntes at Jyske Bank skal løse denne lille historie, som såmænd bør være et problem også for den Danske Stat

Den Danske Stat er medvirkende til at undergrave danskernes retssikkerhed.

Hvilken skylles at Danmark er styres af Nebotisme altså kammerateri – korruption hvilket kan gøre Danmark til et af de mest korruption lande i verden.

Indslag er langt, så hvis du er ligeglad med hvem der i Danmark bruger bestikkelse i Danmark, og hvilken banker der laver og bruger bedrageri, bestikkelse, fuldmagtsmisbrug, dokumentfalsk, mandatsvig, magtmisbrug, Vildledning, Udnyttelse, bondefangeri,  vanhjemmel og mere til.

Så lad være med at læse mere.

Den Danske Statsminister Mette Frederiksen gik selv uden at tøve i spidsen, for at modarbejde at retfærdig kan ske, efter Socialdemokratiet ved Mette Frederiksen som statsminister selv over trådte loven, og satte hæren og politiet ind i udryddelse af aæle danske mink, et helt erhverv.

Både Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen råbte op at de ville have sagen undersøgt, og de ikke ville give sig.

Det ender dog med at Socialdemokratiets formand og Statsminister Mette Frederiksen stikker Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen hver en bilnøgle til en limousine og giver dem en stor pose penge, ved at udnævne begge til minister, til gengæld vil Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen nu hjælpe Mette Frederiksen mod en undersøgelse og rigsretssag.

Sådan virker Nebotisme / kammerateri “korruption” på Christiansborg.

Statsministeret ved Mette Frederiksen og Justitsministeriet ved Peter Hummelgaard Danmarks største magtfaktor.

Og når de ønsker at dække over kriminelle organisationer som Jyske Bank, så bliver det et stort problem for retssikkerheden der ikke findes for dem statens venner udsætter for bedrageri eller anden kriminalitet.

Herunder nævner jeg nogle af de organisationer, der bevidst og uhæderligt har medvirket til at undergrave retssikkerheden for den enkelte borger, og den danske befolkning.

Justitsministeriet, Justitsminister Peter Hummelgaard, domstolsstyrelsens medarbejderer som dommere Søren Ejdum, Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, Statsministeriet, Statsminister Mette Frederiksen, Modraterne, Lars Løkke Rasmussen, Venstre Jacob Ellemann-Jensen, og mange flere i parlamentet “Folketinget” der dækker over den kriminalitet Jyske Bank koncernen bevisligt står bag.

Yderligere står ledere mindst Dansk Industri, Kromann Reumert advokater Jens Steen Jensen, Horten advokater, DLA Piper advokater, Lund Elmer Sandager advokater, Lundgrens advokater bag at Danmark er et korrupt land styret ved magtmisbrug og kammerateri “nepotisme.”

Disse Jens Steen Jensen, Birgitte Frølund, Kurt Rasmussen, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård, Henrik Hyltoft mener danskernes skal fratags deres selvbestemmelse i deres egne retssager, noget som Martin Lavesen er enig med.

☠️☠️

Da Jens Steen Jensen, Birgitte Frølund, Kurt Rasmussen, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård, Henrik Hyltoft vedtog, at ingen dansker har ret til at se de processkrifter deres advokater modtager eller selv fremlægger i klienternes egne sager.

Var der for at vise deres magt, og for at dække over den åbenlyst kriminalitet som Jyske Bank koncernen står bag, herunder for at dække over at Jyske Bank A/S bestak Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens anbringender mod Jyske Bank, og samtidig skjuler at Lundgrens advokater arbejde for Jyske Bank.

Selv om alle griner så husk.

I har alle sammen et medansvar for den virksomhed i er ansatte i.

DENNE HER ER EN OPFORDRING TIL ALLE DER ER ANSATTE I JYSKE BANK KONCERNEN.

Vil i hjælpe med at rette Jyske Bank op, eller vise om i vil gøre ganske som Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Jeanett Kofoed Hansen og også udsætte kunder i Jyske Bank for bedrageri når i får chancen.  ?

Jyske Bank AS
Slotsgade 19.
3400 Hillerød.

Til jer alle sammen men særligt til Tina Agergaard og Nicolai Hansen.

Søren Woergaard, Kjeld Aunstrup, Pia Tvorup Ewald, Christina Barth-Højgaard, Nicolai Hansen, Peter Rügler Sørensen, Hanne Eg Bruun, John Erik Madsen, Line Berg, Lisbeth Lykke Rasmussen, Marianne Lohmann, Gitte Müller, Gorm Clausen, Henrik Michael Jensen,Mikkel Møller, Steen Hirschsprung, Susanne Nielsen, Casper Dam Olsen, Tim Ostadian-Lam, Tina Agergaard, Allan Kandrup, Christian Møller, Christina Skovmand, Jan Rasmussen, Nicolai B Strandbæk, Henrik Dyndegaard, Søren Kvist, Torben Harder, Michael Tøgersen, Ann Larsen, Dorthe Breum, Frank Jensen, Henrik Brink Quaade, Henrik Hein Grundsøe, Jakob Pagh, Janet Rahn-Nielsen, Jon Post, Kaj Dahl, Lotte Fuglsang, Louise Leisted, Matias Kolind, Nathia Bentsen-Leach, Rune Kristensen, Zandra Simmelhack Dejrup, Betina Juhl, Bolette Holdegaard, Camilla Bymose Bredtoft, Charlotte Norring-Agerskov, Dita Dalmose, Frank Meldtoft Hammerstad, Frants Bredgaard, Gitte Nielsen, Gry Reese Lundsgaard, Helle Ringgaard, Jacob Carlsen, Jan Anthony-Brüchmann, Jeanette Bengtsen, Jeppe Nielsen, Jette Wiese Høgholm, Kim Lepri, Maibritt Kim Mikkelsen, Malene Scheffmann Hänsch, Maria Møller, Marianne Hansen, Marianne Larsen, Mette Erichsen, Mette Kristina Johansen, Nicki Kennett Hemmingsen, Nicklas Wedell Pedersen, Nina Druedal Andersen, Peter Holmegaard Larsen, Pia Bjerregaard Madsen, Sandra Kostic, Sebastian Pagh Danckert, Steffen Møller, Stephani Mølgård Jensen, Stine Bendtsen, Susanne Nørmark Schlawitz, Ulla Tine Fischer Poulsen.

Først god påske, den er lige rundt om hjørnet, se disse videoer og forstå, at jeg faktisk gerne vil tale med Jyske Bank.

Se brevet der er vedhæftet.

Først god påske, den er lige rundt om hjørnet, se disse videoer og forstå at jeg faktisk gerne vil tale med Jyske Bank.

Læs nu mit brev, der er vedhæftet.

https://mail.google.com/mail/u/7?ui=2&ik=71c85b47ca&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-5534341272066426152&view=att&disp=safe&realattid=f_lfzgzpe10

Hvis Jyske Bank ikke vil tale med mig og ikke ønsker en løsning, der afstedkommer en oprydning.

Så skal Jyske Banks ledelse og direktion bare skrive en mail, hvori de skriver eksempelvis således.

Jyske Bank vil skide dig et stykke, for den Danske Stat dækker over alle de lovovertrædelser Jyske Bank udsætter deres kunder for, så du kan ikke røre os, vi har magten i samfundet, og Regeringen står bag i tilladelsen til at Jyske Bank kan lave bedrageri, eller noget i den dur.

Eller også skriver i fra Jyske Bank, at jeg lyver, og at Jyske Bank aldrig har overtrådt nogle regler og love, eller i den dur.

Husk i kan altid lave en politianmeldelse mod mig for bagvaskelse og ærekrænkelse af de der for Jyske Bank har lavet organiseret kriminalitet.

Straffeloven § 267

§ 267. Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil 1 år, jf. dog §§ 268 og 269.

Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke, hvis ærekrænkelsen angår en afdød og er begået senere end 20 år efter dødsfaldet, medmindre forholdet er omfattet af § 268.

☠️

Straffeloven § 268

§ 268. Den straf, der er nævnt i § 267, kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis

1)en alvorlig beskyldning er usand eller

2)en beskyldning er fremsat eller udbredt gennem indholdet af et massemedie, og beskyldningen er egnet til væsentligt at skade den forurettede.

☠️

Muligheden er at banken selv iværksætter en undersøgelse, og har jeg ret, fyrer Jyske Bank alle dem der har medvirket til bedrageri.

Mindste Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen og Casper Dam Olsen.

☠️

Jeg foreslår dog stadig en mindre løsning.

Og har foreslået at Nicolai Hansen får lov at løse dette.

Det var trods alt Nicolai Hansen der sammen med Jeanett Kofoed-Hansen der startede det bedrageri mod min virksomhed, som Jyske Banks direktion også har medvirket til, herunder må det være deres beslutning at bestikke Lungrens advokater, til ikke at fremlægge klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank koncernen.

MAN SKULLE NÆSTEN TRO AT ALLE JYSKE BANKS ADVOKATER VAR BANGE, SIDEN DE IKKE TØR SVARE.

Jeg har skrevet og sagt det mange gange.

Det her holder kun op hvis Jyske Bank ændrer retning, og et forslag er at Jyske Bank starter med at tale med de kunder, der som jeg siger at Jyske Bank har lavet en smutter.

Hvis Jyske Bank vil tale med mig, så løser vi denne her lille konflikt sammen.

Hvis Jyske Bank vil finde en løsning, så glemmer jeg alt,  også det jeg spørger Tina Agergaard om omkring pantebrevet.

Tina Agergaard er fra Jyske Bank Slotsgade 19. Hillerød.

https://mail.google.com/mail/u/7?ui=2&ik=71c85b47ca&attid=0.2&permmsgid=msg-a:r-5534341272066426152&view=att&disp=safe&realattid=f_lfzhftig1

✍️

Også de mails til Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen og deres medvirken i bøgerne.

https://mail.google.com/mail/u/7?ui=2&ik=71c85b47ca&attid=0.4&permmsgid=msg-a:r-5534341272066426152&view=att&disp=safe&realattid=f_lfzhkgdf3

 

https://mail.google.com/mail/u/7?ui=2&ik=71c85b47ca&attid=0.3&permmsgid=msg-a:r-5534341272066426152&view=att&disp=safe&realattid=f_lfzhjkgt2

https://mail.google.com/mail/u/7?ui=2&ik=71c85b47ca&attid=0.5&permmsgid=msg-a:r-5534341272066426152&view=att&disp=safe&realattid=f_lfzhkvrc4

Jeg ønsker dialog er så så svært for Jyske Bank at imødekomme.

I er som altid velkommen til at vælge om I ønsker at tale med mig, det er jeres eget valg, jeg fortæller bare at jeg gerne ville lave noget andet.

Og jeg beder Jyske Bank om at hjælpe mig.

Skal vi ikke lukke denne bog.
Og få ryddet op.

Med venlig hilsen
Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk

Telefon +4522227713

Mail
Banknyt@gmail.com
Carsten.storbjerg@gmail.com

TIL ALLE I JYSKE BANK A/S koncernen.

Tina Agergaard • agergaard@jyskebank.dk,
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk,
nicolai-hansen@jyskebank.dk,

sw@jyskebank.dk,
lisbeth.rasmussen@handelsbanken.dk,
mlo@jyskebank.dk,
muller@jyskebank.dk,
gorm-clausen@jyskebank.dk,
hmj@jyskebank.dk,
mikm@jyskebank.dk
steen.hirschsprung@handelsbanken.dk,
susanne.nielsen@handelsbanken.dk,
tim.lam@jyskebank.dk,
nordsjaelland.erhverv@jyskebank.dk,
hilleroed.privat@jyskebank.dk,
allan.kandrup@jyskebank.dk,
christian.moller@handelsbanken.dk,
christina.skovmand@handelsbanken.dk,
jan.rasmussen@handelsbanken.dk,
nicolai.strandbak@handelsbanken.dk,
kim.hansen@handelsbanken.dk,
kjeld.aunstrup@jyskebank.dk,
ewald@jyskebank.dk,
cbh@jyskebank.dk,
rugler@jyskebank.dk,
heb@jyskebank.dk,
john.madsen@handelsbanken.dk,
juridisk@jyskebank.dk,
lm@jyskebank.dk,
direktion@jyskebank.dk,
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk,
martin.nielsen@jyskebank.dk,

Og alle menner jeg alle.

JERA08@handelsbanken.dk,
juridisk@jyskebank.dk,
lm@jyskebank.dk,
direktion@jyskebank.dk,
Morten Ulrik Gade • mug@jyskebank.dk,
martin.nielsen@jyskebank.dk,
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk,
benny-pedersen@jyskebank.dk,
birger-nielsen@jyskebank.dk,
bac@jyskebank.dk,
ctm@jyskerealkredit.dk,
gadeberg@jyskebank.dk,
eqh@jyskebank.dk,
hbm@jyskebank.dk,
jes-rosendal@jyskefinans.dk,
jens.rahbek@jyskebank.dk,
me.christensen@jyskebank.dk,
christian.b.andreasen@jyskebank.dk,
dorthe.kirkeby@jyskebank.dk,
torbjorn.egerdal@jyskebank.dk,
hoejsgaard@jyskebank.dk,
heidi.skovbjerg@jyskebank.dk,
bpa@jyskebank.dk,
ahk@jyskebank.dk,
helle-hansen@jyskebank.dk,
avw@jyskebank.dk,
dip@jyskebank.dk,
pborowy@jyskebank.dk,
sej@jyskebank.dk,
rune@jyskebank.dk,
prp@jyskebank.dk,
sandberg@jyskebank.dk,
noerbo@jyskebank.dk,
klausnaur@jyskebank.dk,
kirkeby@jyskebank.dk,
sw@jyskebank.dk,
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk,
jkh@jyskebank.dk,
nicolai-hansen@jyskebank.dk,
pka@jyskebank.dk,
tijo@jyskebank.dk,
vn@jyskebank.dk,
skn@jyskebank.dk,
stefan.klit@jyskebank.dk,
mfriis@jyskebank.dk,
makn@jyskebank.dk,
jmad@jyskebank.dk,
jane-rabek@jyskebank.dk,
silva.henrik.da@jyskebank.dk,
hcn@jyskebank.dk,
bfr@jyskebank.dk,
suzanne.holst@jyskebank.dk,
christine.bernstorn@jyskebank.dk,
lundoe@jyskebank.dk,
clm@jyskebank.dk,
hilleroed.privat@jyskebank.dk,
nordsjaelland.erhverv@jyskebank.dk,
Tina Agergaard • agergaard@jyskebank.dk,
tim.lam@jyskebank.dk,
susanne.nielsen@handelsbanken.dk,
steen.hirschsprung@handelsbanken.dk,
mikm@jyskebank.dk,
hmj@jyskebank.dk,
gorm-clausen@jyskebank.dk,
muller@jyskebank.dk,
mlo@jyskebank.dk,
lisbeth.rasmussen@handelsbanken.dk,
john.madsen@handelsbanken.dk,
heb@jyskebank.dk,
rugler@jyskebank.dk,
cbh@jyskebank.dk,
ewald@jyskebank.dk,
kjeld.aunstrup@jyskebank.dk,
kim.hansen@handelsbanken.dk,
nicolai.strandbak@handelsbanken.dk,
jan.rasmussen@handelsbanken.dk,
christina.skovmand@handelsbanken.dk,
christian.moller@handelsbanken.dk,
allan.kandrup@jyskebank.dk,
nek@jyskebank.dk,
jensbech@jyskebank.dk,
wiberg@jyskebank.dk,
online@jyskebank.dk,
kontakt@jyskebank.dk,
support@jyskebank.dk,
koebenhavncity@handelsbanken.dk,
servicecenter.koebenhavn@jyskebank.dk,
dyndegaard@jyskebank.dk,

Delt videoen og opslag, hvilket er en ny anmodning til Maersk om at tage stilling til om de vil være i et land der bruger kammerateri og  korruption, hvis Mærsk selv arbejder på samme måde som Jyske Bank, det overtræder  lovgivningen, så vil Maersk selvfølgelig ikke svare, jeg har for nogle år siden skrevet til DIRKTION I Maersk, omkring Jyske Banks stod bag omfattende bedrageri, mere for at advare Mærsk mod at lave forretninger med Jyske Bank, Maersk Line svarede slet ikke.

What does Maersk say to living at home in a country ruled by corruption, AP Moeller Maersk was informed about Jyske Bank’s crime against customers.

But will Maersk itself help to fight corruption in Denmark?.

Questions for Bernard L. Bot, Arne Karlsson, Amparo Moraleda, Marc Engel, Robert Mærsk Uggla, Rabab Boulos, Rotem Hershko, Johan Sigsgaard, Keith Svendsen, Ditlev Blicher, Narin Phol, Aymeric Chandavoine, Karsten Kildahl, Henriette Hallberg Thygesen, Katharina Poehlmann , Silvia Ding, Caroline Pontoppidan, Susana Elvira, Navneet Kapoor, Patrick Jany, Vincent Clerc, Kasper Rørsted, Thomas Lindegaard Madsen, Marika Fredriksson, Julija Voitiekute.

YOUTUBE VIDIO.
https://youtu.be/jh1CJcITg_Y

Se alle de delte videoer i dette link, og spørg jer selv hvorfor Jyske Bank ikke tør svare.

Og i hele taget, hvorfor tror du ingen tør svare på blot en enste henvendelse, omkring det at den Danske stat regeringen og Statsministeret ved Statsminister Mette Frederiksen samt også Finanstilsynet åbenlyst, ved brug af Nebotisme altså korruption dækker over Jyske Banks forbrydelser.

Se YouTube videoen her, der er med en opfordring til CEO Anders Christian Dam om at indgå i dialog med mig.

Ring til mig på +4422227713

✍️

Hvis Jyske Bank som jeg ønsker at vi sammen finder en løsning og få ryddet op, så ring.

Anders Dam og Jyske Bank koncernen, Jeg vil grene hjælpe Jyske Bank.

Derfor tilbyder jeg at Jyske Bank kan overtage disse 3 Jyske Bank biler, Banken kan også få min historie.

Og så kan jeg lave noget andet sjovt, end at drille jer, der i Jyske Bank har en så mærkelig måde at drive Bankvirksomhed på.

Med venlig hilsen
Carsten Storbjerg Skaarup

Soevej 5.
3100 Hornbæk
+4522227713

06-04-2023. tid 1.56
Jyske Bank Gammel kongevej 136. Frederiksberg

Se de 3 Jyske Bank biler samlet foran Jyske Bank butik på Frederiksberg.

Den ene står parkeret hele april 2023.
Jyske Bank kan intet sige til det.

RING TIL MIG HVIS I ØNSKER JEG HOLDER OP  MED DISSE GRATIS REKLAMER FOR JYSKE BANK.

3 Jyske Bank biler der samlet, er med opfordringer til Jyske Bank og ledelsen. gå til politiet eller ring 22227713

Jyske Bank A/S
I. L.Tvedesvej 7.
3000 Helsingør.

Att.

Helsingør afdeling

Jeg ved ikke om det er jer der står for at lukke min konto, da jeres advokater syntes at gøre alt for at beholde mig som kunde.

Når man som Jyske Banks ansatte i Helsingør bevidst og uhæderligt har udsat kunde for groft bedrageri, herunder gjort brugen af dokumentetfalsk, mandatsvig, magtmisbrug, og vildledt kunde til at tro der er optaget lån, for at kunne tage 2.500.000 dkk i rente, og alt sammen er svindel der er udført bevidst af flere af Jyske banks medarbejder sammen i foreningen.

Så af den grund vil jeg naturligvis ikke have noget med Jyske Bank A/S Helsingør afdeling at gøre, uagtet de kriminelle medarbejderer, som eksempelvis Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen og Casper Dam Olsen der i dag arbejder i henholdsvis.

Jyske Bank A/S Vesterbrogade 9. København.

Jyske Bank A/S Slotsgade 19. Hillerød.

☺️

Jeg skal desuden oplyse at i mine bøger og opslag, vil jeg fremhæve at Jyske Bank Helsingør afdeling flere gange har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten, senest ved at have udslettet mit private ejerpantebrev mod instruks og uden fuldmagt.

Dette er en overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11.

Hvis i ønsker at angive en bestemt person som skyldig, vil jeg nøjes med at fremhæve at det er denne medarbejder der har overtrådt tinglysningslovens paragraf 11.

Hvis i forholder jer pasivet til denne henvendelse, vil alle i afdelingen blive nævnt.

Tina Agergaard Jyske Bank Hillerød er også nævnt, da hun har været min kontakt til Jyske Bank, og jeg gav instruks om at mit private ejerpantebrev stort 3.000.000 dkk blot skulle returneres til mig, da Jyske Bank ikke længere har pant i min ejendom.

Hvis i iøvrigt har nogle spørgsmål til det jeg skriver, så er i velkommen til at kontakte mig på +4522227713.

Jeg skriver faktisk i en god mening.

Og ønsker kun at Jyske Bank finder ud af at tale med mig.

Har rettet et par skrivefejl inden deling, denne mail erstatter, den den tidligere fra  5. apr. 2023. 23.30

Venligst hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk

carsten.storbjerg@gmail.com

+45222227713

Forwarded message
Date: ons. 5. apr. 2023. 23.30

Subject: bemærk venligst PDF fil med mere omkring det at Jyske Bank har lavet overtrædelse af Tinglysningslovens §. 11. Jeg opfordre Jyske Bank til at kontakte politiet, hvis Jyske Bank mener jeg lyver og henviser til straffelovens § 267 & 268. eller blot tage en uforpligtende samtale med mig om at rette op. Lad os få lukket bogen og ryddet op. Venligst fremsend en kredit nota, på dkk 120.  og luk konto 5050-1432988 som aftalt 30 december 2022. se de vedhæftet dokumenter, da det virker som fortsat chikane fra Jyske Banks side.

To: direktion@jyskebank.dk, ølm@jyskebank.dk, martin.nielsen@jyskebank.dk, Morten Ulrik Gade. MUG@jyskebank.dk, juridisk@jyskebank.dk

Cc: nicolai-hansen@jyskebank.dk, jkh@jyskebank.dk, Casper Dam Olsen Casper-dam@jyskebank.dk, sw@ jyskebank.dk, kirkeby@jyskebank.dk, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen. kbn@les.dk

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

Cc.

Lund Elmer Sandager advokater.
Juridisk Direktør Martin Skovsted-Nielsen
Og direktionen ved CEO Anders Christian Dam

Kære advokat Martin Skovsted-Nielsen.

Kære Koncern direktør CEO Anders Christian Dam.

Kære advokat Morten Ulrik Gade.
Kære  advokat Kristian Ambjørn Buus-Nielsen

Samt Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Anette Kirkeby, Casper dam Olsen, Søren Woergaard der er nogle af dem der har det største ansvar for historien her findes.

I kender mig alle alle sammen.

Og så et par mere, jeg ønske at vi sammen finder en løsning, på det jeg skriver, jeg nævner en masse mennesker på og i mine opslag, mange har intet med sagen at gøre, men oplyses den vej blot at der er noget galt i danmark.

Jeg er ikke advokat, jeg er ordblind, jeg er ikke helt som dem i nok plejer at kommunikere med.

Jeg har ingen boglig uddannelse.

Og så skriver jeg om at korruption i Danmark er problem for retssikkerheden.

Jeg formodet problemet er stort, siden ingen har svaret på bare et eneste spørgsmål, men i alle ved det.

Og den der holder mund kan blive forfremmet.

✍️

Ring til mig, hvis Jyske Bank har nogle intreresse i at vi sammen løser vores lille konflikt.

Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk

carsten.storbjerg@gmail.com
+4522227713.

 

DET VAR 2 FACEBOOK OPSLAGET, HVILKET KUN ER EN BRØKDEL AF DET DELTE SIDEN 2016.

 

Når Jeg Carsten Storbjerg Skaarup skriver på YouTube.

Meet Jyske Bank’s enemy no. 1 Carsten Storbjerg. on Youtube. nickname @Jyskebank.

Så er det for at Jyske Bank koncernen må forstå at jeg faktisk ønsker at tale med Jyske Bank, og jeg faktisk gerne vil finde en anden hobby, derfor spørger jeg igen alle Jyske Banks advokater og ledelsen.

VIL JYSKE BANK IKKE SVARE MIG PÅ NOGET, OG HOLDE HOVED I JORDEN, DA DET ER BLEVET AFTALT AT BANKENS ENSTE MULIGHED FOR AT KUNNE FORSVARE SIG, ER AT VISE I STÅR SAMME I EN MUR AF TAVSHED.

Jeg synes stadig det er dumt, og jeg er som skrevet mange gange stadig indstillet på at slette opslag, billeder, videoer, og andet som det er muligt for mig at fjerne.

Derfor spørger jeg igen Jyske Bank om i ønsker, at jeg stopper og holder op med at drille banken, for så st fjerne alle opslag og reklamer for Jyske Bank, startede med Jyske Bank Bilen, der står foran Jyske Bank på Vesterbrogade nr 9.

JEG BEDER JYSKE BANK OM AT HJÆLPE MIG MED AT FÅ EN ANDEN HOBBY, I VED JEG INTERESSERER MIG FOR BLANDT ANDET FOTOGRAFERING.

Vil Jyske Bank have at jeg fjerner alle opslag og reklamer samt rydder op, så ring til mig og bed mig komme ind til et møde i Jyske Bank på Vesterbrogade nr 9

Jeg kan tage toget.

HVIS VI FÅR EN FORNUFTIG SAMTALE, OG HVIS JYSKE BANK ØNSKER DET KAN JEG TAGE JYSKE BANK BILEN MED HJEM, OG BAGEFTER OMTALER JEG IKKE NOGET AF DET JEG HAR SKREVET IGEN.

Det er et forslag, selvfølgelig har Jyske Bank ret til at ringe op til politiet, hvis banken mener jeg har udsat Jyske Bank koncernen for bagvaskelse

Husk i kan altid lave en politianmeldelse mod mig for bagvaskelse og ærekrænkelse af de der for Jyske Bank har lavet organiseret kriminalitet.

SOM JEG HAR HENVIST JYSKE BANK TIL MANGE GANGE.

18 maj 2021.

Disse videoer er lavet og delt maj 2021.

Og det er med henvisning til :

Straffeloven § 267

§ 267. Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil 1 år, jf. dog §§ 268 og 269.

Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke, hvis ærekrænkelsen angår en afdød og er begået senere end 20 år efter dødsfaldet, medmindre forholdet er omfattet af § 268.

☠️

Straffeloven § 268

§ 268. Den straf, der er nævnt i § 267, kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis

1)en alvorlig beskyldning er usand eller

2)en beskyldning er fremsat eller udbredt gennem indholdet af et massemedie, og beskyldningen er egnet til væsentligt at skade den forurettede.

HVAD SIGER JYSKE BANK KONCERNEN TIL MINE OPSLAG OG VIDEOERNE.

På intet tidspunkt har Jyske Bank eller jeres advokater svaret på noget.

Den mur af tavshed Jyske Bank sammen med støtterne har præsenteret, er det jeres bedste forsvar ?.

Jeg kan kun sige og skrive, som her i videoen af 10 maj 2023.

Hvis Jyske Bank ønsker disse reklame biler væk, kræver det kun at i ringer til mig på 22227713, så få dette her løst.

DETTE HER SKAL EFTER MIN MENING STOPPES, OG DET ER JYSKE BANK SOM VED EN OPRINGNING, OG EN KORT SAMTALE MED MIG, KAN FÅ DETTE HER TIL AT GÅ OVER.

JEG SLETTER OG STARTER MED RYDDE OP,  NÅR JYSKE BANK VED CEO ANDERS CHRISTIAN DAM GERNE VIL HAVE DET.

OG IKKE ET SEKUND FØR.

DETTE HER OG MINE MAILS SAMT OPSLAG SIDEN MAJ 2016 TILSKRIVES CEO ANDERS DAM.

Og igen hvis jeg har taget fejl på nogle punkter, så vil jeg naturligvis gerne undskylde og dementere, og rette op.

Igen har jeg skrevet og sendt denne mail fra min mobiltelefon, derfor vil der nok være flere skrivefejl.

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100. Hornbæk

carsten.storbjerg@gmail.com

Banknyt@gmail.com

+4522227713.